Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 6
Tema: Leef in krag
Skrif: Efesiërs 3: 14-21

Het u geweet dat die krag van God in u & my lewe dinge wil/kan doen wat selfs vér bo ons eie verwagtings gaan? Ken u die innerlike hartsdors & verlange om kragtiger en sterker in u wandel met God te wees? Dis sekerlik alle ware Christene se begeerte.

Iemand in wie die HGees woon & wat verander is deur die wedergeboorte, is darem eienaardig: so ‘n mens begeer dinge wat ander mense nie verstaan nie – soos bv. om in God se krag te kan lewe. Dít is vir jou meer werd as al die skatte vd wêreld. Jy begeer ‘n kragtiger gebedswandel met die Here, meer oorwinning oor sonde, ‘n heiliger lewenswandel. En jy kan dit nie hardop uitspreek nie, want mense sal dink jy is kêns.

Wat Paulus in Efes 3: 14-21 vir die kinders vd Here in Efese bid, beantwoord die diepste verlangens van ‘n weergebore hart. Dis een van die mees verhewe, diepste, rykste paragrawe in die hele NT.

Indien u ‘n mens is wat al soms gewonder het hoé u ooit op die plek gaan kom waar u God se krag in u lewe sal beleef – wat verder gaan as wat u ooit kon droom – ja wat alle verwagtings oortref – dan is hierdie Skrifgedeelte vir u bedoel.

Is dit nie waar dat die grootste deel van ‘n Christen se geestelike lewe maar eintlik ‘n lewe van val & opstaan is nie? Wel, dit hoef nie so te wees nie! Dis waar dat alle Christene soms angstig raak, belas en bekommerd raak en selfs moed verloor – maar daar ís so iets soos ‘n lewe van bonatuurlike innerlike krag.

In vers 13 sê die Apostel: “Ek bid dat julle nie moedeloos word nie.” En dan vervolg hy onmiddelik vanaf vers 14: “Ek bid ook vir julle dat, pleks van moedeloos word, julle kragtig sal lewe – dat julle selfs julle eie verwagtings van wat God in/deur julle kan doen, sal oortref! Leef bó julle verwagtings – moenie net so gemiddeld aankruie nie!”

Eintlik bid Paulus die Vader dat Hy 4 kragtige dinge in die Efesiërs se lewens sal doen. Hierdie 4 dinge is soos legkaartstukkies wat perfek inmekaar pas. Ja, Paulus KNIEL letterlik voor God die Vader (v 14). Alhoewel hy in ‘n kind-vader verhouding met God leef, is dit nie ‘n pellie-pellie verhouding nie. Hy KNIEL in gebed. Want aan hierdie God het die hele totaliteit van die getal gelowiges – van alle eeue – sy bestaan te danke. As dit nie was vir God die Vader se vrye genade waarmee Hy sondaars uitverkies & red nie, wás daar géén enkele gelowige op aarde nie! Aan HOM kom die dank toe!

Nou kniel die Apostel voor Hom en vra Hom vir 4 dinge om in die Efesiërs se lewens te realiseer sodat hulle kragtige lewens kan leef. Kom ons analiseer dit vir ‘n oomblik:
1 INNERLIKE KRAG – Vers 16 > “Ek bid dat Hy, vanuit die rykdom van Sý heerlikheid, julle die krag sal gee om innerlik sterk te word.”

Dink hoe bodemloos/grensloos is die rykdom van Sý heerlikheid! Geen perke. Geen tekorte. Vanuit Sý grenslose voorrade – gee Hy innerlike krag! Want die druk/probleme vd lewe laat ‘n Christen se innerlike lewe uitdroog, verwoes dit, maak dit kragteloos, steel vrede & blydskap. ‘n Swak innerlike-mens veroorsaak twyfel, vrese, angstigheid, frustrasie, emosionele probleme.

Paulus sê: “Ek wil julle innerlike-mens kragtig hê, want dit is die ware jý.” Dink aan 2 Kor 4:16: “Al vergaan die uiterlike, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.” Uiterlik: vergaan gaandeweg. Innerlik: vernuwe en beter.

Ongelukkig leef ons binne ‘n samelewing wat net ingestel is op die uiterlike. Dit wat vergaan, is al wat vir die ongeredde wêreld belangrik is. Jy sal nie by Cavendish of Canal Walk instap en ‘n “Innerlike skoonheid Salon” teëkom nie. Ons totale kultuur is behep met die uiterlike mens. Ons sal ure spandeer aan ons uiterlike voorkoms en slegs 10 minute aan die Woord & gebed – of selfs minder.

Ons gaan onmiddelik dokter toe met ‘n liggaamlike kwaal, maar met ons geestelike armoede loop ons jaar-in en jaar-uit.

Terwyl die Woord ‘n totaal ander fokus het, naamlik op ‘n kragtige innerlike mens. Is dit nie wonderlik dat, vir die Christen, daar ‘n toenemende krag vir die innerlike mens beskikbaar is nie?! Natuurlik gee die inwonende HGees dit (v16) en die Gees woon in ELKE ware Christen (Rom 8:9). Dis HY wat bekragtig (Hand 1:8). Daarom word ons opgeroep om te wándel in die Gees (Gal 5:16) en voortdurend vervúl te wees deur die Gees (Efes 5:18) en vervul te wees met die Woord (Kolos 3:16).

Elke keer wat u ‘n vitamienaanvulling drink om die uiterlike mens te versterk, dink aan die noodsaak om krag in die innerlike mens te hê. 2 Tim 1:7 > God het ons nie ‘n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag/liefde/selfbeheersing.

Dus: Om ‘n kragtige lewe te leef, moet ‘n mens se innerlike mens bekragtig word. Die HGees doen dit. Ons mag Hom voortdurend daarvoor vra en onsself oorgee aan Sy beheer en sorg dra dat ons Woordvervuld bly.

‘n Jong dame, wat ‘n oorgegewe Christen is, begin in ‘n sekere kantoor by ‘n sekere firma werk. Haar program is vol. Sy skeep haar tyd met die Woord af. Sy skeep gebed af. Sy onttrek uit haar selgroep. Dis net werk, werk, werk. Sommige Sondagoggende is sy letterlik té moeg om erediens toe te gaan. Haar innerlike mens is swak.

Toe begin ‘n sekere kollega vir haar ogies maak. Maar, hy is nie gered nie. En sy weet die Woord verbied verhoudings met ongeredde mans. Maar, omdat haar innerlike mens verswak is, het sy nie die geestelike krag om hom te weerstaan nie.

Die uiteindelike gevolge: eindelose pyn en smart.

Hoe ánders sou dit met haar gegaan het indien sy iets van Efes 3:16 verstaan het? Krag in die innerlike mens, het ‘n kragtige lewe tot gevolg!

2 CHRISTUS TUIS WEES IN JOU LEWE – Vers 17 > Om ‘n kragtige lewe te leef, moet die Here Jesus tuis wees in ons lewens. “dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon” (v 17).

Dit verwys nié na die inwoning van die Here Jesus (deur die Gees) in élke Christen se lewe nie. Van elke Christen is dit waar dát Jesus inwoon deur Sy Gees.

Maar waarvan Paulus hier praat is dat Christus TUIS SAL WEES in ons lewens. ‘n Mens sien dit in die Grieks waar hy ‘n sterker werkwoord gebruik as slegs “inwoon” soos om “in ‘n huis te woon”. Eerder: “tuis wees” en permanent woon binne die huis waarin jy alreeds woon! ‘n Mens kan in ‘n huis woon en nie noodwendig daar tuis wees nie!

Die Apostel praat daarvan om ‘n bewussyn van Christus se teenwoordigheid in jou lewe te hê. Dit sluit aan by Jesus se woorde in Johannes 14:15-24 waar Hy ‘n wonderlike belofte gee. Jesus sê daar dat indien en namate ‘n gelowige gehoorsaam is en doen wat die Here sê, Hy homself in daardie persoon se lewe sal manifesteer (v 21). Op ‘n lewe van gehoorsaamheid volg dit dat die Here se teenwoordigheid vir ‘n mens ‘n realiteit word. Jy raak bewus van ‘n innerlike volheid en rykdom. Deur die bediening van die Heilige Gees maak Christus homself tuis in jou lewe. En jy het die bewussyn dat Hy IN jou woon. Dit is wat Efes 3:17 wil sê. Wanneer ‘n gelowige God se Woord in praktyk omskep, sal hy/sy ‘n bewussyn ontwikkel van Christus se teenwoordigheid.

Maar WAAROM sal enigiemand graag die Here gehoorsaam wil wees? Net een rede: Omdat hy/sy Sy Woord vertrou/glo. Die bewussyn van die teenwoordigheid van Christus wat tuis is in jou lewe is gekoppel aan geloofsvertroue. Nie gevoelens of emosies nie, maar naakte vertroue op die Here se Woord.

‘n Gebrek aan geloofsvertroue (geanker aan die Skrif) lei onvermydelik tot ‘n gebrek aan gehoorsaamheid en dit lei tot ‘n gebrek aan bewussyn van die Here se teenwoordigheid in ons lewe.

Christus woon in die lewenshuis van élke weergebore mens. Maar, is Hy daar tuis? Dit bepaal of jy ‘n kragtige lewe sal hê of nie. Is Jesus tuis in my lewenshuis of moet Hy gedurig “sukkel” met iets? Dan pla dít Hom, dan pla dát Hom? Dan moet Hy dít regmaak, dan moet Hy dáároor struikel. Dan moet Hy díe vertrek verlaat omdat daar dinge aangaan wat nie vir Sy oë/ore bedoel is nie, dan moet Hy tuin toe gaan om later weer in te kom. Wat vind Hy in ons lewenshuise? Kan Hy rustig inwoon?

Verbeel jou jou lewe is soos ‘n huis. Daar is ‘n studeerkamer (brein/gedagtewêreld), eetkamer (aptyte/begeertes), gesinsvertrek (verhoudings), selfs kaste waarin goed weggepak word (geheime hoekies van ons innerlike).

Stel jouself voor die Here Jesus moet in die kaste weggesteekte sondes vind, of in die gesinsvertrek wag dat ons vir gebedsgesels-met-Hom opdaag, maar niemand daag op nie. Of Hy moet van die môre tot die aand vaskyk teen die videos van ons gedagtewêreld en sien wat alles ons gedagtes vul.
Hoe tuis is Hy binne ons lewenshuise? Is dit nie hoogtyd dat ons Hom toelaat om ons deeglik skoon te maak en dat ons toelaat dat Hý die sê kry oor alle vertrekke van ons lewens huis nie? Dan sal ons kragtige lewens hê. Waar ons innerlike-mens versterk is én Christus tuis is in ons lewe (en die sê oor alles het), sál ons kragtige lewens hê.

3 KEN SY ONDEURGRONDELIKE LIEFDE – Vers 17-19 > “Dat julle in die liefde gewortel sal wees en in staat om te begryp hoe wyd/ver/hoog/diep die liefde van Christus strek.”

Die innerlike mens bekragtig & Christus tuis in jou lewenshuis: wat sal die gevolg wees? Die Here se liefde sal jou vervul.

Om ‘n kragtige lewe te leef, moet Sy liefde nie meer net iets op die buiterand wees nie, maar die essensiële wortel wees. Jy begin liefhê soos Hy liefhet – veral soos Hy Sy vyande & almal wat Hom verwerp het, liefgehad het! Jy sal Sy liefde ondervind & ken (v18).

Eintlik kan ‘n mens nie Sy liefde verstaan nie. Dis sonder grense (wyd/ver/hoog/diep). Ondeurgrondelik (“gaan verstand te bowe” – v 19). Soos die kruis se horisontale & vertikale balke in alle rigtings tot in die oneindigheid strek. Maar as jy dit ondervínd, kén jy dit! En dit is ‘n kragtige lewe. ‘n Lewe waar die Here se liefde jou wortel is & waar Sy liefde jou transformeer, ís ‘n kragtige lewe.

4 VERVUL MET DIE VOLHEID VAN GOD – Vers 19 > Om ‘n kragtige lewe te leef, moet jy al meer vervul wees met die volheid van God. 1. Kragtig in die innerlike mens, 2. Christus tuis in my innerlike mens, 3. Ervaar & ken Sy liefde >> Dit lei tot: vervul wees met Sy volheid.

Is so iets dan moontlik?

Wel, waarom sou die Apostel dit vir die Efesiërs toebid indien dit nie moontlik is nie?

Ons moet dit net reg verstaan.

Dit beteken níé dat ons soos God word nie. Dit beteken dat ons meer & meer vervul word met Sy eienskappe – die vrug van die Gees.

Indien ek na Milnerton se strand sou gaan en ‘n glasie seewater opskep – dan is alles wat die oseaan is, in die glas! Nee, nie die hele oseaan is in die glas nie, maar die essensie van alles wat die oseaan is, is in die glas!

Die essensie van wie God is, vervul jou lewe indien jy deur die Heilige Gees weergebore is.

Wanneer Hy ‘n vakuum in ons lewe sien, wil Hy dit vul met Homself – net soos die natuur geneig is om ‘n vakuum te vul. Dit is waarom daar ‘n donderslag volg op ‘n weerligstraal. Die hitte van die weerlig laat die lug uitsit en ‘n vakuum ontstaan. Onmiddelik vloei daar lug in om die vakuum te vul. So wil die Here ons lewens vul met Homself. En namate Sy teenwoordigheid/eienskappe alles vul, beleef ons krag in ons lewens.

Sien u die legkaart? 1. Innerlike-mens versterk. 2. Jesus tuis in jou lewenshuis. 3. Deur Sy liefde getransformeer. 4. Vervul met Sy volheid. DIE GEVOLG? ‘n Kragtige lewe wat ‘n impak maak op ander.

5 HOE IS DIT MOONTLIK DAT ONS KRAGTIGE LEWENS KAN HÊ? Vers 20 > “Aan Hom wat deur Sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig méér te doen as wat ons bid of dink…”

Wat ‘n manjifieke vers! Sy krag WERK in ons! Dis ‘n gegewe feit. Sy energie werk in my (Kolos 1:29).

Is jy ‘n weergebore mens, vernuwe deur die Gees, gered en vrygespreek deur Sy genade? Wel, dan WERK Sy krag in jou.

Daarby is Hy magtig! Hy is in staat! Hy is magtiglik in staat om te doen wat ons vra. Hy is magtiglik in staat om te reageer op wat ons dink. Nee, ONEINDIG MEER as wat ons bid/dink. Geweldige krag is beskikbaar vir elke area van ons lewe. Ons kan op ‘n vlak leef wat alles wat ons van droom (volgens God se Woord), kan oortref. Jou beperkte gebede kan by verre oortref word. En dit is moontlik omdat Sy krag in ons werk en omdat Hy magtiglik in staat is. Dit het niks te doen met enigiets in onsself nie.

En die groot rede waarom Hy met soveel krag in ons wil werk, is sodat Sy eer & glorie deur/in ons gesien kan word (v21).

Wanneer mense na die kerk/gemeente/gelowiges kyk, moet hulle die eer aan God gee.

U sien, wanneer ons nie kragtige lewens het nie, betwyfel die ongeredde wêreld vir God self! Hulle betwyfel die Bybel. Hulle glo ons nie. Wanneer ons rondloop en getuig dat ons aan die Here behoort/ gered is/ dat ons God magtig is/ dat Hy ‘n reddende God is wat lewens verander – maar ons het powere swak misrabele lewens, dan sleep dit die Here se Naam deur die modder en die wêreldse mense dink: “íémand praat nie die waarheid nie: óf God óf die christene.”

Wanneer die wêreldse mense na die gelowiges kyk, moet hulle God se krag sien en besef dat die Evangelieboodskap die Waarheid is en aan God die eer gee. Soos die bose Romeinse offisier & soldate in die hele manier waarop Jesus gesterf het, God se krag kon sien en God verheerlik het! (Mat 27:54). Die koninkryk van God is ‘n saak van krag, nie van praatjies nie (1 Kor 4:20). En indien ‘n mens 1 Kor 4:20 in sy konteks lees, sien jy dat die “krag” waarvan hy praat, te make het met “manier van lewe”.

Sommige van u wat ouer is sal dalk vir Prof Kolie Kotzé onthou (waarskynlik een van die grootste godsmanne wat die NG Kerk ooit opgelewer het).

Oom Kolie het op 29 Oktober 1979 in die Hottentots-Holland hospitaal in Somerset-Wes gesterf. Die verpleegster wat oor hom gewaak het, was só aangegryp – nié deur wat hy gesê het nie – maar deur die manier waarop hy sy siekbed hanteer het én die manier waarop hy gesterf het, dat haar lewe diep aangeraak was.

Dit is KRAG! Nie praatjies nie, maar ‘n lewenswyse wat gevul is met die Heilige Gees. En dit is JOU deel vandag. Neem dit in geloofsvertroue!

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)