Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

FILIPPENSE – REEKS NO 12
Filippense 3:12 – 4:1
Tema: Leef AF en nie OP nie!
Dis net weer belangrik om die boodskap van die vorige paragraaf te onthou:
Dit is die apostel Paulus se persoonlike getuienis waar hy sê: Voorheen – voordat hy ‘n Christen geword het – was hy so godsdienstig dat hy die Wet onberispelik onderhou het. Maar steeds verlore! Toe ontdek Hy dat Jesus se verdienste hom voor God regmaak. Jesus IS sy (Paulus) se reg-wees voor God. Deurdat hy sy geloofsvertroue op Christus oorgeplaas het, is hy deur God ingesluit by Jesus se gehoorsaamheid, Sy lyding, Sy dood, Sy opstanding.
Nou verse 12 tot 4:1 >> Dit alles beteken nie dat Paulus IN HOMSELF perfeksie of volmaaktheid bereik het nie. Sy perfeksie en volmaaktheid is geleë en te vinde buite homself IN CHRISTUS se perfeksie. Christus se perfeksie tel vir hom voor God. Wat sy POSISIE voor God die Vader aanbetref, is hy volkome en perfek, ja beslis! Maar in sy eie doen en late NIE. Daar is ‘n verskil tussen die Christen se posisie (status) voor God en die Christen se daaglikse doen en late.

Hoe dit werk is die volgende: Jou eie doen en late word voortdurend verander en beïnvloed deur wat jy vertrou (op grond van God se Woord) jou ewige posisie in Christus voor God is! Namate jy raaksien en vertrou dat jy by Christus ingesluit is en dat Sy 100% geregtigheid vir jou toegereken is, na daardie mate begin jou doen en late ook verander en vernuwe.

Mens kan dit so verwoord: “Ek MAAK dit myne OMDAT Christus my alreeds Syne gemaak het”! Of: “Ek maak my los van dit wat agter is en strek my uit na dit wat voor is”. Met ander woorde: Ek leef heilig omdat ek reeds (in Christus) heilig IS.

‘n Christen leef nie op NA iets hoër nie. ‘n Christen leef AF vanaf die hoogste posisie waar hy/sy klaar is! In Christus is jy perfek heilig indien jy bekeer het en geloofsvertroue op Hom oorgeplaas het en Sy heiligheid dan op jou rekening oorgeboek is, daarom affekteer dit hoe jy hier en nou leef en doen en praat en dink.

Die sekerheid van Paulus se posisie en sekuriteit in Jesus, maak nie vir Paulus passief nie. Ook nie selftevrede nie. Maar juis aktief! Hy lê dag na dag beslag op dit wat hy alreeds besit! Hy strewe daarna om dit uit te leef! Hy kyk nie agtertoe na wat verby is nie, hy fokus op die eindstreep & die finale prys (die finale saligheid)! Hy laat nie toe dat sy verlede sy hede en toekoms kniehalter nie. Sy verlede is in die Here se hand, hy bekommer hom nie verder daaroor nie. Dis asof hy alles wat hom kan verhoed om Christus beter te ken, eenkant werp. Soos ‘n atleet wat van alle onnodige gewig ontslae raak.

En ons weet dat Paulus se verlede maar beroerd was. Dit was regtig nie iets om op trots te wees nie, eerder oor wakker te lê. Hy het immers die Here self vervolg deur die Christene te vervolg. Die bevryding is egter dat hy noudat hy IN CHRISTUS was, kon besef dat die Here met sy verlede gehandel het. Die bloed van die kruis het daarmee gehandel. Dis verby en dis vergewe. Nou kyk hy net vorentoe.

Hierdie waarhede is 100% in lyn met wat die Bybel op ‘n ander plek die “mind of Christ” (1 Kor 2:16), die denke, die hartklop van die Here Jesus Christus noem. En almal in wie die Heilige Gees woon, sal daarmee saamstem! Alle Christene wat die onderskeiding van die Heilige Gees het, sal saamstem met wat hy sê, sê die apostel.

Dis wat dit beteken om geestelik volwasse te wees. Om geestelik volwasse te wees beteken om die Christelike lewenswandel presies so te sien soos wat Paulus dit so pas uitgespel het. ‘n Fokus wat 100% met/op CHRISTUS gevul is, is die ware Geesbeheerde lewe – dit is die waarheid.

Sommige Christene klink dalk vreeslik vroom en volwasse en teologies geskoold, maar as hulle fokus nie Christus-vervuld is nie en hulle nie leef uit die realiteit van hulle ingesluit-wees by Christus se kruis en opstanding nie, mis hulle die steeds die punt.

Hierdie FOKUS wat op Christus is, bevorder ook die eenheid tussen gelowiges. Dit bind hulle saam – al is hulle van verskillende agtergronde, kulture, opinies en idees. EENHEID in Christus – dis ons kosbaarste skat! Soos wat gelowiges die Apostels se leer (NT) bestudeer en navolg, leef hulle in eenheid. Daarom kon Paulus hulle beveel: VOLG MY VOORBEELD. Dis net ‘n apostel wat so iets kon doen en beveel! As jy die Apostoliese leer navolg en liefhet, volg jy outomaties die “mind of Christ”, die hartklop van die Here Jesus.

Mense wat teen hierdie “mindset” gaan, is vyande van die kruis van Christus. Die Apostel is uitgesproke daaroor.

Daar is slegs twee soorte mense: diegene vir/teen die hartklop van Christus! So eenvoudig soos dit. Ja óns gaan verdeel die mensdom in baie groepe. En selfs die Christendom word in duisende dele verdeel. Maar uit God se oogpunt gesien, is daar net twee groepe: Vriende of vyande van die kruis! Mense wat self-gesentreerd is, wie se hoop op die tydelike dinge is, die teenswoordige wêreld, die eer wat van mense kom – sulke mense is vyande van die kruis.

Dit gaan met ander woorde oor waar jou hoop, drome, ideale, hart, menswees ten diepste gefokus is.

Die vyand van die kruis mag dalk ‘n mooi lewe leef en getuig van kindskap van God – maar aardsgesind, self-gefokus wees en afhanklik van mense se lof. So ‘n pad loop uit op dood en vernietiging, sê die apostel.

Die Apostel Paulus is self die toonbeeld van iemand wat Christus-gefokus is. Kruis-gefokus is. Sy hele verwagting is Christus. Sy redding is Christus se kruisdood en opstanding – nie sy eie vroomheid en geestelike dade nie. Sy insluiting by Christus is vir hom alles. Dis die lewe. Christus se wederkoms is sy toekomsverwagting. So het hy gelewe – en dikwels baie swaar gekry in die proses. Dikwels vervolg, siek, honger, sonder geld, sonder werklike heenkome.

Sy hoop is nie dat die bose Romeinse Ryk – die politieke en ekonomiese stelsel van sy tyd – dalk tot ‘n val sou kom nie. Of dat hy dalk uit die tronk vrygelaat sou word nie. Hy beskou homself as ‘n burger van die hemel! Dat hy ‘n Jood is of ‘n burger van die Romeinse Ryk beteken vir hom niks. Hy verwag Christus se koms. Hy weet dat Christus Jesus die krag het om sy eie armsalige fisiese liggaam te verander dat hy soos Christus se verheerlikte liggaam sall wees. Hy is trouens doodseker dat dit so sal wees. Hy was absoluut seker en oortuig oor die toekoms!

Dit is die manier hoe ‘n Christen vasstaan. Gewortel in die kruis. Dit is wat geestelike volwassenheid is. ‘n Lewe wat van Bo na onder geleef word en nie van onder na Bo nie.
Mag die Here aan ons almal insig gee in hierdie waarheid.

Tafelberg Gemeente
Buitenkantstraat 39 Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Filippense Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)