Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 14

DIE KEUSE WAT ALMAL MOET MAAK – MATTEUS 7: 12-27

Matteus 7: 12-27 is die Here Jesus se konklusie aan die einde van Sy “Bergpredikasie”. En dit is baie, baie uitdagend en skerpsnydend. Dit vra werklik ons ore en ons hart!

Daar is ‘n goeie rede waarom ons vanoggend hierdie lang gedeelte as ‘n eenheid hanteer – nie om die preekreeks gouer afgesluit te kry nie! Die rede is dit: Dit vorm ‘n logiese eenheid. Die Here Jesus formuleer die konklusie van Sy bergpreek deur 4 pare kontraste te stel en sodoende herbevestig Hy een en dieselfde waarheid 4 maal na mekaar. Só belangrik is dit. Daar mag geen onduidelikheid wees nie. Dis ‘n 4-punt konklusie: 2 Paaie, 2 Bome, 2 Pleidooie, 2 Huise. Waar is jy en waarheen gaan jy en wat kies jy? Soos altyd in Sy prediking, stel die Here wit/swart denke. Jy is in of jy is uit. Jy is binnekant of buitekant. Geen middeweg is enigsins moontlik nie. Geen neutraliteit is moontlik nie.

Aan wie se kant staan jy? Dis ‘n konfrontatiewe vraag wat elke mens vir die eerste keer, maar daarna by herhaling moet antwoord.

Jesus se gehoor het bestaan uit mense wat dit by herhaling moes hoor en antwoord (Sy dissipelkring), maar ook diegene wat dit die eerste keer moes hoor en antwoord – naamlik die skare. Aan die begin van die preek was slegs Jesus se dissipels saam met Hom op die berg, maar soos wat Hy gepraat het, het daar meer en meer mense aangekom wat wou luister. Vers 28 sê duidelik dat daar op die ou end ‘n skare was. Hulle was heel waarskynlik net nuuskierig of dalk werklik geïnteresseerd om te hoor wat hierdie Rabbi te sê het.

Die gehoor is dus gemeng: Daar is geredde mense en ook ongeredde mense wat luister. Bekeerdes en onbekeerdes. En almal word gekonfronteer het hierdie dringende appél: Kies vandag wie jy gaan volg! Aan wie se kant is jy? Dit sal bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. Moenie draadsit nie, want dan is jy in elk geval buite!

Wanneer ‘n mens hierdie uitdagende woorde van die Here hoor en besef dat jy ‘n keuse moet maak, wonder jy of dit dan nie in stryd is met die soewereiniteit van God en die uitverkiesing en Gods genade nie. Leer die Skrif dan nie dat dit eintlik HY is wat vir ONS kies nie?Leer die Skrif dan nie dat God sondaars insluit by Jesus se dood nog lank voordat hulle gebore is nie? Voor die skepping selfs! In Joh 15 sê Jesus duidelik vir Sy volgelinge: “Dit is nie julle wat My gekies het nie, maar ek wat vir julle gekies het”.

Die antwoord is eenvoudig dit: Sy ewige keuse lê agter ons keuse. Sy keuse produseer ons keuse. Dit is Sy keuse & Sy insluiting wat ons keuse tot gevolg het. Ons keuse is op Sy keuse gebou. Voor die skepping reeds is ons name in die Boek van die Lam geskryf (Open 13:8). Dit gaan dus baie duidelik ons keuse vooraf!

Maar, die feit dat Hy ons gekies het toe ons Hom nie wou kies nie, beteken nie dat Sy keuse ons keuse oorbodig maak nie – sodat ons net agteroorsit en dink ons hoef nie tot bekering te kom nie! Inteendeel. Dit maak juis ons keuse ‘n noodwendigheid!

En dit is die noot waarop die Heiland Sy bergpreek afsluit.

Eintlik doen Hy dit soos volg: Hy verlam eers Sy hoorders! Verlam?? Ja, verlam! Hy skok hulle met die wet! Hy skok hulle met ‘n totaal onmoontlike standaard – waarby hulle nooit kan uitkom nie. Só onmoontlik dat hulle tot die besef moet kom watter verlossingsbehoeftige sondaars hulle is, dat hulle op die breë pad is SODAT hulle na Christus kan kom om verlossing te vind. Die skokkende besef moet hulle deur die nou poort ruk!

Wat is die wet waarmee die Here sy hoorders skok? Hy sê: Die kern van alles wat ek tot sover gesê het EN die kern van wat die hele OT-Skrif as Woord van God leer is dit: Doen aan ander mense wat jy aan jouself gedoen wil hê!

WAT? Maar dis onmoontlik! Ja dit klink wonderlik. En dit is beslis die hartklop van God self. En waar dit kan gebeur, sal dit hemel op aarde wees. Maar enige eerlike mens weet en besef dat hy/sy dit ‘n miljoen keer NIE gedoen het nie. En dit in die toekoms ook nie sal regkry nie. En beslis NOOIT aan ‘n vyand gedoen sal kry nie.

Met ander woorde: ALMAL is onderdeur. Dop die standaard. Is in hart en wese verdorwe sondaar.

En wat moet ‘n mens doen wat op so ‘n manier geestelik wakker geskud is en besef hoe ellendig verlore hy is? Antwoord: Gaan in deur die nou poort! Werp jouself totaal op JESUS se kruisbloed en opstanding uit die dood. Draai weg van die pad van die verderf en gaan in deur die smal poort – wat Jesus self is!

Sien u op watter manier kom die Here by die 2 paaie, 2 bome, 2 pleidooie, 2 huise uit?

Hieruit is ‘n klompie kern-waarhede duidelik: 1. Daar is ‘n doelbewuste aksie wat geneem moet word om in te gaan en oor te gaan van die verderf na die lewe 2. Daar is besliste LEWE wat wag vir diegene wat die aksie geneem het 3. Dis die minderheid mense wat daar kom 4. Daar is ‘n besliste verderf wat wag vir diegene wat nie die aksie geneem het nie 5. Die meerderheid gaan in die verderf eindig 6. Daar is vals profete wat mense op die breë pad wil hou deur vir hulle te sê die breë pad lei nie na die verderf nie 7. Die vals profete kan aan hul vrugte uitgeken word 8. Nie elkeen wat sê en bely dat hy die Here ken, KEN Hom nie – baie is mislei – baie is valslik gerus 9. Baie mense is baie godsdienstig en doen wonderwerke in die Here se Naam, maar is steeds op die breë pad 10. Om in die verderf te beland beteken om WEG van God te wees 11. Ware geloof en bekering beteken om op die rots – wat Jesus se woorde is – te bou 12. Sy Woorde sal enige storm deurstaan.

Hierdie 12 waarhede is die boustene van die 2 paaie, 2 bome, 2 pleidooie en 2 huise.

Kom ons zoom kortliks in op elkeen afsonderlik:

EERSTENS: TWEE PAAIE > Die beeld is maklik om te verstaan. Daar is ‘n breë pad met ‘n groot wye poort en aan die einde van die pad is die verderf.

Daar is ook ‘n smal paadjie met ‘n baie nou poort en aan die einde van die pad is die Lewe.

Die ganse mensdom loop slegs op een van twee paaie. Daar is niks tussen-in moontlik nie. Die massas is van nature op die breë pad, en die poort is baie wyd en dit is maklik om daar deur te gaan in die verderf in. Dis ‘n maklike pad wat niks vra nie. Die gevalle menslike natuur is absoluut tuis op hierdie pad en kies dit outomaties van nature en gaan die verderf tegemoet. Die einde van hierdie pad is ondubbelsinnige, onvermydelike verderf.

Die ander pad het ‘n nou poortjie. En dis ‘n smal pad. Dit kos jou iets. Dit kos die dood van die self. Dit kos om jou te onderwerp aan Iemand anders – aan ‘n ander Koning en Here wat alle sê oor jou lewe kry. Dis beslis nie populêr nie. Dis hard vir die vlees. Dit voel vreemd om op hierdie pad te wees tussen die ander duisende wat daarvan niks verstaan nie. Dit voel soms of jy aan die verkeerde kant van die geskiedenis leef. Dis eensaam. Byna geen van jou kennise en vriende is daar nie. Daar is maar min wat hierby uitkom. Maar dit lei tot die Lewe.

Ons weet dat die Here Jesus self die smal poort is en dat Hy ook die pad is (Ek is die deur – wie deur My ingaan sal gered word – Joh 10:9 asook Joh 14:6 > Ek is weg, die waarheid en die lewe). Die mens wat bereid is om Hom op SY terme te volg, smaak die volle krag van hierdie nuwe lewe.

U sien dit is nie vanselfsprekend dat ‘n mens deur die smal poort gegaan het nie. Jy moet doelbewus deurgaan! Lukas se weergawe sê: “Stry hard om in te gaan” (Luk 13:24). ‘n Beslissing is nodig! Dit mag dalk vreemd klink vir iemand wat net ‘n verstandskennis het dat Christus se kruisdood verlossing gebring het. Of iemand wat binne die verbondskring grootgeword het en maar net aanneem dat hulle op die smal weg is. Alhoewel die meerderheid van Jesus se hoorders tydens Sy bergpreek, verbondsmense was. Nogtans hoor hulle: GAAN IN deur die nou poort!

TWEEDENS: TWEE BOME > Omdat daar twee paaie is, twee poorte, twee skares, twee eindes, moet ons versigtig wees vir diegene wat ons mislei om die verkeerde pad vir die regte pad aan te sien. Dis die vals profete. Innerlik is hulle wolwe, maar hulle praat soos ‘n lam. Met teologiese vernuf maak hulle mense wys dat Jesus se lering oor die twee paaie nie so ernstig is nie. Die breë pad is eintlik ‘n aantreklike opsie. God is liefde, Hy sal jou tog nie op ‘n ou smal paadjie wil sien nie! En Hy sal jou allermins aan die verderf oorgee!

Die essensie van die vals profeet se lering sien ons in die OT: Vrede, vrede – terwyl daar geen vrede is nie! (Vgl Jer 8:11; Eseg 13:10). Hulle het een groot boodskap: “Ontspan! God is gemaklik. Niks sleg sal gebeur nie. Jy is eintlik ‘n heel oulike mens. Neem die pad wat vir jou die gemaklikste is. Die storie van die verderf is eintlik net beeldspraak”.

Die vals profeet sal iets suggereer soos: “Ag man, min mense glo nog in hierdie 21ste eeu dat hulle, persoonlik, hel toe sal gaan. Niemand glo eintlik dat hulle, persoonlik, SO korrup is nie. Ja, elkeen het nou wel sy ou swakplekkies, maar totaal verdorwe sondaars – soos Gods Woord dit stel – nooit! Ás daar ooit iets soos die hel is, is God mos ene liefde en Hy sal onmoontlik tog nie iemand soos JY – wat darem tog ook heelwat goeie kwaliteite het – in die verderf stort nie! Onmoontlik!”

En só leef die meerderheid mense op die rand van die gapende afgrond terwyl hulle in hul gewete aan die slaap gesus is – deur die vals profete! ‘n Dodelike slaap!

Die vreeslikste ding wat ‘n mens ooit kan oorkom, is om mislei te wees – veral met betrekking tot die ewigheid. Die vreeslikste ding wat ‘n mens ooit kan oorkom, is om iets oor jouself te glo, wat GOD nie glo nie! JY dink jy is skaflik, MAAR JY WEET NIE dat jy arm, blind en naak is nie (Open 3). JY WEET NIE. Jy DINK, maar jy WEET nie! Kan ‘n mens iets vreesliker oorkom as dit?

Hoe ken ‘n mens die verskil tussen ‘n vals en ware profeet ? Die Here sê ons moet na hulle vrug kyk. ‘n Boom kan nie sy vrugte verbloem nie. Vrugte praat die waarheid van watter soort boom dit is. Vrugte kan nie voorgee nie.

Die vrugte van ‘n ware profeet is nie hoeveel sukses hy het of hoe vol die kerk is of watter pragtige innemende persoon hy is nie. Die Bybel sê wat die vrug is: 1 Tim 4:16 > Lewenswandel en doktrine. Is die lewenswandel getrou aan die Skrif (die waarheid) en is die inhoud van die lering (die waarheid) getrou aan die Skrif. Sien ook Mat 12:33.

DERDENS: TWEE PLEIDOOIE > Aan die einde van die dag sal dit blyk dat die getal mense wat die ewige koninkryk betree kleiner is as die aantal mense wat bely het dat hulle aan die Koning behoort. Dit is nie so eenvoudig soos: “Ek het my lewe aan die Here gegee” nie. Nie elkeen wat Christus BELY het, sal uiteindelik die koninkryk ingaan nie. Daar is mense wat Christus aangeroep het, wat ortodoks was in wat hulle geglo het, wat passievol was, wat dit goed bedoel het, die Woord verkondig het, wat genesing in antwoord op gebed gesien het, wat vir mense gebid het, wat wondertekens verrig het … wat in die verderf hulle oë sal oopmaak.

Verse 21-23 is een van die mees diepsnydende verse in die hele Bybel. Kyk baie mooi na vers 21. Wat veroorsaak dat sommige mense se belydenis van geloof vals is? Hoe kan dit wees dat iemand vertrou op Jesus se kruisredding, maar steeds verlore is? Hoe kan dit wees dat iemand vir 40 jaar die Woord bedien, vir siekes bid en wonderwerke sien, maar self nie die Lewe ingaan nie?

Jesus sê waarom. Dis omdat daardie mens – ten spyte van watse geloof – steeds nie gehoorsaam was nie. Want ware geloof is ‘n wegdraai van gehoorsaamheid aan die SELF na gehoorsaamheid aan Christus. Hy is Here. Hy is die hoogste in rang. As ek in HOM glo, moet ek my ten volle aan Hom en Sy wil onderwerp.

Kyk vers 21: “Nie elkeen wat vir my sê HERE HERE sal in die koninkryk gaan nie, maar net hy wat die WIL DOEN van my Vader..”

‘n Mens kan die wonderlikste geloof in Christus hê, maar steeds jouself gehoorsaam. Steeds self jou eie Here wees.

Ek kry koue rillings wanneer ek mense se toewyding sien, maar dan woon hulle rustig saam met iemand asof hulle getroud is (minagting van 7de gebod) of hulle loop met ‘n stuk onvergewensgesindheid, of hulle hoop week na week om moontlik ‘n dobbelgeldjie te wen, of hulle vernietig hulleself deur slegte gewoontes of stel net nie belang in ‘n praktiese sigbare lewensveranderende gedissiplineerde verhouding met Christus nie. GEEN ERNS OM VIR JESUS AS HERE TE GEHOORSAAM NIE. “As jy my liefhet, sal jy my gebooie gehoorsaam” (Joh 14:15,23). Jy kan nie sê HERE HERE maar lewe asof jy ‘n ander here het nie. Dis gewoon onmoontlik!


As dit JY is, wil ek vir jou reguit s
ê jy gaan ‘n verlore ewigheid tegemoet. Tensy jy jou onherroeplik bekeer en Jesus as HERE ontvang!

VIERDENS: TWEE HUISE > Die beeld van die twee huise sluit ten nouste by die voorafgaande aan. Want watter huis bly staan wanneer die storm (van die oordeel) kom? Die huis op die rots. Maar wat is die rots. Dit is Jesus se Woorde, Sy wil, Sy hart.

Kyk na vers 24: “Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met…”

Die twee huise is identies, maar die onsigbare fondamente verskil. En die storm openbaar die waarheid oor die fondasies. Terwyl die son skyn en die weer is goed, lyk beide huise in orde. Die storm verander die prentjie.

Dit is ‘n beeld van twee mense wat beide dieselfde Christelike belydenis het, maar die een het onderwerp aan Jesus se HERE-wees en die ander was steeds self here.

Geloof beteken om HOM op Sy Woord te neem. HOM. Dit gaan oor HOM. Sy Here-wees, Sy wil, Sy waarheid, Sy hart.

Indien DIT nie duidelik uitspeel in jou en my lewe nie, het ons geen rede om te bely dat ons wedergebore kinders van God is nie. Dit mag net wees dat ons valslik gerus is en steeds op die breë pad is.

Indien daar egter ‘n innerlike erns en honger en verlange by jou en my is om totaal aan HOM oorgegee te wees, Sy wil te omhels, Sy waarheid ten alle koste te gehoorsaam en aan Sy Here-wees oorgegee te wees, kan ons seker weet dat die Heilige Gees in ons woon en in ons lewens aan die werk is.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)