Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 5
Tema: Paulus: Die man en sy boodskap
Skrif: Efesiërs 3: 1-13

Om Efes 3: 1-13 reg te kan verstaan, is daar iets wat ‘n mens moet raaksien, naamlik dat verse 2-12 eintlik ‘n tussenwerpsel is. Vers 13 moet eintlik op vers 1 volg.

Luister: Vers 1: “Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, ‘n gevangene agv my diens aan Christus”. Vers 13: “Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie.’’

Wat gebeur dan in vv 2-12?

Die apostel onderbreek homself – sy gedagtes dwaal effens weg en hy sê eers ‘n klompie goed oor homself en sy eie bediening.

‘n Praktiese manier vir ons om die gedeelte te verstaan is om twee vrae aan die gedeelte te vra: 1) Watse tipe man was die Apostel Paulus? Watse gees het hy in hom gehad? 2) Wat was die boodskap wat hy verkondig het?

U sal agterkom, indien ons toelaat dat Efes 3: 1-13 daardie twee vrae beantwoord, raak die betekenis van byna elkeen van die 13 verse vir ons helder verstaanbaar. Kom ons kyk ‘n bietjie:

1) Watse soort man was Paulus?

a) Hy was baie sterk oortuig dat die Here se hand werksaam is in alles wat gebeur.

Kyk na v 1: “Ek, Paulus, ‘n gevangene deur my diens aan Christus Jesus”. “’n Gevangene van Christus.”

Die Here Jésus se hand is daarin dat Paulus onskuldig in die tronk sit. Hy sit daar as gevolg van die Jode se woede oor sy prediking. Hy het geen misdaad gepleeg nie. Maar hy betreur nie sy omstandighede nie. Hy is ook nie opstandig nie. Hy sien die Here Jesus se hand in wat met hom gebeur het. Hý beskik en bestier en bestuur alles. Daarvan is die Apostel absoluut oortuig. Nie omstandighede nie, nie die duiwel nie, nie mense nie, nie die wêreld nie, maar die lewende God regeer.

b) Hy koester die heldere oortuiging dat die Hére hom (Paulus) geroep het en gebring het tot waar hy was.

Verse 2, 7: “Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het – in julle belang. Van hierdie evangelie (Goeie Nuus boodskap) het ek ‘n dienaar geword, ‘n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk”.

Paulus het nie homself aangestel om die Woord te preek nie. Hy is nie wat hy is a.g.v. iets uit homself nie. Hy is gemáák dit wat hy is. Die inisiatief het 100% volledig van God se kant af gekom. Daar was geen soekery van Paulus se kant na God nie! ‘n Hemelse oorrompeling/arrestasie het plaasgevind. “Ek het gevind: U het my gekry.” En dit maak van hom ‘n dienskneg – nie ‘n grootmeneer nie. Sy taak is nou om ANDER te gaan bevoordeel met die kragtigste boodskap in die heelal. En – HOE doen God dit. Eenvoudig deur Sy krag in Paulus te laat werk, dis al. Daar is absoluut ‘n ronde nul krag in Paulus, maar dis in hom gewerk deur God! Is dit nie manjifiek nie! Verbysterend! Godverkeerlikend!

C) Hy is ‘n nederige man met ‘n oorweldigende besef van hoe bevoorreg hy is.
Vers 8: “Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig.”

Absolute nederige gees. Hy beskou homself as die geringste van álle gelowiges – wat net bevoorreg is, dis al. Selfs die haglike tronkomstandighede kon nie sy besef van hoe bevoorreg hy is, vernietig nie. Wat ‘n voorreg om die rykdom van Christus te mag verkondig! Wat ‘n voorreg om gered te mag wees! Die geringste van alle Christene.

Ja, Paulus kon nie vergeet hoe hy – voordat die Here hom uit die hemel kom arresteer het op pad na Damaskus – die Here belaster het en die gelowiges vervolg het nie. As daar ooit iemand was by wie die Here moes verbyloop, dan was dit hý. Daarom is hy so verwonderd oor die feit dat juis hý tot genadige redding kon kom en geroepe is om die rykdom van Christus met alle vrymoedigheid te verkondig aan die Nie-Jode. Hoe genadig was die Here nie teenoor hom nie! Hy is bevoorreg in alle opsigte.

d) Hy is meer besorgd oor ánder as oor homself:

Verse 1,2 maar veral 13. “Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as ‘n eer beskou.”

Hy is in die tronk in húlle belang. Hy sit onskuldig in die tronk, maar hy dink nie aan homself nie. Hy sê: “Ek hoop tog nie julle sal ontmoedig word deur wat ek deurgaan nie. Want ek gaan dit om julle ontwil deur!”

Is dit nie aangrypend hoe diep die Gees ‘n mens verander nie? Dat selfs in slegte omstandighede, jou fokus op ánder is – terwyl alle mense van nature so bitterlik selfgesentreerd is. Maar die Gees se vernuwingswerk is magtig en kragtig! Dis vandag nog dieselfde!

e) Paulus het gemeenskap/fellowship met die Here geniet.

Vers 12: “In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan.”

Jesus is die Een deur wie ons met vrymoedigheid na God die Vader kan gaan. Want Jesus se kruisoffer het die toegang tot God se teenwoordigheid oopgemaak. Daarom kan ons nou na Hom gaan soos ‘n kind na sy/haar pa.

Luister: Dis een vd unieke kenmerke vd Christelike Geloof: dat ‘n nietige stofmensie 24 uur fellowship met die God van hemel & aarde mag geniet. Jy sal nêrens in enige godsdiens so iets aantref nie.

Maar let op: Dis SLEGS deur JESUS CHRISTUS moontlik! Uniek en eksklusief. Die Evangelieboodskap sluit sonder skroom alle ander namaaksels uit. Die Evangelieboodskap sluit alle ander sogenaamde weë tot die ware God uit. Dis Christus of dis niks. Die mensdom het nie godsdiens nodig nie. Die mensdom het nie alternatiewe nodig nie. Die mensdom het JESUS CHRISTUS nodig. Juis daarom moet ons HOM met koorsagtige haas aan die hele wêreld gaan verkondig.

So, daar is dus die 5-ledige profiel van Paulus, die apostel.

Die bedoeling is nie dat ons vir Paulus moet probeer naboots om ook soos hy wees nie. Glad nie. Dan sou ons in wettisisme verval.

Wat ons moet raaksien is watter wonderlike VRUG die HGees in ons produseer sónder ons inspanning.

Vyfvoudige vrug: 1) Begin raaksien hoe die Here se hand in alles werksaam is. 2) Oortuiging dat die Hére jou maak wat jy is. 3) Nederige besef van hoe bevoorreg jy in alle opsigte is. 4) Meer besorgd oor ander as oor jouself. 5) Geniet persoonlike fellowship met die Here.

2. Watse boodskap het Paulus verkondig?

a) Die Boodskap wat hy van die Here self ontvang het.

Vv3-5: “God het die geheimenis deur ‘n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het, en as julle dit lees, sal julle ‘n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie.”

Die Evangelieboodskap is NIE deur mense opgemaak & uitgedink nie. Dit is deur die Here GEOPENBAAR. En dis die Apostels & profete wat dit ontvang het – en ons besit dit nou op skrif in die Bybel. Ná hulle ontvang niemand meer openbarings wat God se Woord is en as’t ware aan die Bybel gelyk is nie! Die boodskap wat Paulus verkondig het, het hy van Bo ontvang – dis nie ‘n mensuitgedinkte boodskap nie. Dit kan in geheel (vanaf Genesis 1:1) 100% vertrou word.

b) Dis ‘n Boodskap wat handel oor die groot misterie/geheimenis.

Vv 6. “En dít is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.”

In die NT word die woord “misterie” nie gebruik soos ons dit sou gebruik nie. Dis nie ‘n onverklaarbare raaisel nie.

In die NT is ‘n misterie: Iets wat voorheen aan ons onbekend was, maar toe aan ‘n klompie mense bekendgemaak is sodat hulle dit met almal kan deel. Dis met ander woorde nou ‘n oop geheim.

Wat is die misterie waarvan Paulus hier praat? Wat was dit wat hoegenaamd nie in die OT-tyd bekendgemaak was nie?

Dat bekeerde & geredde Jode en Nie-Jode (heidene/gentiles) EEN LIGGAAM/EEN NASIE sal vorm en dat dít wat hulle voorheen geskei het, vernietig sal word (in Christus vernietig IS).

Geen OT-profeet het dit gesien nie. Maar aan Paulus en Apostels is dit bekendgemaak. En Paulus het dit met krag en sonder skroom verkondig.

En tog is daar vandag nog baie mense wat dit nie verstaan nie en dink dat die Joodse volk nog steeds ‘n spesiale Godsvolk is en dat daar in sommige kringe gepraat word van Joodse Christene & Nie-Joodse Christene. Dit weerspreek egter die misterie!

O nee! Bekeerde & geredde Jode en Nie-Jode (heidene/gentiles) vorm deur God se genade EEN LIGGAAM/EEN NASIE. Daaroor het ons verlede week uitvoerig gepraat en ons laat dit daarby.

c) Dis ‘n Boodskap wat bedoel is vir die hele wêreld.

Vv 8-9: “Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekendmaak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het”.

Paulus se begeerte was dat letterlik die hele wêreld van die diepe onpeilbare rykdomme van Christus moes kennisneem. Hy was brandende dat mense oraloor in ‘n persoonlike herstelde relasie met God moes kom deur dit wat Christus bewerk het. Sy boodskap was werklik ‘n boodskap vir die hele wêreld – nie net vir Jode nie.

Het u en ek ook só ‘n brandende visie?

d) Dis ‘n Boodskap vir die engele!

V 10 : “Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag & gesag in die hemelruim.”

Dit is seker die mees verrassende teksvers in die hele NT. Die ENGELE (“magte en gesagte in die hemelruim”) kom iets te wete wanneer hulle na verloste MENSE se gemeente-wees kyk.

Onthou, engele het nie insig in hoe die verlossing van ‘n sondaar werk nie (1 Petr 1:12). Die hoe en wat van hoe die Evangelieboodskap inmekaarsteek is hulle ‘n verborgenheid.

Die enigste manier hoe hulle begrip kan kry, is deur na die Here se gemeente te kyk en te luister wat daar verkondig word / luister hoe daar getuig word / hoe evangelisasie gedoen word / veranderde lewens sien.

Al is die engele by God en het hulle van die begin af waargeneem hoe God met superintelligente ontwerp alles geskep het en al het hulle gesien hoe God vir Abraham roep en hoe Hy Sy volk na die beloofde land neem – kan die engele nie verstaan hoe ‘n heilige God ‘n sondaar kan vergewe & red sonder dat Hy Sy heiligheid inboet nie.

Die wysheid waarmee God die verlossingsplan ontwerp het – naamlik om die tweede Persoon vd Drie-eenheid aarde toe te stuur om in sondaars se plek te sterf sodat Hy sondaars kan vergewe op grond van daardie offer, kan engele nie kleinkry nie. Die geestelike magte in die hemelruim kan die wysheid waarmee God die verlossing op Golgota bewerk het, nie verstaan nie.

Ménse, wat in Christus Jesus gered en verlos is, het baie meer insig as wat engele het.

Die enigste manier hoe engele iets hiervan kan kleinkry, is om na die gemeente te kyk en te hoor wat verkondig word.

Is dit nie sielsaangrypend nie! Wat ‘n voorreg en eer val die kinders vd Here te beurt – om onwetende onderrig & insig aan ENGELE te gee. Ook wat ‘n groot verantwoordelikheid!

e) Dis ‘n Boodskap waardeur God se ewige voorneme nou-en-hier in mense se lewens ‘n werklikheid word.

V 11: “soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.”

Dink net daaraan: Jy verkondig Christus. En God se ewige bedoelinge vat grond in mense se lewens wanneer hulle tot geloof & bekering kom. Dit wat God Hom van ewigheid af voorgeneem het, kristaliseer uit in mense se lewens hier-en-nou waar ons teenoor hulle getuig/ vir hulle geestelik help/ met hulle indringend praat.

Wat ‘n Boodskap is dit nie, wat mense se lewens totaal kan verander!!

Opsommend: Die HGees se inwoning in gelowiges is ‘n werklikheid.

Kyk watter nuwe mense maak hy van ons (Paulus die man) en kyk met watter Boodskap rus Hy ons toe (Paulus se boodskap). Ons KAN ons wêreld verander! Ons het niks meer nodig as die Heilige Gees en die wonderlike Boodskap nie.

Die Apostel Paulus het net ‘n paar maande in nuwe gemeentetjies gebly en dan sê hy: “Ek vertrek, julle is nou die leiers – die Gees is by julle, gaan vertel aan almal die Boodskap.”

En onthou: Hulle het nie die volledige Bybel gehad nie. Net die Griekse vertaling vd OT en alles wat die Apostels hulle geleer het in ‘n paar maande se tyd. Maar hulle was in staat om sonder Paulus se teenwoordigheid & hulp, die wêreld om te dop. Want die HGees was daar en die Boodskap was kragtig. En ons besit dit steeds.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)