Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tema: Die Here sal voorsien
Skriflesing: Genesis 22

”Wat vroetel jy so, ou man – wat rol jy so rond op jou bed – hier in ons tent, die heel nag deur? Wat pla? Wat hinder jou? Wat is dit wat jou slaap wegjaag? Wil jy dalk ’n slaappilletjie hê, Abraham?”

En dan kyk Sara na haar seun Isak – wat sy liefhet – die kind gebore uit God se belofte – wat in die tent op die vloer slaap. En sy sien hoedat sy pa hom dou voor dag wakkerskud – “toe nou Isak, ons moet loop, die pad is ver”.

“Ú daar in Getsémane se donker nag. Wat kruip U so op die grond soos ’n wurm? Wat pla U, o Here Jesus Christus? Wat sweet U so bloeddruppels? Waarom is U so benoud? Wat bid U daar van ’n beker wat moet verbygaan?”

Gemeente, hierdie tipe worstelinge, DIT is kommer. Dit is trauma. Dit is krisis.

Ons weet dalk ‘n titseltjie daarvan – diep in ons binneste – ONDER die glimlaggies en grappies versteek – hier in die doodsnikke van die jaar 2020, met ‘n baie onsekere 2021 wat voor ons uitgestrek lê. Die jaar 2020 wat in die geskiedenisboeke bekend sal staan as DIE jaar van internasionale krisis! Die jaar wat die hele wêreld so onverhoeds betrap het. En miljoene lewens onherroeplik geïmpakteer het.

En nou, met SO ‘n 2020 feitlik agter ons en ‘n onsekere 2021 voor ons, sien ons Abraham se worsteling toe hy vir Isak moes gaan offer. Traumaties! En ons hoor van die Here Jesus se worsteling in Getsemane. Dit is kommer! Onsekerheid! Die kommer van Sara. Die kommer van Abraham. Die kommer van Isak. Die gewig op die gemoed van die Here Jesus self. Die kommer van Sy gelowiges. En ook ú kommer. Ook mýne.

Talle mense sal seker binnekort – op die Oujaar – vrolik jolyt hou – vir hoeverre dit ookal moontlik is binne die huidige klimaat.

2020 het egter vir ons gewys dat ‘n mens dalk eerder op Oujaarsdag in die kerk moet wees as by partytjies. Dis beter vir ‘n Christen om ‘n nuwe jaar tegemoet te gaan onder geklank van God’s Woord en in diepe afhanklikheid van Hom as om in oormoed en oppervlakkigheid saam met die wêreld fees te vier. Terwyl die feestelikhede alles maar net uiterlik is. INNERLIK – is daar – aan die einde van 2020 – die kommer en dowwe onsekerheid wat knaag. Ja natuurlik: By baie is daar die talle mooi vooruitsigte. Talle geniet steeds goeie sekuriteit en vastigheid. Nie almal sit in sak en as nie. Maar diep in die binneste is daar die dowwe gevoel van … sê nou maar net…..

Onsekerheid oor die nuwe jaar. Onsekerheid oor ’n kind. Kommer oor gesondheid. Kommer oor werk. Kommer oor jou kind se werk. Kommer of hy/sy werk sal kry. Kommer oor finansies. Kommer oor die ouderdom, oor blyplek, oor siekte en dood. Kommer oor die blinde sinistere magte, wat baie mense verkeerdelik glo hulle lewens beheers.

Meer as ooit tevore bring die Covid pandemie ons almal by die realiteit te staan van: EK sal dalk nie 2021 end-uit sien nie – of nie end-uit sien op ‘n gemaklike manier nie. EK kan dalk onverwags myself in die hospitaal bevind. Dis iets wat ons altyd weet en alle Christene erken dit, naamlik dat ons broos en verganklik is. Maar ewe skielik besef ons hoe werklik dit geword het, hoe naby dit aan ons almal gekom het. Dis wat die pandemie kom doen het. En dit veroorsaak dat ons ‘n nuwe jaar op ‘n ander manier binnegaan as in die verlede.

Paul Tillich, die Duitse teoloog, het by geleentheid gesê: Die teenpool van geloof is NIE ongeloof nie. Die teenpool van geloof is VREES. Is dit daar nie ‘n stuk onderliggende vrees en spanning wat in ons innerlike mens knaag wanneer ons 2021 van 27 Desember 2020 af bekyk nie? By sommige dalk nie, maar by ander wel.

Wat kom sê die Woord vd Here vir óns – óns met ons pakkies onsekerheid & kommer? Sommige se pakkie is natuurlik groter as ander s’n. Maar tog het ons almal hierdie pakkies.

Dit mag dalk afgesaag klink, maar die Woord van God sê: DIE HERE SAL VOORSIEN (x 2) > Op hierdie woorde kan u vanoggend u hand lê. Op hierdie woorde kan u u lewe waag. Op hierdie woorde kan jy lewe en sterwe. Gen 22:14

En daar loop Abraham & Isak toe die volgende dag. Ja, moeders het ook eenmaal hulle kinders na Jesus gebring. Maar tóé was hulle vol vreugde en het hulle gelag, want Jesus het die kinders geseën. Maar nou loop ’n bejaarde man van 100jr oud na Moriaberg met sy enigste ware seun. En hy loop met ’n mes. Want hy moet hierdie seun gaan offer. Hierdie seun, sy enigste, moet aan God geoffer word. Dit is geen grap nie. Dit is krisis. Dit is trauma. Dit is kommer.

Stoksielalleen loop hulle. Dalk was dit die ergste. Hulle het reeds die vorige dag die 2 slawe laat agterbly. Al wat Abraham nou by hom het is: ‘n Mes, hout en sy seun. Drie dae lank loop hulle. DRIE DAE LANK. Hoekom kon dit nie maar tot ’n punt kom nie? Waarom dan die sielsuitmergelende uitgerektheid? Waarom dan drie dae lank gemartel word? Stoksielalleen. Stokalleen: u daar in u huis. Stokalleen jy en jou eie innerlike wat vra: Wat wag dalk nog alles op my en my mense in 2021? Wat wag op hierdie gemeente?

Die 3de dag het Abraham sy oë opgeslaan. Blykbaar het hy heeltyd net voor hom gekyk. Glad nie gepraat nie. Vasgevang in ’n stuk eensaamheid. Eensaam met sy sorge en sy leë hande.

Is daar dalk ook vanoggend iemand wat diep innerlik wroeg en dink: Sal die Here werklik ook vir MY voorsien? Vir MY? Regtig?
Veral wanneer u raaksien dat Abraham teen wil en dank by Moriaberg gekom het. Hy MOES daar kom. Daar was geen ander pad nie. Jy KOM daar! Kom wat wil!!

Luister baie goed: Toe Abraham & Isak by Moriaberg aankom, toe wag die HERE reeds daar. Wanneer ’n mens die Hebreeus gaan bekyk, sien jy dat die woord wat hier vir “Here” gebruik word, ’n totaal ANDER woord is om die Here se Naam te beskryf.

Toe Abraham werklik in die krisis is – op die berg – TOE verskyn die Here met ’n ander Naam aan hom. Toe Abraham vol innerlike onsekerheid & kommer is en hy daar by die berg arriveer met NIKS waarop hy kan steun nie, TOE is die HERE daar – met ’n ander Naam.

Die Hebreeuse woord wat hier vir HERE gebruik word, beteken “die God wat Hom besonderlik aan my kom verbind het”. Die God van die verbond. ’n HERE, met ’n hart wat vir my KLOP. ’n Hart wat my verstaan. ’n Hart wat my met mededoë aankyk. ’n Hart wat my nie op Moriaberg los nie. ‘n Hart wat my die agterlaat nie.

Ja, die ENGEL vd Here wag vir Abraham & Isak op Moriaberg. Jesaja 45:2 – Ek self sal voor jou uitgaan. Wie is dit? Wie is hierdie ENGEL (met bepaalde lidwoord)? Dit is JESUS self, voordat Hy mens geword het in Betlehem.

Terwyl hulle die brandofferaltaar pak, is Hy in hulle krisis. Gaan Hy voor hulle uit. Omdat HY SELF, baie eeue later, op die berg Golgota geoffer sou word. En daar is aanduidings in die OT dat Moriaberg die plek was waar die tempel later sou staan. Moria en Golgota was dus net ‘n klipgooi van mekaar af.

Ja, die Vader SOU uiteindelik Sy eie offerlam voorsien – Sy eie Seun. En niemand sou tussenbeide tree en Hom verhinder om dit te doen nie. Hy sou end-uit deurgaan daarmee. Dáárom het Hy vir Abraham voorsien op die berg-van-krisis.

Hy is daar in my kommer & onsekerheid. Hy sal ook daar wees in JOUNE!

Hoe weet ons dit met soveel sekerheid?

Want Hy het op die BERG (Golgota) voorsien – verlede tyd! Hy het alreeds Sy allerbeste voorsien: Sy Seun as versoeningsoffer. Deur daardie offer het Hy sondaars 100% met Homself versoen en volmaak verlos en hulle sondeskuld tot op die laaste sent betaal.

U MAG dit glo. GLO u dit persoonlik? Waarlik? Omhels u deur die geloof die versoening wat God op die kruis bewerk het?

Indien wel, mag u óók van harte WEET dat Hy DAAR is in u kommer en onsekerheid wanneer u 2021 tegemoetgaan. Hy het op die kruis voorsien. Hy sal ook verder voorsien. Beslis ook in 2021. Weet dit met sekerheid. Die mens wat deur die Heilige Gees ingeplant is in die Here Jesus Christus se dood en opstanding, kan en mag dit met sekerheid weet.

Natuurlik mag ons nie aan God se voorsiening op ‘n sentimentele manier dink nie. So asof Hy net rondspring om alles so lekker moontlik te maak nie. Hy is nie ons bediende nie. Ware volgelinge van Christus word geroep tot kruisdra. En ‘n kruis was destyds ‘n galg. Die pad kan taai raak indien jy nougeset agter die Here aanloop. Nêrens beloof Hy goeie gesondheid en baie geld nie. Iemand wat die Here wil volg moet bereid wees om te sterf. MAAR: Hy beloof wel Sy voorsiening IN alles!

’n Mens het vroeër-dae soms in mense se huise die bordjie teen ’n muur sien hang waarop 2 voëltjies uitgebeeld word. Hulle sit op ’n boomtak en bekyk die mense vanuit die boom. En dan praat die voëltjies met mekaar:

Said the Sparrow to the Robin: “Friend, I should really like to know why these anxious human beings rush about and worry so”

En dan antwoord die ander voëltjie:
Said the Robin to the Sparrow: “Friend, I think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and me”

God sal voorsien.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)