Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Skriflesing: Filippense 2: 5-11
Tema: Kersfees in die lig van lydenstyd

Met min dinge loop ‘n mens jou so maklik vas soos met die Kerstyd. Omdat die sekulêre wêreld die Kerstyd totaal oorgeneem het en gaan vul met ‘n eie inhoud wat totaal bots met dít waaroor Kersfees werklik gaan. Gelowiges-in-Christus is totaal omring met die boodskap vd wêreld. Jy kan eenvoudig nie daarvan loskom nie. Hier in die huidige abnormale Covid19-tyd is dit nie veel anders nie.

Die wêreld se idee van Kersfees is iets van ‘n oppervlakkige vreugde, liggies & versierings, mede-menslikheid, geskenke en geld-uitgee, ‘n skielike dink aan ander mense – gewoonlik maar net die mense naaste aan jou. Volgens die wêreld is Kerstyd kamma die tyd om om te gee vir iemand anders. Alles is ingestel op sentiment en geldmaak & winsbejag en suiwere humanisme.

So maklik kan gelowiges ook so oor Kersfees begin dink. Want Christus-gelowiges kan nie die atmosfeer en beïnvloeding van die wêreld ontkom nie.

Natuurlik gaan die ware Kerstyd inderdaad oor ‘n saak van blydskap. Maar dit is ‘n totaal ander soort blydskap as waarvan die wêreld praat. Dit is ‘n blydskap wat ‘n mens nederig maak. Veral as jy begin verstaan waaroor Kersfees regtig gaan. Ons DINK baie keer ons verstaan waaroor dit regtig gaan. Ons het mos van kleins af grootgeword met die Bybelse feite. Dit gaan mos oor die Seun v God wat mens geword het. Jesus Christus wat in die wêreld gekom het. NATUURLIK!! Wie weet nou nie dit nie?

Dit beteken egter nog nie dat ‘n mens werklik verstaan nie!! ‘n Mens kan nie eintlik die diepte van die Kersgebeure verstaan, alvorens jy nie raaksien dat die LYDING van ons Here Jesus reeds hier – by Sy vleeswording – begin het nie. Die kruis sny as’t ware deur die krip.

Dit is presies hoe Filippense 2 die koms van die Here na hierdie aarde vir ons oopmaak. Wanneer Hy na die aarde kom, kom Hy in die gestalte van ‘n slaaf, nie van ‘n Koning nie!! Vernedering en nie verheerliking nie. Geen wonder dat baie oë nie die waarheid van die geboorte van die Heiland kan deurgrond nie. Die natuurlike mens wil verheerliking sien en nie vernedering nie. ‘n Mens kan eenvoudig NIE na hierdie dinge kyk deur die lens van die natuurlike menslike rede nie. Dit moet geestelik onderskei word. Deur die Gees en die Skrif.

TEMA: Kersfees in die lig van Lydenstyd
1. Die vernedering van Jesus in die Kersgebeure
2. Die betekenis wat Jesus se vernedering in die Kersgebeure vir ons het

1. Die vernedering van Jesus in die Kersgebeure >> Ons Skrifgedeelte beskryf die allergrootste verrassing waarmee die Here Sy volk & wêreld kom verras het. ‘n Absolute onverhoedse verrassing. Alhoewel die volk Israel baie goed geweet het vd Messias se koms. Hulle het immers die Skrifte gehad. Tog het ‘n groot persentasie van hulle die Skrifte verkeerd verstaan. Hulle het ‘n Messias verwag wat slegs ‘n blote mens sou wees. ‘n Manjifieke leier. Hulle het gedink hy sal koning word in Jerusalem soos Dawid was. ‘n Tipe politieke figuur. Hulle het gedink hy sal moontlik hulle, Jode, bevry vd Romeinse oorheersing.

Toe kom die grootste verrassing denkbaar.

Eerstens was dit God self wat aarde toe gekom het. Jesus is immers die Seun van God. Dit het niemand ooit verwag nie. Gebore uit ‘n maagd? Wie kan so iets dink. Dis mos nie wetenskaplik moontlik nie. Wie kan dit deurgrond en verstaan dat Hy eg en waarlik MENS is en tegelyk ook eg en ware God? Dat Hy geen deelgenootskap het met Adam en die Val nie. Maria was letterlik net die koevert waarin die pakkie van God’s weë af afgelewer is.

Tweedens het Hy hoegenaamd nie soos ‘n Koning gelyk nie, maar soos ‘n slaaf/dienaar. Hy het wel soos ‘n Koning gepraat, maar Hy het soos ‘n dienaar gelyk.

Twee verrassings wat die Jode glad nie kon kleinkry nie.

Dit is – van die os op die jas – ook een van die sterkste bewyse van die absolute Goddelike inspirasie van die Skrif, naamlik dat die Bybel wel deur mense geskryf is, maar dat die inhoud hoegenaamd nie ooreenstem met die natuurlike mens se manier van dink nie. Watter menslike hart sou ooit iets soos hierdie kon fabriseer? Alles is juis so teen die gryn van die menslike logika. Dis waarom 2 Petrus 1 so duidelik leer dat die skrywers deur die Heilige Gees meegevoer is – soos ‘n seilboot deur die wind meegeneem word. Die menslike outeurs het God se Woord geskryf – onder meevoering van God se Gees. Dis waarom die Evangelieboodskap so TEEN die gryn van die mens se natuur en logika insny, maar dit aan die ander kant so VIR die mens bedoel is! Te kostelik vir woorde!

Watter mens sou ooit kon droom dat die Verlosser vd wêreld soos ‘n dienaar sou lyk en die pad van vernedering sou loop?? Watter mens sou ‘n gedeelte soos Filip 2: 5-11 kon uitdink?? Watter mens sou Kersfees in verband kon bring met die lyding van ons Here Jesus?? Wie sou kon dink dat die lewende God vd hemel Homself sou kom verneder in Jesus Xp?? Luister mooi: Die lewende God: Homself verneder?? Luister weer: Die lewende ewige almagtige God HOMSELF VERNEDER? Ons menslike logika draai dwars wanneer dit by hierdie tipe sake kom. Dis asof al die smeltdrade in ons kop smelt.

Maar, wanneer jy iets hiervan verstaan, val die hele Kersverhaal vir jou oop. Dan sien jy al die bekende dinge vd Kersverhaal in ‘n nuwe lig. Dinge soos byvoorbeeld waarom Jesus in ‘n arm familie gebore moes word. Waarom Hy in ‘n krip moes lê – die voerplek van diere. Waarom daar oënskynlik nie eens ‘n vroedvrou was om te help met die geboorte nie. Waarom Hy in die gehuggie Betlehem gebore is en in die veragte Nasaret grootgeword het. Waarom nie die Paleis-elite van Herodes die geboorteberig vd engele gehoor het nie, maar vuil skaapwagters. Waarom daar ‘n spesiale ster verskyn het, maar Sy eie volk volg dit nie. Die enigste mense wie dit volg, is heidense sterrekykers. DUS: Die status van ‘n bediende, ‘n kneg…

Wat ‘n geweldige vernedering moes dit wees vir die Seun van God. Hy was in die gestalte van God, maar Hy het dit nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie. Hy het dit vrywillig prysgegee – nie in die sin van dit AFLÊ nie – want dit was onmoontlik aangesien Sy Godheid en mensheid in een Persoon verenig is – maar dit VERBERG het agter Sy mensheid. Hy het Homself uit vrye wil prysgegee, om dit so menslik te stel.

Die Apostel Paulus kom in Filip 2 en beskryf die gesindheid van selfontlediging wat in die Here Jesus was. ‘n Selfontlediging gebore uit die feit dat Hy mense, Sy vyande, voor Homself gaan stel het. Hy het die belange van diegene vir wie Hy gekom het om te verlos, BO SY eie belange gaan stel. Daarom was Hy – wat God is – bereid om Homself te ontledig en die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en gebore te word in die gelykenis van die mens. En Hy homself absoluut verneder het deur gehoorsaamheid aan Sy Vader – selfs tot by die punt van sterwe.

God die Vader verhoog toe vir Christus tot die hoogste posisie denkbaar en gee Hom ‘n Naam wat BO elke naam is. Soveel so, dat alle mense uiteindelik voor Hom die knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy die Here is. Almal. Alle mense wat ooit geleef het. Sommige sal dit betyds doen en ander te laat. Sommige voor hulle dood tot redding en ander na hulle dood tot veroordeling. Daaroor is die Skrif glashelder duidelik. Daar is nie ‘n tikkie twyfel hieroor nie.

Dink daaraan: Elke mens wat elke dag jou pad kruis, gaan die knie voor Christus buig. Die meerderheid egter te laat. Wat DOEN jy en ek met hierdie verskriklike realiteit? Beweeg dit ons om die Boodskap met so veel as moontlik mense te deel? Hoe kan ‘n mens ‘n verloste mens wees en dit raak jou nie?

Maar, onwillekeurig kom die vraag by ons op: WAAROM dan dit alles? Waarom sulke vernedering?

2. Die betekenis wat Jesus se vernedering in die Kersgebeure vir ons het >> Ons Here Jesus moes slawewerk kom doen op aarde. Daarom het Hy die gestalte van ‘n bediende aangeneem. Hy het letterlik vuil-werk kom doen. Hy moes Homself kom besoedel. Om ons PUIN kant en klaar op te ruim.

Wanneer ons só na ons Here Jesus in Sy vernedering kyk, dan sien ons meteens ook iets van onsself. Sien hoe geweldig ons eie verdorwenheid regtig is. Baie dieper as wat ons ooit sal wil erken. Maar, kyk na Jesus in die gestalte van ‘n slaaf, en jy sien die naakte FEITE – aangaande jouself!

Dit is waarom Jesus ‘n MENS geword het. Die vernedering was NIE om ‘n MENS te word nie. Daar is niks slegs aan om MENS te wees nie. Wat was die vernedering dan? Om ‘n mens te word in die gestalte van ‘n slaaf. ‘n Bediende. Een wat vuil-werk kom doen. Die KONING wat lyk soos ‘n slaaf.

Daar was geen ander manier om ONS te bevry van ons verlorenheid nie. Hy moes tot op ons vlak kom. Hy moes MENS word presies soos wat ons is. Hy red ons deur ‘n dienskneg te word wat die skuld vir alles kry EN alle onreg verduur. Hy red ons deur Homself te verneder. Hy red ons deurdat Hy self ‘n hele paar tree terug gee.

Stel uself dit voor: ‘n KONING wat TERUGSTAAN….. En daarby nie net ‘n Koning nie, maar DIE HEMELSE Koning. Wat terugstaan!

‘n Mens sien iets hiervan in die OT in 1 Samuel 8 waar die volk Israel die Here as Koning verwerp en ‘n aardse koning wil hê, soos al die ander volke het. Dan lees ons dat die Here hulle hul sin gee. Die Here staan terug vir ‘n ander koning. Hy offer op. Hy buig agteroor. Sodat SAUL kon koning word.

Dit is wat in Betlehem gebeur het. Die Koning wat bereid is om terug te staan. Hy is nie ‘n gevoellose Robot wat soos ‘n stootskraper oor mense loop nie. Hy is oneindig jammerhartig. Dit is dikwels ONS wat soos stootskrapers oor HOM loop, ja. Maar, in Betlehem sien ons hoe die hart van die lewende God klop. Hy red ons/ Hy ruim ons puin op/ Hy maak ons skoon – deur Sy eie vernedering.

Het die besef al regtig tot u siel deurgedring dat God die Vader vir ú persoonlik in/met Jesus se vernedering werklik skoongemaak het?? Dit wat op Kersdag gebeur het was nie maar net ‘n mooi gebaar van liefde na ons kant toe nie. En nou moet ons onsself tot in die hemel opdompkrag kry deur ons kant te probeer bring nie!!

O nee!!! DAAR (op Kersdag) het die slawebediende REEDS u lewe se puin opgeruim. U redding is DAAR volmaak voltrek. Indien ons nog met PUIN in ons lewens worstel is dit omdat ons nie GLO/vertrou wat in Betlehem/ Golgota/ Paassondag gebeur het nie. Daar was nog nie persoonlike bekering/omdraai en vertroue oorplaas op Christus nie. Ongeloof sê mos vir die Here: “Dit kan nie waar wees dat Christus se geboorte/lyding/sterwe/opstanding met MY sondeskuld kan klaarspeel nie”. Ongeloof gee God se geskenk aan Hom terug – op ‘n ordentlike manier of ‘n minder ordentlike manier.

En wat gebeur dan? Dan BELEEF jy nooit die verlossing nie en moet jy op die ou end self jou skuld gaan vereffen! Maar, wie van ons sal so vreeslik dom wees?? Kan dit wees dat enigeen hier teenwoordig só onbeskryflik dom sal wees?

Kersfees is ‘n tyd van baie liggies, kleure en vrolikheid. Dit is nie verkeerd dat ons bly is oor Kersfees nie. Veral as ons verstaan dat die lewende God met Kersfees Sy uitverkorenes – ja almal wat ooit tot geloof sou kom – kom red het en die hel kwytgeskeld het. As ons dit verstaan, is die liggies vd wêreld eintlik nog hopeloos te min!

Maar, terwyl ons feesvier, mag ons nooit vergeet dat Jesus se menswording die begin van Sy lyding was nie. En, dat dit as gevolg van ONS sondepuin was, wat Hy vuil-werk moes kom doen. Daarom is Kersfees ‘n nederige dankfees.

‘n Nederige Dankfees, waar ons bid: “Here, ons is so jammer dat ons sondepuin U vernedering gekos het. Maar dankie dat U nie teruggedeins het nie. Dankie dat U gekom het om ons met God se genade te verras. Laat ons ook teenoor mekaar ‘n tree terug gee. Agteroorbuig met dieselfde gesindheid as wat daar in U hart is.”

Category Advent 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)