Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 4: DIE WOORD STEL NOOIT TELEUR NIE
Filippense 1:20-21

Die lewe is vol teleurstellings. Ons almal ken dit so goed. Alle mense ken dit. As kind: toe jy nie jou sin kon kry nie. Jong mense wat deur vriende verwerp word. Mense in besigheid wat spook en spartel om suksesvol te wees. Ons almal ken die tonne teleurstellings met ander mense – binne verhoudings!

En tog is daar geen teleurstellings wanneer dit by die lewende God in die aangesig van Sy Seun Jesus Christus in die krag en werking van die Heilige Gees kom nie!

Maar hou nou die Apostel Paulus dop! Dit lyk regtig of alles TEEN hom draai! Hy het die Here SO getrou gedien en die Evangelie regoor die destydse wereld verkondig. Nou sit hy in Rome – verhoorafwagtend – en dalk kan hy die marteldood sterf – slegs omdat hy Christus onvervals verkondig! (Ons het verlede keer daarna gekyk). Uit ‘n menslike oogpunt gesien was dinge maar donker vir hom!

Maar wat verklaar hy in vers 20? Dis my verwagting dat ek oor NIKS skaam sal wees nie. “Dat daar niks in my lewe sal wees waaroor ek my hoef te SKAAM nie”.

Die woord SKAAM het egter nie die betekenis in die NT wat dit vir ons in ons taal idioom het nie. Soos ons dit verstaan beteken skaam ‘n emosie van skaamte, pynvolle emosie, gepaardgaande met skuld en vernedering en oneer.

Nie so in die NT nie. In die NT beteken dit teleurstelling. Die mens wat hom nie hoef te skaam nie, is die persoon wie se vertroue nie misluk nie. So ‘n mens se verwagting word nie ontnugter en teleurgestel nie. Dit waarop jy vertrou, stel jou nie teleur nie. DIS PRESIES WAT PAULUS HIER BEDOEL! Soos hy ook in Rom 5:5 sê: Die hoop beskaam nie. Stel nie teleur nie. As jy jou hoop op God se beloftes in Jesus Christus het, sal jy NOOIT teleurgestel word nie. Nooit! As jy ‘n mens geword het wat ten ene male op ‘n punt gekom het om jou geloofsverwagting op Jesus Christus en Sy verlossingswerk oor te plaas en jy BLY onwrikbaar daar, sal jy tot in ewigheid nooit BESKAAM word nie – teleurgestel word nie.

Daar is 2 ander teksgedeeltes waar die Apostel presies dieselfde ding sê:

A > ROMEINE 1:16 > EK SKAAM MY NIE VIR DIE EVANGELIE VAN CHRISTUS NIE WANT DIT IS DIE KRAG VAN GOD TOT REDDING VIR ELKEEN WAT GLO > Die Evangelieboodskap stel nooit teleur nie! Waar dit ookal gepreek word, is dit die KRAG van God tot redding.

Wat is die Evangelieboodskap? Dit is die Goddelike belofte en versekering van ewige verlossing en vergifnis deur Jesus se dood, begrafnis, opstanding (1 Kor 15:1-3). En dit het plofbare krag, nie net “krag” in die sin van outoriteit en heerskappy nie, maar “krag” in die sin van dinamiet – wat effektief en plofbaar in lewens werk! Die Griekse woord = dunamis. Dit kan ‘n godsdienstige mens plofbaar verander tot ‘n geredde mens. Dit kan ‘n alkoholis plofbaar verander tot iemand op wie almal trots is. Dit kan ‘n pornografieverslaafde plofbaar verander tot ‘n mens wat voor God REIN en gelukkig leef. Dit verander lewens! Geen wonder dat Paulus hom nie skaam vir die Evangelie nie. Dit stel nie teleur nie!

B > 2 TIMOTEUS 1:12 > EK SKAAM MY NIE WANT EK WEET IN WIE EK GLO EN EK IS OORTUIG DAT HY MAGTIG IS OM TE BEWAAR WAT EK AAN HOM TOEVERTROU HET > Soos ‘n bank die geld bewaar wat jy inbetaal het! God het die krag om te bewaar wat aan Hom toevertrou is. Hy waarborg die sekuriteit van wat aan Hom gegee is. En Hy betaal dividende uit! Gee aan Hom ‘n hart vol vertroue en Hy bewaar jou EN gee die ewige lewe! Daarom stel Hy nie teleur nie.

C > Ons teks vir vanoggend > FILIP 1:19 > LETTERLIK staan daar > “Dis my opregte verwagting en hoop dat ek op geen manier teleurgesteld sal wees nie”. MET ANDER WOORDE > My sekere hoop is dat die Here God my nooit sal teleurstel nie. Die Evangelieboodskap sal slaag. Paulus weet God die Vader se groot oogmerk is om uiteindelik ALMAL wat deur geloof IN CHRISTUS is, SAAM MET CHRISTUS te verheerlik. Dit SAL waaragtig gebeur!

Dus verklaar die Apostel: In lewe en sterwe wil ek dat Christus in my hele wese verheerlik word – nou en vir alle ewigheid (dit moet nooit ophou nie)

Letterlik staan daar in die Grieks: Christus moet IN MY LIGGAAM verheerlik word in lewe en sterwe, nou en vir ewig!

Dis darem ‘n geweldige vertroue, is dit nie? As dit goed en lekker met ons gaan, is dit dalk makliker om dit te sê, maar wat doen ons as dit swaar gaan? En wanneer daar teleurstellings op die pad kom of selfs dood en graf?

Dis belangrik om mooi te hoor wat die Apostel hier sê… LIGGAAM. Christus moet IN MY LIGGAAM verheerlik word in lewe en sterwe.

Daar is nie ‘n area van ons lewe wat MEER geestelik is as ander areas nie. Ons liggaam is net so belangrik vir die Here en die werk van die Heilige Gees as wat ons gees belangrik is.

Ons is almal maar geneig om ons lewens in kompartemente te verdeel: Een kompartement wat bedoel is vir geestelike sake en ‘n ander kompartement wat bedoel is vir die gewone lewe. Dis die geestelike kompartement wat die Here interesseer, maar die “gewone” lewe – lê op ‘n ander vlak. Christus word verheerlik waar ek Bybel lees en bid en ‘n diens bywoon of van Hom getuig. Maar hoe ek geld spandeer of hoe ek teenoor my buurman optree of wat ek op TV kyk en hoeveel tyd ek aan TV spandeer en wat ek met my liggaam doen, is dinge wat nie tot die hoogheilige geestelike dinge behoort nie. DAAR geld ander reëls.

Dit is ‘n absoluut onbybelse manier van dink. Dit is nie wat die Apostel sê nie. Wat ek met my oë kyk, waarna my ore luister, wat my tong praat, wat in my denke aangaan, hoe ek aantrek, waarop ek fokus, wat ek met my geld doen, hoe ek ontspan – dit resorteer alles onder LIGGAAM nie waar nie. En hy sê duidelik: Christus met my LIGGAAM verheerlik!

Wat belangrik is, is dat ons onsself doelbewus en voortdurend tot Sy beskikking stel > Oorgee. Soos Romeine 12:1 dit stel > Ons liggame tot Sy beskikking stel as lewende offers. Dit is ‘n doelbewuste daad. Dit is ‘n keuse. Dit is ‘n stuk gehoorsaamheid. Oor en oor, weer en weer…

Dit is die manier waarop die Heilige Gees ons beheers. En dit is tog die beheersing deur die Gees waarna ‘n weergebore mens verlang en dors en smag.

Die mens wat deur die Gees beheers word besit ‘n innerlike fokus en visie wat die ongeredde mens op geen manier kan verstaan nie. Die Apostel spel dit uit in vers 21.

Elke mens op aarde se lewe bestaan uit twee hoofkomponente: Lewe en sterwe. Die stukkie aardse lewe wat ons het, speel af tussen twee pole: Jou aardse lewe en jou dood en wat daarna gebeur. Dit is die onvermydelike twee pole.

Die innerlike visie en fokus wat die Heilige Gees in die gelowige se innerlike mens skep en na vore bring is dat CHRISTUS JESUS jou aardse lewe, jou dood en jou lewe ná die dood sal wees. Jesus IS jou lewe. Nie: Hy wil ‘n groot rol in jou lewe speel nie. Hy IS jou lewe. Dit is ‘n geweldige stelling wat die Apostel maak. Dis radikaal. As ons aardse lewe Christus is, SAL ons dood ‘n enorme wins wees. Nie ‘n tikkie verlies nie. Dis OOK ‘n geweldige radikale stelling om te maak.

Ek hoop om volgende week die hele boodskap net aan vers 21 te wy, maar genoeg om net vir vanoggend se doeleindes in ‘n neutedop te sê: Vir die Apostel Paulus was die lewe om die Here Jesus Christus te ken, lief te hê, te dien, Sy saak te bevorder en vir Hom te ly. Christus het sin gegee aan Paulus se bestaan en was die inhoud en doel van sy lewe. Die sin van sy bestaan was nie die een of ander godsdiens nie. Dit was ‘n Persoon: Jesus van Nasaret!

Wat sterwe betref, was Paulus se sterwe niks anders nie as die ingaan in die hemelse saligheid, ‘n WEES met Christus. Maar ook die ontvangs van krone en die aflegging van alle swakheid en sonde wat tans die geestelike lewe en die verheerliking van die Here belemmer en aanveg.

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)