Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 2

Tema: Sout en lig

Skrif: Matteus 5: 13-16

In die saligsprekings (verse 1-12) het die Here Jesus vir ons gewys wat die karakter is van mense wat Hom volg en nou wys Hy (in verse 13-16) vir ons wat hulle invloed is.

Vir mense wat reeds Sy kinders geword het deur die hemelse wonder van die wedergeboorte, sê die Here reguit: Jy IS sout en lig. Hy sê nie: Jy MOET dit word nie. Hy sê nie: Jy moet iets word wat jy nog nie is nie. Hy sê: As jy my kind is, IS jy sout en lig. Ek vra nie van jou om enigiets anders te wees as wat jy reeds is nie.

Die wêreldse mense dink jy kan nie iets anders wees as wat jy deur jou natuurlike geboorte is nie. Hulle sê altyd: “Ek is so gemaak en so gelaat staan”. Die waarheid is egter: Die Here God is nie geïntereseerd in hoe jy uit jou aardse moeder gebore is nie. Hy sê vir jou hoe jy deur jou Heilige Gees-gewerkte WEDERgeboorte/geestelike geboorte is. En as jy nog nie weet of jy wedergebore is nie, hoe jy sekerheid daarvan kan kry.

Deur hemelse krag herstel Hy mense om te wees soos wat mense AS MENS veronderstel is om te wees. En as jy bonatuurlik herstel is, IS jy sout en lig. Nou moet jy gaan WEES wat jy alreeds IS! Soos die Apostel Petrus ook sê: “Wees heilig, want jy is heilig”. (1 Petr 1:16). Of op ‘n ander plek: “Julle IS ‘n uitverkore nasie, julle IS ‘n koninklike priesterdom, julle IS uitgepluk uit die duisternis na Sy wonderlike lig toe – wat geroep is om nou wat te gaan doen? Om Sy lof te verkondig” (1 Petr 2:9).

Jesus is self jou nuwe identiteit. Die sout en lig is eintlik Hyself in/deur jou in die krag en bediening van die Heilige Gees. Dus: gaan wees dit wat jy in Hom is. Of dalk ontdek jy dat jy nog nie in Hom is nie. Wel, dra dan sorg dat jy sekerheid kry dat jy in Hom is! En as jy hierdie sekerheid – waarvan die Gees in jou hart getuig (Rom 8:16) – besit, dan SAL jy sout en lig wees.

Sout wat sy southeid verloor het, is ‘n absurditeit. En lig wat toegemaak is, is ‘n absurditeit. Sout wat sy southeid verloor het en ‘n lig wat met ‘n emmer toegemaak is, is absoluut nutteloos. Wat die Here daarmee sê is dat – as jy Sy kind is – IS jy sout en jy IS lig. Punt. Ja, die versoeking mag dalk kom om sout weg te gooi of ‘n lamp te bedek, maar dit is die grootste waansinnigheid. Dis soos om vir ‘n lewende liggaam te sê hy moet ophou asemhaal!

Natuurlik is daar mense wat die NAAM het dat hulle Christene is, maar dit nie werklik is nie. Die apostel Paulus praat van hulle in 2 Tim 3:5 wanneer hy praat van mense wat die uiterlike vorm van godsvrug het, maar die krag daarvan nie regtig besit nie.

Maar dit is nie die tipe mens van wie Jesus hier praat nie. Ons Meester sê net reguit en maklik om te verstaan: As jy my volgeling waaragtig is, IS jy sout en jy IS lig. ‘n Ware dissipel van Jesus Christus se identiteit kan nie weggesteek word nie. Iewers gaan dit uitborrel.

SOUT het baie funksies, maar in die antieke tyd is dit hoofsaaklik as preserveermiddel/bederfwerend gebruik. In Jesus se tyd was daar nie so iets soos yskaste of vrieskaste nie, dus is sout gebruik om iets soos vleis te bewaar omdat sout die water waarin bakterië leef, uit die vleis onttrek. Dan kan die bakterië nie oorleef nie.

‘n Christen-gelowige is dus iemand wat bederf/verrotting teenwerk. Nie die slegword van vleis nie, maar van die morele en geestelike agteruitgang in die wêreld.

Maar is die wêreld regtig só sleg, sal iemand vra. Wel, ja in die Here Jesus se oë is dit. Daarom is Sy volgelinge sout en lig, want die wêreld is in ‘n toestand van geestelike verrotting (en het sout nodig) en geestelike duisternis (het lig nodig).

Christus-gelowiges werk dus bederf teë en verskaf lig. Maar hoe werk dit prakties?

Sommige gelowiges (nie almal nie) kry die geleentheid van die Here om op groot maniere ‘n verskil te maak. Christene wat in sekere posisies in die akademie of regering of regsberoep of media geplaas is, kan groot impak maak. ‘n Goeie resente voorbeeld is Adv Thuli Madonsela wat as belydende Christen en as die Openbare Beskermer ‘n reuse impak op ons land gemaak het. Sy was doodgewoon sout. Dis al. En dit het bepaalde bederfwerende gevolge gehad.

Maar die meeste Christene word deur die Here gebruik om op ‘n daaglikse basis ongesiens in klein dingetjies ‘n verskil te maak en bederf teen te werk. Deur net die regte dinge te doen op ‘n 1000 maniere. Die Here het nie gesê ons is die “uraan van die wêreld” wat atoomontploffings veroorsaak nie, maar sout wat dikwels ongesiens sy werk doen. Gering, maar kragtig. Die onderwyser sal nooit weet wat hy/sy by kinders inbou nie en die besige huisvrou kan wondere vermag deur net ‘n epos te stuur.

Iemand wat sout is, mag nie bang wees om die waarheid te glo en te praat nie. Om te praat dit wat jy weet waar is. Natuurlik nie op ‘n lelike manier nie, maar tog ferm en met oortuiging. Mensevrees is iets wat in alle Christene se onderbewussyn sit. Dis waarom ons soms dink: “Ek wil darem nie DIT op Facebook pos nie, want ek wil nie eintlik hê ander moet weet wat ek in werklikheid glo nie”.

Wel, om sout te wees, moet ons ‘n mate van vreesloosheid hê. “Ek sal nie bang wees nie, want wat kan ‘n mens aan my doen?” (Hebr 13:6). Nie ‘n haar val op die grond sonder jou Vader nie (Mat 10:30).

Jy kan dalk op ‘n raadsvergadering of komiteevergadering iemand wees wat stoksielalleen staan omdat jy die waarheid glo, maar wanneer jy praat en sê wat jy glo, kan dit ander aan die dink sit. Dit kan ‘n impak maak op mense se gewete. Om net ‘n voorbeeld te noem.

U sien dus, om sout te wees, hoef jy nie die planeet te verander nie. Jy kan maar net wees wat jy alreeds volgens jou nuwe identiteit in Christus is – soos wat Hy dit alreeds in die Saligsprekings aangedui het.

Ons logika dink dat iemand wat arm van gees is en afhanklik van God is en treur oor sonde en barmhartig is en sagmoedig is en vrede maak en rein van hart is en vervolg word ter wille van Christus, sal iemand wees wat iewers in ‘n hoekie skuil met ‘n “verskoon my dat ek lewe” gesindheid. Nee! Jesus sê dit is juis die tipe mens wat impak maak en wat sout en lig is! Dit is die tipe mens wat ander mense aantrek, wat invloed het, wat mense aan die dink sit. Want dit is ten diepste Jesus se eie lewe wat deur jou manifesteer in die krag van die almagtige Heilige Gees!

Dit dan wat die SOUT betref.

LIG > besit die wonderlike positiewe funksie dat dit duisternis verdryf. Lig is baie baie kragtig. Die duisternis wat so magtig LYK, verdwyn binne ‘n sekonde wanneer ‘n lig aangeskakel word. Selfs kersvlam.

Dit is gewoon nie waar dat die mensdom en wêreld in beginsel eintlik goed en okay is nie. Mense oor die algemeen dink so. Hulle dink alles sal klopdisselboom wees as daar net meer geld en beter opvoeding in die samelewing ingeploeg kan word. Die mensdom is in beginsel goed – het net ‘n stootjie in die regte rigting nodig.

Wel, volgens die Here Jesus is dit ‘n verkeerde/korrupte siening. Dis vals – sonder meer. Dit is NIE die geestelike realiteit waarin die wêreld verkeer nie! Moreel en geestelik benodig die wêreld dringende hulp: bederfwerend en verligtend!

Ons weet dat Jesus self die Lig van die wêreld is (Joh 8:12). Almal wat in Hom is, weerkaats die lig. Soos die maan die son se lig weerkaats. Die maan besit nie sy eie lig nie. Hy reflekteer maar net. As jy bekend is as iemand wat ‘n Christus-gelowige is, sal mense se oë ongemerk op jou wees – meer as waarvan jy bewus is. Dit is onmoontlik om daarvan los te kom. Sonder dat hulle dit wil erken, wil mense weet waarom jy anders is en smag hulle eintlik na die lig wat jy weerkaats. Die mens is immers vir hierdie lig gemaak! Sy innerlike is onrustig wanneer hy nie in die lig is nie. Hy is aan die hardloop terwyl niemand hom jaag nie (Spr 28:1).

Wanneer ‘n gelowige lig vir die wêreld probeer wees deur SOOS die wêreld te wees, word so ‘n mens irrelevant en invloedloos. Jy kan nie ‘n Christen wees deur nie ‘n Christen te wees nie! Jy kan nie lig vir die wêreld wees deur soos die wêreld te wees nie! Jy kan nie dinge verswyg, dinge wegsteek of voorgee dat jy dit nie is nie. Nee, om ‘n verskil te maak, moet jy anders wees. Wat moeilik is. Dit is slegs die krag van die Gees wat jou dit kan laat wees, met mannemoed en vasberadenheid!

Daar is ‘n onvermydelike en onverbiddelike skerp verskil tussen die koninkryk van die wêreld en die koninkryk van die lig van Christus Jesus. Dis juis as gevolg van hierdie verskil wat die mense vir Jesus wou weg hê en Hom doodgemaak het. Hoe meer ek en jy egter gewillig is om anders te wees as die wêreld, hoe meer kan ons die wêreld beïnvloed en duisternis aanspreek en die lig laat skyn. Ons is teen die wêreld, vir die beswil van die wêreld!

Dit kan behoorlik taai raak! Dis altyd moeilik om anders te wees. Om nie mee te doen aan dit waaraan die wêreld meedoen nie, nie te kyk wat die wêreld kyk nie, nie naweke te spandeer soos die wêreld dit doen nie, nie besigheid te doen op die manier waarop die wêreld dit doen nie, nie geld te spandeer soos die wêreld dit doen nie, nie verhoudings met die teenoorgestelde geslag te beoefen soos die wêreld dit doen nie. Christene is buitengewoon anders in die manier hoe hulle liefhet, hoe hulle vergewe, hoe hulle die waarheid liefhet, hoe toegewyd hulle is aan totaal ander goed as waaraan ander mense toegewyd is.

Dis twee totaal verskillende koninkryke!

Duisternis hou nie baie van skerp lig nie. Dink hoe voel jy as jy so lekker slaap en jou vrou/man skakel die lig 5vm aan!

Tog het lig ‘n bepaalde aanloklikheid, ‘n aantrekkingskrag. ‘n Stad op ‘n berg kan nie weggesteek word nie. As jy vir 6 of 12 maande op ‘n plek is en niemand rondom jou kom agter dat jy ‘n brandende hart vir Jesus het nie, dan kan jy met reg wonder of jy enigsins ‘n brandende hart het! Lig SAL skyn in die donker! Dis onvermydelik.

Ek onthou hoe ons baie jare gelede van die Kaap na Windhoek gery het. Die laaste skof was in die nag. Die pikdonker Namibiese nag. En hoe lekker was dit om skielik Windhoek se liggloed te kon sien soos wat ons die laaste klompie kilometer deur die suidelike berge na die stad toe aankom! Lig is welkom wanneer dit so vreeslik donker is. Lig wat in sulke donkerte skyn kan nie weggesteek word nie! Windhoek kan nie sy liggloed in die donkernag wegsteek nie. Dis gewoon onmoontlik!

Die Christus-gelowige kan onmoontlik nie sy identiteit wegsteek nie. En hy kan ook nie apart van die duistere wêreld leef nie. Jy kan nie ‘n geheime agent vir die Here wees nie. Jy kan ook nie sê: “Ek wil niks met die wêreld te doen hê” nie. ‘n Mens is nie veel van ‘n volgeling van Iemand as niemand eens weet WIE jy volg nie. Dan sal mense dink dat die Een wie jy volg nie juis die moeite werd is om te volg nie!

Wanneer ookal hierdie tipe versoekings ons beetpak, moet ons altyd onthou: As ons regtig kind van God is – deur geloof in Sy klaargemaakte kruisverlossing – KIES ONS NIE om lig en sout te wees nie. Ons IS dit. Al voel ons dit nie. Al gaan dit maar soms swaar. Ek dra ‘n identiteit binne-in my wat niemand van my kan wegvat nie. Ek kan nou slegs op Sy krag steun om dit te WEES. Deur Sy onfeilbare, wonderbare krag van omhoog.

Ek dink dat, uit vanoggend se uiteensetting van Matteus 5:13-16, kan iemand wat reeds ‘n kind vd Here is, ‘n groot stuk dankbaarheid hê. Om te weet dat ‘n Christus-gelowige ‘n vasstaande onvernietigbare identiteit in Christus besit. En dat ons bevoorreg is om dit gewoon uit te leef en ‘n verskil in die wêreld te maak. Is dit nie iets om oor opgewonde te wees nie?


En daarom:
Hoor die oproep uit die Here se Woord: GAAN! GAAN! Gaan WEES wat jy in Hom IS!

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)