Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

 

 

 

 

Filip 1:21 > Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe wins..

FILIPPENSE-REEKS NO 5: CHRISTEN-WEES IS CHRISTUS

WAT IS CHRISTEN-WEES? Wat is die Christelike Geloof nou eintlik?

Soveel mense, soveel menings.

Maar Filip 1:21 sny soos ‘n chirurg se skalpel tot op die KERN van die vraag van presies wat die Christelike Godsdiens is. En dit is NIE wat mense soms dink dit is nie! Daar is baie valse idees, want ons is geneig om te kyk na die mense in die kerk en dan dink ons DIT is wat die Christelike Godsdiens is. Die goed wat ons by Christene of kerke sien en nie sien nie! Of die seremonies en doenighede. Of die geloofsbelydenisse. Noem maar op.

FIL 1:21 stel dit onomwonde: Die hart van die Christelike Geloof is ‘n PERSOON! Dit is die Here Jesus Christus. Wie Hy is en wat Hy gedoen het – dit is die fondamentsteen. Vat dit weg en niks bly oor nie. Vat dit weg en daar is geen Christelike Geloof oor nie.

Mens kan eintlik Fil 1:21 saam met Galas 2:20 lees > “Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En die lewe wat ek nou en hier op aarde leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefhet” …

Dit was die lewens-essensie van die Apostel Paulus se geloofslewe.

Wat beteken dit dat CHRISTUS die essensie van die Christelike Geloof is?

Drie dinge

1 Die Christelike Godsdiens is algehele geloofsvertroue op Christus > Dit is ruiterlike erkenning dat ek niks kan doen om myself met God versoen te kry nie, dat ek van God – nie die hemel nie – maar die ewige helse oordeel deur en deur verdien en dat Jesus in my plek gesterf en om my sondes te versoen.

Met ander woorde: Die feit dat die Christelike Geloof ‘n Persoon – Jesus Christus – is, beteken dat dit uitmond in ‘n duidelike, heldere bekering en geloof. ‘n Bekering tot CHRISTUS JESUS.

Sovele mense oeee en aaahh hierdie kant toe en daardie kant toe en kan nie duidelik die naam JESUS uitspreek nie. Hulle praat van die “oubaas”, die “skepper”, die “man van bo”, die “vader”… Terwyl Filip 1:21 vir ons leer dat alles JESUS is! Wanneer die ware Heilige Gees vir ‘n mens iets in jou lewe kom doen het, stoot die Gees CHRISTUS na vore in jou denke, jou emosies, jou fokus, jou woorde, jou prate, jou gedrag, jou keuses, jou vermaak, jou sport, jou lees en luister, jou kos, jou verhoudings, jou finansies…. Dis CHRISTUS JESUS of anders het jy die kat aan die stert beet en is nog laaank nie ‘n wedergebore Christen nie. Hierdie waarheid behoort baie mense baie bekommerd te maak! ‘n Goeie en gesonde bekommerdheid – wat tot redding kan lei.

Luister weer na Galas 2:20: Vir my is die LEWE Christus… Heldere en duidelike KOM na Hom in hartsvertroue!

Ons belydenisskrifte is so duidelik hieroor. Luister net hoe stel die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls dit:
1 Heidelbergse Kategismus Vraag 20 > “Wie word salig? Slegs dié wat al Jesus se weldade aanneem”

2 Heidelbergse Kategismus Vraag 30 > “Diegene wie hierdie Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, besit in Hom alles…”

3 Heidelbergse Kategismus Vraag 60 > “wie die weldade van Christus met ‘n gelowige hart aanneem..”

4 Heidelbergse Kategismus Vraag 61 > “wat Christus gedoen het deur die geloof aanneem en my eie maak..”

5 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 22 > “Die geloof omhels Jesus met al Sy verdienste en dit maak Hom ons eie…”

6 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 29 > “Die Christene se geloof behels dat hulle Jesus Christus aangeneem het..”

7 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 35 > “Christus word deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang..”

8 Dordtse Leerreëls 1:4 > “Húlle wat die Evangelie aanneem en Jesus met ‘n ware geloof omhels, húlle word deur Hom van die toorn van God en die verderf verlos”

Baie jare gelede het ‘n dame van ‘n dorp in die Overberg na my gekom vir berading en dit was my groot voorreg om haar te kon help om daadwerklik vir Jesus AAN TE NEEM as haar Verlosser en Saligmaker en saam met haar te bid vir innerlike genesing van al die verwondinge wat sy vir baie jare saam met haar gedra het.

Die volgende dag bel haar man my en vra wat dan gebeur het, want sy vrou is ‘n totaal nuwe mens. Hy sê die baie ure wat sy by sielkundiges en psigiaters spandeer het, kon nie die verandering bring wat sy nou het nie.

U sien, dit gaan oor Iemand wat regtig LEWE. Die Here Jesus. HY maak al die verskil!

Ja, die hartklop van die Christelike Geloof is JESUS!

2 Die Christelike Geloof is gemeenskap/fellowship met Christus > Nie net geloof in Christus en bekering TOT Hom nie, maar ook volgehoue daaglikse kommunie/gemeenskap (fellowship) met Hom. Dit moet natuurlik doelbewus GEKWEEK word. Dis ‘n lewenslange proses! God is ‘n PERSOON. ‘n Lewende verhouding met ‘n persoon moet gekweek en instandgehou word.

Om te weet hoe die geestelike werk, moet ons kyk hoe gewone menslike verhoudings opereer. Hoe werk gewone inter-menslike verhoudings? Dis ‘n daaglikse oor en weer interaksie van: Luister, praat, liefde… kommunikasie. Omgaan. Doelbewus. Met ‘n vaste keuse. Verslap daarin en die verhouding loop skeef.

Dit gaan oor ‘n Teenwoordigheid by ons en in ons.

Dink weer aan die verskil in keuse wat Martha en Maria gemaak het… Maria sit by Jesus se voete en Martha werskaf in die kombuis. (Luk 10)….

3 Die Christelike Geloof is om Hom te VOLG > Hy volg ons nie. Ons volg Hom. Hy is HERE (Lord). Hy het al die sê. Dis dus ‘n kwessie van doelgerigte gehoorsaamheid. Die HERDER stap voor. Jesus se oproep was altyd VOLG MY.

Hoe? Hoe volg jy Hom? Bybel en nogmaals Bybel. Gebed. Praktiese gehoorsaamheid. Gehoorsaam ook die impulse in die hart. Die dra van ‘n kruis = galg. Sterwe aan self. Koringkorrel.

Uiteindelik STERF die Christus-gelowige mense ook FISIES. Die apostel het geweet dat sy eie heengaan voor die deur is. Ook DAN is Christus die kern en essensie van alles!

Jesus is die essensie van die Christen se LEWE en die essensie van die Christen se STERWE.

Tweede helfte van vers 21 … en die sterwe WINS!

Vers 23 > Om heen te gaan en by Christus te wees is verreweg die BESTE

DIE DOOD > ‘n WINS! En VERREWEG DIE BESTE!!

Kyk, niemand kan op só ‘n manier oor iets soos die DOOD praat nie! Slegs iemand wat vanuit Christus praat, kan so praat! Dis NET die lewende Jesus wat SO ‘n radikale siening moontlik kan maak!

Die dood vir iemand wat buite Christus is, is egter iets heeltemal anders. Die naaste wat so ‘n persoon aan die hemel sal kom is die hemel wat hy vir homself hier op aarde skep! BUITE Jesus is geen mens gereed om Sy Skepper te ontmoet nie. En die ongeredde mens weet instinktief tog iets daarvan. Hoe dankbaar moet ons wees dat die Here ons kom verlos het van sulke vrees en onsekerheid!

Wat bedoel die Apostel met “die dood as WINS”?

Ons dink dat – wanneer iemand baie swaar kry, is die dood ‘n wins. Bv siekte of marteling. Dis ‘n “uitkoms”. DIS NIE WAT PAULUS BEDOEL NIE. Hy bedoel: Die ware Christen se dood is ‘n verbetering op die BESTE in hierdie lewe! En die lewe is reeds die beste, want JESUS is die lewe. Dus: Die lewe is die beste en die dood is die beste, want beide is Christus! Nou weet Paulus nie watter een om te kies nie!

Laastens: WAT is dan die WINS van die dood vir iemand wat hier op aarde Geesvervuld leef?

NOMMER EEN: Totale vryheid van die bose.
NOMMER TWEE: Heeltemal gelyk aan die beeld van Christus (1 Joh 3:2).
NOMMER DRIE: In ewige onophoudelike fellowship met die Here.

Filip 1:21 > Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe wins..

FILIPPENSE-REEKS NO 5: CHRISTEN-WEES IS CHRISTUS

WAT IS CHRISTEN-WEES? Wat is die Christelike Geloof nou eintlik?

Soveel mense, soveel menings.

Maar Filip 1:21 sny soos ‘n chirurg se skalpel tot op die KERN van die vraag van presies wat die Christelike Godsdiens is. En dit is NIE wat mense soms dink dit is nie! Daar is baie valse idees, want ons is geneig om te kyk na die mense in die kerk en dan dink ons DIT is wat die Christelike Godsdiens is. Die goed wat ons by Christene of kerke sien en nie sien nie! Of die seremonies en doenighede. Of die geloofsbelydenisse. Noem maar op.

FIL 1:21 stel dit onomwonde: Die hart van die Christelike Geloof is ‘n PERSOON! Dit is die Here Jesus Christus. Wie Hy is en wat Hy gedoen het – dit is die fondamentsteen. Vat dit weg en niks bly oor nie. Vat dit weg en daar is geen Christelike Geloof oor nie.

Mens kan eintlik Fil 1:21 saam met Galas 2:20 lees > “Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. En die lewe wat ek nou en hier op aarde leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefhet” …

Dit was die lewens-essensie van die Apostel Paulus se geloofslewe.

Wat beteken dit dat CHRISTUS die essensie van die Christelike Geloof is?

Drie dinge

1 Die Christelike Godsdiens is algehele geloofsvertroue op Christus > Dit is ruiterlike erkenning dat ek niks kan doen om myself met God versoen te kry nie, dat ek van God – nie die hemel nie – maar die ewige helse oordeel deur en deur verdien en dat Jesus in my plek gesterf en om my sondes te versoen.

Met ander woorde: Die feit dat die Christelike Geloof ‘n Persoon – Jesus Christus – is, beteken dat dit uitmond in ‘n duidelike, heldere bekering en geloof. ‘n Bekering tot CHRISTUS JESUS.

Sovele mense oeee en aaahh hierdie kant toe en daardie kant toe en kan nie duidelik die naam JESUS uitspreek nie. Hulle praat van die “oubaas”, die “skepper”, die “man van bo”, die “vader”… Terwyl Filip 1:21 vir ons leer dat alles JESUS is! Wanneer die ware Heilige Gees vir ‘n mens iets in jou lewe kom doen het, stoot die Gees CHRISTUS na vore in jou denke, jou emosies, jou fokus, jou woorde, jou prate, jou gedrag, jou keuses, jou vermaak, jou sport, jou lees en luister, jou kos, jou verhoudings, jou finansies…. Dis CHRISTUS JESUS of anders het jy die kat aan die stert beet en is nog laaank nie ‘n wedergebore Christen nie. Hierdie waarheid behoort baie mense baie bekommerd te maak! ‘n Goeie en gesonde bekommerdheid – wat tot redding kan lei.

Luister weer na Galas 2:20: Vir my is die LEWE Christus… Heldere en duidelike KOM na Hom in hartsvertroue!

Ons belydenisskrifte is so duidelik hieroor. Luister net hoe stel die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls dit:
1 Heidelbergse Kategismus Vraag 20 > “Wie word salig? Slegs dié wat al Jesus se weldade aanneem”

2 Heidelbergse Kategismus Vraag 30 > “Diegene wie hierdie Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, besit in Hom alles…”

3 Heidelbergse Kategismus Vraag 60 > “wie die weldade van Christus met ‘n gelowige hart aanneem..”

4 Heidelbergse Kategismus Vraag 61 > “wat Christus gedoen het deur die geloof aanneem en my eie maak..”

5 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 22 > “Die geloof omhels Jesus met al Sy verdienste en dit maak Hom ons eie…”

6 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 29 > “Die Christene se geloof behels dat hulle Jesus Christus aangeneem het..”

7 Nederlandse Geloofsbelydenis Art 35 > “Christus word deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang..”

8 Dordtse Leerreëls 1:4 > “Húlle wat die Evangelie aanneem en Jesus met ‘n ware geloof omhels, húlle word deur Hom van die toorn van God en die verderf verlos”

Baie jare gelede het ‘n dame van ‘n dorp in die Overberg na my gekom vir berading en dit was my groot voorreg om haar te kon help om daadwerklik vir Jesus AAN TE NEEM as haar Verlosser en Saligmaker en saam met haar te bid vir innerlike genesing van al die verwondinge wat sy vir baie jare saam met haar gedra het.

Die volgende dag bel haar man my en vra wat dan gebeur het, want sy vrou is ‘n totaal nuwe mens. Hy sê die baie ure wat sy by sielkundiges en psigiaters spandeer het, kon nie die verandering bring wat sy nou het nie.

U sien, dit gaan oor Iemand wat regtig LEWE. Die Here Jesus. HY maak al die verskil!

Ja, die hartklop van die Christelike Geloof is JESUS!

2 Die Christelike Geloof is gemeenskap/fellowship met Christus > Nie net geloof in Christus en bekering TOT Hom nie, maar ook volgehoue daaglikse kommunie/gemeenskap (fellowship) met Hom. Dit moet natuurlik doelbewus GEKWEEK word. Dis ‘n lewenslange proses! God is ‘n PERSOON. ‘n Lewende verhouding met ‘n persoon moet gekweek en instandgehou word.

Om te weet hoe die geestelike werk, moet ons kyk hoe gewone menslike verhoudings opereer. Hoe werk gewone inter-menslike verhoudings? Dis ‘n daaglikse oor en weer interaksie van: Luister, praat, liefde… kommunikasie. Omgaan. Doelbewus. Met ‘n vaste keuse. Verslap daarin en die verhouding loop skeef.

Dit gaan oor ‘n Teenwoordigheid by ons en in ons.

Dink weer aan die verskil in keuse wat Martha en Maria gemaak het… Maria sit by Jesus se voete en Martha werskaf in die kombuis. (Luk 10)….

3 Die Christelike Geloof is om Hom te VOLG > Hy volg ons nie. Ons volg Hom. Hy is HERE (Lord). Hy het al die sê. Dis dus ‘n kwessie van doelgerigte gehoorsaamheid. Die HERDER stap voor. Jesus se oproep was altyd VOLG MY.

Hoe? Hoe volg jy Hom? Bybel en nogmaals Bybel. Gebed. Praktiese gehoorsaamheid. Gehoorsaam ook die impulse in die hart. Die dra van ‘n kruis = galg. Sterwe aan self. Koringkorrel.

Uiteindelik STERF die Christus-gelowige mense ook FISIES. Die apostel het geweet dat sy eie heengaan voor die deur is. Ook DAN is Christus die kern en essensie van alles!

Jesus is die essensie van die Christen se LEWE en die essensie van die Christen se STERWE.

Tweede helfte van vers 21 … en die sterwe WINS!

Vers 23 > Om heen te gaan en by Christus te wees is verreweg die BESTE

DIE DOOD > ‘n WINS! En VERREWEG DIE BESTE!!

Kyk, niemand kan op só ‘n manier oor iets soos die DOOD praat nie! Slegs iemand wat vanuit Christus praat, kan so praat! Dis NET die lewende Jesus wat SO ‘n radikale siening moontlik kan maak!

Die dood vir iemand wat buite Christus is, is egter iets heeltemal anders. Die naaste wat so ‘n persoon aan die hemel sal kom is die hemel wat hy vir homself hier op aarde skep! BUITE Jesus is geen mens gereed om Sy Skepper te ontmoet nie. En die ongeredde mens weet instinktief tog iets daarvan. Hoe dankbaar moet ons wees dat die Here ons kom verlos het van sulke vrees en onsekerheid!

Wat bedoel die Apostel met “die dood as WINS”?

Ons dink dat – wanneer iemand baie swaar kry, is die dood ‘n wins. Bv siekte of marteling. Dis ‘n “uitkoms”. DIS NIE WAT PAULUS BEDOEL NIE. Hy bedoel: Die ware Christen se dood is ‘n verbetering op die BESTE in hierdie lewe! En die lewe is reeds die beste, want JESUS is die lewe. Dus: Die lewe is die beste en die dood is die beste, want beide is Christus! Nou weet Paulus nie watter een om te kies nie!

Laastens: WAT is dan die WINS van die dood vir iemand wat hier op aarde Geesvervuld leef?

NOMMER EEN: Totale vryheid van die bose.
NOMMER TWEE: Heeltemal gelyk aan die beeld van Christus (1 Joh 3:2).
NOMMER DRIE: In ewige onophoudelike fellowship met die Here.

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)