Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 14 (Slot)
FILIPPENSE 4:10-23
Tema: Bloedfamilie

Die wonderlike ding van Christen-wees is die feit dat jy meesal ander rondom jou het wat ook Christene is. Bloed-familie! Daar is ‘n onderlinge verbondenheid. Onbreekbaar. Dis ‘n sterker band as wat jy – byvoorbeeld – met jou eie familie het wat nie Christene is nie! Want dit is Christus se bloed wat die band vorm! Christus se bloed is sterker as die bloed wat in ons are vloei (Sien 1 Joh 5:1). En binne hierdie familie is daar liefde en opregte omgee! Dit straal sommer uit die gelese gedeelte!

Mens sien die krag hiervan in die eerste verse…. En, eintlik gaan die gedeelte oor niks anders nie as oor geld! Ja, oor fondse!

Die gemeente Filippi het ‘n bedrag geld bymekaargemaak wat hulle saam met Epafroditos vir Paulus in Rome gestuur het om te help met sy lewensonderhoud (vlgs Hand 28:30 was hy self verantwoordelik vir lewensonderhoud terwyl hy in huisarres was). En nou sê hy vir hulle daarvoor dankie! Dis waaroor die hele gedeelte gaan. Maar in hierdie dankie-sê briefie is ‘n hele klomp waarhede – as Woord van God – verpak, waarna ons vanoggend bevoorreg is om te mag kyk. En ons doen dit onder die oorhoofse tema: Bloedfamilie!

1 Die onderlinge verbondenheid & liefde tussen Christene. Ons sien die gemeente se opregte belangstelling en omgee vir die apostel en sy dankbaarheid teenoor hulle vir die geldelike hulp. Al was hulle – wat afstand betref – van mekaar geskei en die apostel in Rome in die gevangenis, LEEF hy in hulle harte en hulle in syne! Dis iets wat alle Christene moet koester en vertroetel: onderlinge verbondenheid en liefde. Dis ‘n belangrike Bybelse waarheid en kenmerk van die ware kerk van Christus (Sien Joh 13:35).

2 Daar word deesdae ‘n valse leer verkondig waarvolgens ‘n Christen voorspoed moet hê wat gesondheid en finansies aanbetref. Byna al die groot internasionale predikers, preek wat genoem word die sogenaamde “prosperity gospel”. As jy siek is en nie ryk is nie, is daar fout met jou geestelike lewe – so word beweer. As jy God se guns het – as jy in ‘n ware kind van God is – is gesondheid, genesing en finansiële voorspoed jou erfreg. En die predikers illustreer dit gewoonlik deur almal na hulle eie privaatvliegtuie en luukse eiendomme te wys.

Niks kan verder van die waarheid wees nie! Dis ‘n absolute vals leer. Kyk maar na Jesus se eie voorbeeld in Matt 8:20.

Kyk na die Apostel Paulus as voorbeeld. Luister wat hy oor homself en sy eie situasie te sê het: “Ek weet wat armoede is. Ek weet wat gebrek-ly beteken. Ek weet wat honger is! MAAR ek het die geheim geleer om – deur geloofsvertroue in Christus – in ALLE omstandighede staande te bly!”

Kyk mooi: Hy sê nie hy het die geheim geleer hoe om UIT omstandighede te kom nie – maar die geheim hoe om IN alle omstandighede te oorwin en tevrede te wees.

En wat is die geheim?

“Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee”.

Hierdie vers is oorbekend en ons gebruik dit dikwels in allerlei soorte omstandighede, maar eintlik gebruik Paulus dit in verband met sy persoonlike finansies – wat meesal maar beroerd gelyk het (sien 2 Kor 11:27).

In plaas van om noodwendig ryk, gesond en voorspoedig te wees, het Paulus dikwels gebrek gely (as apostel!) maar hy het agtergekom dat die Here Jesus hom krag gee BINNE IN sy moeilike omstandighede. En dat daar hemelse voorsiening kom. En toe hy dit ontdek, het hy besef dat hy tot alles in staat is. Hy het besef hy kon – deur Christus – oorwinnend leef – al het hy nie noodwendig gesondheid (doring in die vlees) of baie geld gehad nie. Al het hy soms nie eens kos gehad nie!

3 Die apostel maak dit duidelik dat hy – aan die een kant – baie dankbaar en bly is oor die geld wat die Filippense vir hom gestuur het. Maar – aan die ander kant – is hy nie afhanklik van hulle gawes nie en verlang hy nie verdere voorsiening nie.

Hy stel dit baie duidelik dat hy nie eerstens iets vir HOMSELF wil hê nie, maar dat hy baie opgewonde is oor die geestelike seën wat húlle – as gewers – van die Here ontvang. Hoe húlle geestelik baat vind, dit is vir hom die belangrike ding.

Die gelowige wat met ‘n blymoedige hart gee (sien 2 Kor 9:7) en wat dit selfs as ‘n bediening beskou (want om te gee IS ‘n bediening van die Heilige Gees – dienslewering is ‘n Geesgawe volgens Rom 12:7 & 1 Petr 4:11), is ‘n mens wat nooit deur die Here in die steek gelaat sal word nie. Om te GEE is ‘n bediening! Wonderlik!

Luister hoe stel die Here Jesus dit in Lukas 6:38 > “Gee en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”

Kyk net wat sê Paulus: “my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus”. HOOR MOOI: Volgens SY rykdom in Christus.

God voorsien nie aan Sy kinders volgens menslike vermoë of volgens die aandelemark se vermoë of vermoënde vriende se vermoë nie, maar volgens SY vermoë. En hoe lyk SY vermoë??.… Dit kan nie bedink of beskryf word nie!

4 Die vrug van die Heilige Gees: Tevredenheid! Ons moet baie mooi raaksien en raakVOEL wat die klimaat van hierdie woorde van Paulus is. Dis ‘n klimaat van tevredenheid. Dit kom so absoluut van die Heilige Gees. Dis die hart en gesindheid van die Here Jesus self! Dis die eintlike geheim wat Paulus ontdek het binne alle omstandighede: Tevredenheid! Nie opstandigheid of rebellie nie. Buite Christus, raak ‘n mens opstandig wanneer dit swaar gaan en trots as dit goed gaan. Maar, nie so waar die Heilige Gees beheer het nie.

Kyk wat sê die Heidelbergse Kategismus Sondag 10 >> “Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog steeds deur sy voorsienigheid onderhou?

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms ‘n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie”.

Tevredenheid beteken nie om nie geleenthede wat na jou kant toe kom, aan te gryp nie of om nie gawes/geskenke/toegifte wat aan jou gegee word te aanvaar nie! Paulus het dit aanvaar! Tevredenheid beteken rus in die Here in stede van opstandig en paniekerig te wees en ook wanneer niks na jou kant toe kom nie.

5 Aan God die Vader behoort die heerlikheid vir ewig (vers 20! Net aan Hom! Soli Deo Gloria! Wanneer ons besef dat dit glad nie oor óns gaan nie, maar dat die heerlikheid net aan Hom behoort en ons almal se oë dáár fokus – is daar eenheid onder Christene en word almal gesond!

Ons weet uit die geskiedenis watter impak die woorde van vers 20 op die 16de eeuse Reformasie gehad het. Soli Deo Gloria. Vers 20: “Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid vir ewig en altyd.” Soli Deo Gloria beteken: Aan God alleen die eer. Dit is die lewensuitroep van alle mense wat die Here genade regtig leer ken het. Kyk maar na Rom 11:36 > “Uit HOM en deur HOM en tot HOM is alle dinge. Aan HOM die heerlikheid vir ewig”!

6 Nie alle mense, nie alle goeie mense, nie alle kerkmense behoort werklik aan God en is Sy versoende kinders nie (vers 21-23). Slegs diegene wat dit DEUR CHRISTUS is, is God se versoende kinders! Selfs binne die Keiserlike lyfwag in Rome – waar die apostel in huisarres was – was daar diesulkes. Ja, die Gees werk kragtig – Hy haal op die mees onverwagte plekke diegene uit wie Hy wil uithaal en wie Hy kies om uit te haal! Wie Hy kies om uit te haal, SAL tot bekering en geloof kom. Wie Hy nie uithaal nie, sal nie tot bekering en geloof kom nie. Die wat tot geloof kom, doen so omdat hulle daartoe verordineer is (Hand 13:48) en Lydia kom tot geloof omdat die Here haar hart ontvanklik gemaak het vir Paulus se prediking (Hand 16:14)

Daar is baie baie baie mense wat hoop en glo en dink dat – wanneer hulle in die ewigheid arriveer – hulle by (die ware) God sal wees en daar verwelkom sal word. Maar die meeste gaan ‘n onaangename verrassing tegemoet. In Lukas 13:26 waarsku Jesus en vertel van mense wat in die jongste dag vir Hom sal toeroep: “Maak vir ons oop, U het tog op ons strate gepreek en ons het in U teenwoordigheid nagmaal gevier… Maar Hy sal vir hulle sê: “Gaan weg, ek het julle nooit geken nie.”

Paulus sê eksplisiet in vers 21: “elke heilige/gelowige IN CHRISTUS JESUS..” Dit is SLEGS diegene wat deur die kruisiging, opstanding van Jesus Christus aan God behoort het, wat hulle tot hierdie Here bekeer het en hulle geloofsvertroue op Sy kruisdood en opstanding vasgemessel het, wat op die regte plek sal arriveer!

Hieroor mag ons nie enigsins onduidelikheid hê nie!

Die genade (dit is onverdiende guns) van die Here Jesus Christus is altyd met die menslike gees van die mens wat in Christus is (vers 23).

Dink daaraan: As jy in Christus is, is God se ewige genade SAAM MET JOU menslike gees. SAAM MET. Dis absoluut onoortreflik in rykdom! Jy kan hierdie genade nie noodwendig voel nie. Jy is nie noodwendig daarvan bewus nie. Jy kan dit glad nie sien nie. Maar dis daar! God sê so!

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)