Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

BERGREDE-REEKS NO 1

Tema: Verrassendste geluk

Skrif: Matteus 5: 1-12

Matteus 5-7 bevat die mees beroemde preek in die wêreld! Dit is die Here Jesus se eie boodskap. Aan Sy dissipels gerig, nie aan Jan Alleman nie. Hy het juis die skare agtergelaat en ‘n berg opgegaan om alleen met Sy dissipels (volgelinge) te wees.

Dit is belangrik om dit raak te sien, want dit beteken dat Jesus nie hier ‘n klompie reëls/wette gee wat nagekom moet word ten einde ‘n Christen te word/wees nie. Ons moenie in die Bergrede ‘n wettiese klank (jy moet so en so maak om dit of dat te bereik) hoor nie.

Weet u wat is die Bergpredikasie? Dit is niks anders nie as ‘n prentjie van hoe die vrug van die Heilige Gees in die praktyk lyk! Wanneer jy alreeds ‘n kind van die Here is (op grond van geloofsvertroue op Jesus se bloed alleen) en die Heilige Gees in jou woon, produseer die Gees (vanself) vrug in jou lewe (Galas 5:22-23). Die vrug van die Gees is niks anders nie as ‘n prentjie van hoe Jesus lyk! Die Here Jesus kom letterlik self in jou lewe te voorskyn!

Dit is waarom Jesus hierdie woorde spesifiek en eksklusief tot Sy DISSIPELS rig. Mense wat Hom alreeds volg. Dan sê Hy: Dit is hoe die koninkrykslewe in die praktyk lyk. As jy My van naby volg, dan sal DIT EN DIT in jou lewe sigbaar begin word. EK sal deur jou lewe!

Natuurlik is dit so dat iemand wat nie ‘n nuutgemaakte kind vd Here is nie, wat nog ‘n natuurlike mens is, sonder die Heilige Gees, ook Jesus se Bergrede kan hoor. Iemand soos Judas was byvoorbeeld ook tussen die dissipels wat die Bergrede gehoor het!

Vir SO ‘n persoon klink die Bergrede soos pure onhaalbare WET! En vir SO ‘n persoon word die Bergrede ‘n “tugmeester na Christus” (Gal 3:24).

Dit beteken die volgende: Die ongeredde mens hoor die geweldige hoë standaard wat Jesus in die Bergrede uitspel. Hy kom onder ‘n diepe besef dat hy onderdeur is, dat hy dit nie maak nie, dat hy verlore is net in sy eie probeerslae en goeie werkies. En dan neem hy sy toevlug tot Christus en word ‘n geredde mens!

Dis presies hoe die Tien Gebooie werk wanneer ‘n ongelowige vormgodsdienstige tipe mens dit hoor. En dan neem hy sy toevlug tot Christus vir verlossing, hy kom tot daadwerklike geloof, berou en bekering en die Gees kom in sy lewe woon en begin Sy vrug in hom produseer.

En só word dieselfde Bergrede wat eers ‘n tugmeester was (terwyl jy ongered is), ‘n prentebeeld van die vrug van die Gees (nou dat jy gered is deur geloofsvertroue in Jesus se bloed)! ‘n Dubbele werking in een en dieselfde mens se lewe!

SALIG! sê Jesus! Gelukkig! Bedoelende nie ons subjektiewe innerlike gevoelens nie. Hier praat hy van die objektiewe “saligheid” – hoe God objektief na ons kyk – of ons nou salig voel of nie.

SALIG” kom eintlik uit die OT. Byvoorbeeld Psalm 1, 32. Om geseënd, salig of gelukkig te wees beteken om deel te wees van God se verbondsgemeenskap. Die GELUK van in die regte verhouding met God te wees. En ook so in die TOEKOMS te wees. Ses uit die agt saligsprekings het toekomsklanke! Wie ons SAL wees in die oordeel. Amper iets soos: “Van harte geluk! Jy is presies die tipe mens waarna ek soek!” Die ongeredde wêreld wens jou nie geluk as jy diep afhanklik van God is en treur oor sonde en sagmoedig is en honger en dors na wat reg is nie! Maar GOD doen! Hy wens jou geluk met Sy EIE vrug wat in jou lewe manifesteer!

Jesus sê dus vir diegene wat Hom reeds ken en verloste mense IS: “Hoor hier, DIT is soos jy sal lyk as jy agter My aanloop. Dis hoe die hemelse koninkryk lyk wanneer dit op aarde gestalte kry. As Ek in jou lewe begin regeer, dan is hierdie die tipe goed wat jy in jou daaglikse lewe kan verwag”.

NOMMER EEN: ARM VAN GEES/ AFHANKLIK VAN GOD. Dit beteken nie stoflike/finansiële armoede nie. Alhoewel ‘n mens wat arm aan aardse goed is, sy geestelike nood makliker besef. Tog beteken “arm van gees” om jou geestelike nood te besef en op die Here as jou ware rykdom te vertrou.

Arm van gees” is niks anders nie as nederig van gees. Die teenoorgestelde van self-versekerdheid. Soos die jongste seun wat tussen die varke sit en “tot sy sinne kom” (Luk 15:15). Erken bankrotskap en werp jouself op jou Vader. Dit is die teenoorgestelde van die natuurlike menslike instink om te wil roem in wat EK alles het om aan te bied! Die mens in wie Christus leef en regeer weet en besef en erken : in myself is ek leeg, my rykdom is Jesus.

Namate jy erken jy het niks, ontvang en besit jy alles. Selfs die Koninkryk! En terwyl jy die Koninkryk besit, erken jy steeds dat jy niks in jouself het nie! Dis nie ‘n innerlike gees wat ooit ophou bestaan nie. Dit is permanent deel van die Christen se lewe!

NOMMER TWEE: TREUR. Salig is die wat treur want hulle sal vertroos word.

Die arm-van-gees-afhanklikheid-van-God gaan nou oor in boetvaardigheid. Treur/hartseer oor sonde.

Dit beteken op geen manier dat koninkryksmense heeldag en aldag misrabel moet wees nie. Inteendeel. Vers 12 sê juis “Wees bly en verheug julle”. Hierdie is ‘n tipe treur wat saam met vreugde loop! Te same met vreugde loop ‘n innerlike gesindheid van haat vir enige vorm van sonde in jou lewe. Jy verag die sondigheid van sonde. Jy haat en verpes jou eie sonde. Afkeurenswaardig, nooit goed praat of jouself verdedig. Vir so ‘n mens sê die Here: Van harte geluk! SALIG!

Ons moenie so vinnig wees om onsself “reg te ruk” wanneer ons bitterlik sleg voel oor ons sonde nie. Of om vir ander Christene te sê hulle moet ophou sleg voel oor hulle sonde. Ons is mos geneig om vir so iemand te wil sê: “Ag man, dis nie so ‘n vreeslike iets nie, jy is eintlik tog so ‘n oulike mens! En jy is 2000 jr gelede op die kruis vrygespreek. Konsentreer nou liewer op hoe reg jy in Christus is”.

Jesus sê: Nee, los hom! Die mens wat treur is SALIG en sal BY MY vertroosting vind. Wanneer iemand sy sonde verag, is hy op die regte spoor – gereed om hemelse troos te beleef. Dis die gelukkigste lewe ooit! Dis ‘n troos en blydskap wat vir ewig sal aanhou. Los hom/haar – laat hy maar sleg voel. Die troos is ‘n duisend keer beter! En dit sal een of ander tyd deurbreek in sy hart”

NOMMER DRIE: SAGMOEDIG > Sal nuwe aarde ontvang! Dit het niks te make met ‘n ruggraatlose “kom loop maar oor my”, “ja sekerlik wat jy ookal sê” tipe gesindheid nie. Dis nie die gees van ‘n “loser” nie. Nie ‘n vloermat nie. Was Jesus ‘n vloermat? Was Hy ‘n verloorder? En tog is dit Sy sagmoedigheid waarvan hier gepraat word. 2 Kor 10 > Ek smeek julle by die sagmoedigheid van Christus. Matteus 11 > Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig van hart.

Wat is sagmoedigheid dan? Wel, dit is die groot Christelike deug waarvoor die wêreld geen tyd of plek het nie! Dis geduldige sagtheid wat voluit aan die Here onderwerp wil wees. Dis self-beheersing in plaas van om in beheer te wees. Oop hart in plaas van gebalde vuis. Eerder ly as om te sondig. Ontmoet teenstaanders met trane in plaas van met ‘n sweep. Die sagmoedige se eie sonde ontstel hom meer as wat ander se sonde hom ontstel. En hy neem die nuwe aarde in ontvangs. Nie iets tydelik aards nie. Die NUWE AARDE waarvan Openb 21 praat. Ontsaglik!! Die hele ganse nuwe kosmos behoort aan die sagmoedige mens!!

NOMMER VIER: HONGER EN DORS VIR WAT REG IS > sal versadig word! Die tipe honger en dors wat versadig SAL word! Honger en dors vir wat REG is voor God, voor mense en reg en geregtigheid in die wêreld. Want dit is die een ding wat totaal soek is in die wêreld, nie waar nie? As jy die nuus kyk, maak jou maag draaie, is dit nie? Bloedweinig mense gee ‘n sikspens om vir die heiligheid van lewe, die eer van God en reg en geregtigheid tussen mense. Dis so goed asof dit glad nie bestaan nie!

Maar die Here Jesus Christus sê: Dis ‘n baie goeie ding om honger en dors te wees. As jy stres oor die onreg in die wêreld en daarteen optree en daarteen veg waar jy kan. As jy stres oor die eer en heiligheid van God wat vertrap word. As jy stres oor wat rondom jou aangaan en verandering probeer bring waar dit moontlik is. As jy daaroor stres dat reg en geregtigheid en die heiligheid van lewe in jou eie lewe moet geskied. Dan SAL jy GEVUL word. Jy sal nie honger gaan slaap nie.

NOMMER VYF: BARMHARTIG > Aan jou sal barmhartigheid bewys word. Barmhartig teenoor ander soos die Here aan jou barmhartigheid bewys het. Want jou en my sonde teenoor God, was ‘n miljoen keer meer en groter as wat ander mense se verkeerdheid teenoor ons was/is! O ja, die pyn en seer wat ander mense ons aangedoen het IS inderdaad onuitspreeklik erg. Maar dit kan nie opweeg teen ons daaglikse, lewenslange oortredings teen die ewige heilige God nie! Dis groter as enigiets. Daarom kan ons barmhartig wees teenoor diegene wat teenoor ons oortree het. En hulle vryspreek. Met ‘n wilsbesluit.

Dis soos die man wat die koning R2 miljoen skuld en dit op geen manier kan terugbetaal nie. Hy moet tronk toe. Maar, die koning kry hom jammer en skryf al sy skuld af. Tot op die laaste sent. Alles.

Daarna kry hierdie man ‘n ander ou wat vir hom R50-00 skuld. En hy gryp hom aan die keel om te betaal! Hy is so pas R2 Milj kwytgeskeld. Maar hy kan nie R50 afskryf nie.

Jesus gebruik hierdie beeld in Matteus 18. Dan sê Hy: Wat ander aan julle gedoen het, vergelyk soos R50 teenoor die R2 Milj wat julle vir God skuld. En Hy het alles afgeskryf op die kruis. Alles. Tot op die laaste sent. Gaan wees julle nou ook barmhartig! As daar SULKE barmhartigheid aan julle bewys is, hoe kan julle anders as om ook barmhartig te wees?

NOMMER SES: REIN VAN HART > Sal God sien. REIN beteken: Om nie verdeeld te wees nie, om ‘n enkele doelwit te hê, om ‘n enkel pad te loop. Enkelvoudigheid van toewyding. Reinheid van hart beteken: Om net een enkele fokus te hê. Ons kan immers nie twee meesters dien nie. Jy sal altyd die een meer liefhê as die ander. ‘n Verdeelde hart (teenoorgestelde van REIN hart) het nie ruimte vir die Here Jesus nie. ‘n Verdeelde hart kan nie die Here “sien” nie. Visie is verdof. ‘n Rein hart sê: Ek wil Ú hê, meer as enigiets!

U kan sien hoe reinheid van hart verband hou met heiligheid van lewe as sulks. Heiligheid beteken: Op sy gesit vir Hom alleen.

Die vyand kom altyd met die wonderlikste beloftes. “Ag man, gee net vir ‘n oomblik skiet. Fokus net ‘n bietjie weg van Christus af. Kyk net gou gou ‘n bietjie hierna en hierna. Jy sal fantasties voel as jy dit doen.”

Die vyand sal nooit vir jou iets sê soos: “As jy jou fokus verslap sal dit jou lewe ruïneer” nie. Nee alles is net altyd so wonderlik en rooskleurig.

Maar Jesus se belofte is beter. Hy sê: Jy sal God sien. In hierdie lewe – in Sy Woord en beloftes, sal jy Hom sien. En in die lewe hierná, van aangesig tot aangesig.

‘n Mens kan altyd versoekings beveg deur te sê: “Daar is iets baie beter, baie mooier as dit wat in hierdie versoeking na my toe kom. Ek wil die HERE ken en sien, waarom sal nou na dit of dat wil kyk?”

Dit is so wonderlik hoe die Here ons help om ons sondes te beveg deur vir ons beter beloftes te gee! Beter as wat die duiwel gee.

NOMMER SEWE: VREDEMAKER > Sal kind van God genoem word. Let op: Nie diegene wat vrede het nie, maar wat vrede MAAK, waar daar geen vrede is nie. Niemand WORD ‘n kind vd Here deur vrede te maak nie! Niemand word gered deur enigiets te doen nie! Maar ‘n vredemaker word ‘n kind van God genoem omdat dit presies is wat HY doen! Daar is niks so goddelik soos vredemaak nie. Want die Here Jesus het juis vrede kom maak deur die bloed van die kruis (Efes 2:16). Hy het die muur van skeiding afgebreek (Efes 2:14). Hy is die vredemaker by uitnemendheid. Deur vrede te maak, lyk ons kompleet soos Hy.

Hierdie vrede hou die wag in die Christen se lewe (Kol 3:15). Die vrede is soos ‘n skeidsregter wat fluitjie blaas wanneer enigiets wat ons dink en doen buite die speelveld gaan. Dit is die Hebreeuse woord SHALOM = heelheid, volheid, harmonie.

Wanneer ons die evangelieboodskap aan mense bring, maak ons vrede. Ons bring die boodskap van vrede. Die boodskap wat die krag het om die diepste shaloom binne-in ‘n sondaarmens te herstel. Omdat dit op die kruis alreeds gebeur het. Hierdie boodskap breek skeidsmure in mense se harte en tussen mense onderling. Satan haat dit, maar dis ons hoogste roeping.

Hoe is ons teenoor mense wat ons vyandiggesind is? Gebalde vuiste of ope arms? Die pa wat sy verlore seun terugverwelkom het, was ‘n vredemaker, nie waar nie? Nie op ‘n goedkoop manier van “kom ons maak of niks gebeur het nie” Maar bekering, vergifnis en vrede.

NOMMER AGT: VERVOLG WORD > Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is julle wanneer mense julle ter wille van My beledig en slegte goed van julle sê. Julle loon is groot in die hemel.

Alle, alle Christene wat aan Christus getrou probeer wees, sal op die een of ander manier vervolg word. Dit staan in 2 Tim 3:12.

Daar is twee tipes vervolging: A – Soos in die Midde-Ooste en plekke soos Noord-Korea gebeur: Marteling en dood. Gevangenskap, afbrand van kerkgeboue ens. B – die tipe wat alle getroue Christene beleef: teenstand, skinder, spot, afbreking, agterafheid, name noem, haat ens. Deesdae gebeur dit in oorvloed op Facebook. Persoonlik is ek al minstens 18 name op FB genoem! Ongeredde mense wil nie Christus naby hulle hê. Hulle is altyd aan die vlug terwyl niemand hulle jaag nie.

Wel, die Christen wat vervolg word, is in goeie geselskap. Al die profete is net so vervolg. Daarom kan ‘n mens regtig vreugde hê. Dit is ‘n goeie teken dat jy iets van Christus weerkaats.

Dus, daar is die agtvoudige prentjie van hoe die Here Jesus in en deur Sy kind lyk! Dis nie ‘n lysie reëls om na te kom ten einde ‘n beter Christen te word nie! Dit is die vrug van die Gees in/deur ons.

Ons leef dit binne-in ‘n wêreld wat sê: Gelukkig is die rykes, want hulle koninkryk is gemak en plesier, gelukkig is die aggressiewes en diegene wat die eie-ek op die troon het, want hulle sal die wêreld beheer, gelukkig is die wat honger en dors na erkenning, want hulle sal raakgesien word, gelukkig is die seksueel bevrydes, want hulle sal hulle eie gode wees, gelukkig is die wat deur almal geprys word, want hulle beërf die koninkryk van NOU en daarná niks verder nie!

Wie is jy en ek bereid om te wees terwyl ons daagliks binne hierdie wêreld leef?

BERGREDE-REEKS NO 1

Tema: Verrassendste geluk

Skrif: Matteus 5: 1-12

Matteus 5-7 bevat die mees beroemde preek in die wêreld! Dit is die Here Jesus se eie boodskap. Aan Sy dissipels gerig, nie aan Jan Alleman nie. Hy het juis die skare agtergelaat en ‘n berg opgegaan om alleen met Sy dissipels (volgelinge) te wees.

Dit is belangrik om dit raak te sien, want dit beteken dat Jesus nie hier ‘n klompie reëls/wette gee wat nagekom moet word ten einde ‘n Christen te word/wees nie. Ons moenie in die Bergrede ‘n wettiese klank (jy moet so en so maak om dit of dat te bereik) hoor nie.

Weet u wat is die Bergpredikasie? Dit is niks anders nie as ‘n prentjie van hoe die vrug van die Heilige Gees in die praktyk lyk! Wanneer jy alreeds ‘n kind van die Here is (op grond van geloofsvertroue op Jesus se bloed alleen) en die Heilige Gees in jou woon, produseer die Gees (vanself) vrug in jou lewe (Galas 5:22-23). Die vrug van die Gees is niks anders nie as ‘n prentjie van hoe Jesus lyk! Die Here Jesus kom letterlik self in jou lewe te voorskyn!

Dit is waarom Jesus hierdie woorde spesifiek en eksklusief tot Sy DISSIPELS rig. Mense wat Hom alreeds volg. Dan sê Hy: Dit is hoe die koninkrykslewe in die praktyk lyk. As jy My van naby volg, dan sal DIT EN DIT in jou lewe sigbaar begin word. EK sal deur jou lewe!

Natuurlik is dit so dat iemand wat nie ‘n nuutgemaakte kind vd Here is nie, wat nog ‘n natuurlike mens is, sonder die Heilige Gees, ook Jesus se Bergrede kan hoor. Iemand soos Judas was byvoorbeeld ook tussen die dissipels wat die Bergrede gehoor het!

Vir SO ‘n persoon klink die Bergrede soos pure onhaalbare WET! En vir SO ‘n persoon word die Bergrede ‘n “tugmeester na Christus” (Gal 3:24).

Dit beteken die volgende: Die ongeredde mens hoor die geweldige hoë standaard wat Jesus in die Bergrede uitspel. Hy kom onder ‘n diepe besef dat hy onderdeur is, dat hy dit nie maak nie, dat hy verlore is net in sy eie probeerslae en goeie werkies. En dan neem hy sy toevlug tot Christus en word ‘n geredde mens!

Dis presies hoe die Tien Gebooie werk wanneer ‘n ongelowige vormgodsdienstige tipe mens dit hoor. En dan neem hy sy toevlug tot Christus vir verlossing, hy kom tot daadwerklike geloof, berou en bekering en die Gees kom in sy lewe woon en begin Sy vrug in hom produseer.

En só word dieselfde Bergrede wat eers ‘n tugmeester was (terwyl jy ongered is), ‘n prentebeeld van die vrug van die Gees (nou dat jy gered is deur geloofsvertroue in Jesus se bloed)! ‘n Dubbele werking in een en dieselfde mens se lewe!

SALIG! sê Jesus! Gelukkig! Bedoelende nie ons subjektiewe innerlike gevoelens nie. Hier praat hy van die objektiewe “saligheid” – hoe God objektief na ons kyk – of ons nou salig voel of nie.

SALIG” kom eintlik uit die OT. Byvoorbeeld Psalm 1, 32. Om geseënd, salig of gelukkig te wees beteken om deel te wees van God se verbondsgemeenskap. Die GELUK van in die regte verhouding met God te wees. En ook so in die TOEKOMS te wees. Ses uit die agt saligsprekings het toekomsklanke! Wie ons SAL wees in die oordeel. Amper iets soos: “Van harte geluk! Jy is presies die tipe mens waarna ek soek!” Die ongeredde wêreld wens jou nie geluk as jy diep afhanklik van God is en treur oor sonde en sagmoedig is en honger en dors na wat reg is nie! Maar GOD doen! Hy wens jou geluk met Sy EIE vrug wat in jou lewe manifesteer!

Jesus sê dus vir diegene wat Hom reeds ken en verloste mense IS: “Hoor hier, DIT is soos jy sal lyk as jy agter My aanloop. Dis hoe die hemelse koninkryk lyk wanneer dit op aarde gestalte kry. As Ek in jou lewe begin regeer, dan is hierdie die tipe goed wat jy in jou daaglikse lewe kan verwag”.

NOMMER EEN: ARM VAN GEES/ AFHANKLIK VAN GOD. Dit beteken nie stoflike/finansiële armoede nie. Alhoewel ‘n mens wat arm aan aardse goed is, sy geestelike nood makliker besef. Tog beteken “arm van gees” om jou geestelike nood te besef en op die Here as jou ware rykdom te vertrou.

Arm van gees” is niks anders nie as nederig van gees. Die teenoorgestelde van self-versekerdheid. Soos die jongste seun wat tussen die varke sit en “tot sy sinne kom” (Luk 15:15). Erken bankrotskap en werp jouself op jou Vader. Dit is die teenoorgestelde van die natuurlike menslike instink om te wil roem in wat EK alles het om aan te bied! Die mens in wie Christus leef en regeer weet en besef en erken : in myself is ek leeg, my rykdom is Jesus.

Namate jy erken jy het niks, ontvang en besit jy alles. Selfs die Koninkryk! En terwyl jy die Koninkryk besit, erken jy steeds dat jy niks in jouself het nie! Dis nie ‘n innerlike gees wat ooit ophou bestaan nie. Dit is permanent deel van die Christen se lewe!

NOMMER TWEE: TREUR. Salig is die wat treur want hulle sal vertroos word.

Die arm-van-gees-afhanklikheid-van-God gaan nou oor in boetvaardigheid. Treur/hartseer oor sonde.

Dit beteken op geen manier dat koninkryksmense heeldag en aldag misrabel moet wees nie. Inteendeel. Vers 12 sê juis “Wees bly en verheug julle”. Hierdie is ‘n tipe treur wat saam met vreugde loop! Te same met vreugde loop ‘n innerlike gesindheid van haat vir enige vorm van sonde in jou lewe. Jy verag die sondigheid van sonde. Jy haat en verpes jou eie sonde. Afkeurenswaardig, nooit goed praat of jouself verdedig. Vir so ‘n mens sê die Here: Van harte geluk! SALIG!

Ons moenie so vinnig wees om onsself “reg te ruk” wanneer ons bitterlik sleg voel oor ons sonde nie. Of om vir ander Christene te sê hulle moet ophou sleg voel oor hulle sonde. Ons is mos geneig om vir so iemand te wil sê: “Ag man, dis nie so ‘n vreeslike iets nie, jy is eintlik tog so ‘n oulike mens! En jy is 2000 jr gelede op die kruis vrygespreek. Konsentreer nou liewer op hoe reg jy in Christus is”.

Jesus sê: Nee, los hom! Die mens wat treur is SALIG en sal BY MY vertroosting vind. Wanneer iemand sy sonde verag, is hy op die regte spoor – gereed om hemelse troos te beleef. Dis die gelukkigste lewe ooit! Dis ‘n troos en blydskap wat vir ewig sal aanhou. Los hom/haar – laat hy maar sleg voel. Die troos is ‘n duisend keer beter! En dit sal een of ander tyd deurbreek in sy hart”

NOMMER DRIE: SAGMOEDIG > Sal nuwe aarde ontvang! Dit het niks te make met ‘n ruggraatlose “kom loop maar oor my”, “ja sekerlik wat jy ookal sê” tipe gesindheid nie. Dis nie die gees van ‘n “loser” nie. Nie ‘n vloermat nie. Was Jesus ‘n vloermat? Was Hy ‘n verloorder? En tog is dit Sy sagmoedigheid waarvan hier gepraat word. 2 Kor 10 > Ek smeek julle by die sagmoedigheid van Christus. Matteus 11 > Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig van hart.

Wat is sagmoedigheid dan? Wel, dit is die groot Christelike deug waarvoor die wêreld geen tyd of plek het nie! Dis geduldige sagtheid wat voluit aan die Here onderwerp wil wees. Dis self-beheersing in plaas van om in beheer te wees. Oop hart in plaas van gebalde vuis. Eerder ly as om te sondig. Ontmoet teenstaanders met trane in plaas van met ‘n sweep. Die sagmoedige se eie sonde ontstel hom meer as wat ander se sonde hom ontstel. En hy neem die nuwe aarde in ontvangs. Nie iets tydelik aards nie. Die NUWE AARDE waarvan Openb 21 praat. Ontsaglik!! Die hele ganse nuwe kosmos behoort aan die sagmoedige mens!!

NOMMER VIER: HONGER EN DORS VIR WAT REG IS > sal versadig word! Die tipe honger en dors wat versadig SAL word! Honger en dors vir wat REG is voor God, voor mense en reg en geregtigheid in die wêreld. Want dit is die een ding wat totaal soek is in die wêreld, nie waar nie? As jy die nuus kyk, maak jou maag draaie, is dit nie? Bloedweinig mense gee ‘n sikspens om vir die heiligheid van lewe, die eer van God en reg en geregtigheid tussen mense. Dis so goed asof dit glad nie bestaan nie!

Maar die Here Jesus Christus sê: Dis ‘n baie goeie ding om honger en dors te wees. As jy stres oor die onreg in die wêreld en daarteen optree en daarteen veg waar jy kan. As jy stres oor die eer en heiligheid van God wat vertrap word. As jy stres oor wat rondom jou aangaan en verandering probeer bring waar dit moontlik is. As jy daaroor stres dat reg en geregtigheid en die heiligheid van lewe in jou eie lewe moet geskied. Dan SAL jy GEVUL word. Jy sal nie honger gaan slaap nie.

NOMMER VYF: BARMHARTIG > Aan jou sal barmhartigheid bewys word. Barmhartig teenoor ander soos die Here aan jou barmhartigheid bewys het. Want jou en my sonde teenoor God, was ‘n miljoen keer meer en groter as wat ander mense se verkeerdheid teenoor ons was/is! O ja, die pyn en seer wat ander mense ons aangedoen het IS inderdaad onuitspreeklik erg. Maar dit kan nie opweeg teen ons daaglikse, lewenslange oortredings teen die ewige heilige God nie! Dis groter as enigiets. Daarom kan ons barmhartig wees teenoor diegene wat teenoor ons oortree het. En hulle vryspreek. Met ‘n wilsbesluit.

Dis soos die man wat die koning R2 miljoen skuld en dit op geen manier kan terugbetaal nie. Hy moet tronk toe. Maar, die koning kry hom jammer en skryf al sy skuld af. Tot op die laaste sent. Alles.

Daarna kry hierdie man ‘n ander ou wat vir hom R50-00 skuld. En hy gryp hom aan die keel om te betaal! Hy is so pas R2 Milj kwytgeskeld. Maar hy kan nie R50 afskryf nie.

Jesus gebruik hierdie beeld in Matteus 18. Dan sê Hy: Wat ander aan julle gedoen het, vergelyk soos R50 teenoor die R2 Milj wat julle vir God skuld. En Hy het alles afgeskryf op die kruis. Alles. Tot op die laaste sent. Gaan wees julle nou ook barmhartig! As daar SULKE barmhartigheid aan julle bewys is, hoe kan julle anders as om ook barmhartig te wees?

NOMMER SES: REIN VAN HART > Sal God sien. REIN beteken: Om nie verdeeld te wees nie, om ‘n enkele doelwit te hê, om ‘n enkel pad te loop. Enkelvoudigheid van toewyding. Reinheid van hart beteken: Om net een enkele fokus te hê. Ons kan immers nie twee meesters dien nie. Jy sal altyd die een meer liefhê as die ander. ‘n Verdeelde hart (teenoorgestelde van REIN hart) het nie ruimte vir die Here Jesus nie. ‘n Verdeelde hart kan nie die Here “sien” nie. Visie is verdof. ‘n Rein hart sê: Ek wil Ú hê, meer as enigiets!

U kan sien hoe reinheid van hart verband hou met heiligheid van lewe as sulks. Heiligheid beteken: Op sy gesit vir Hom alleen.

Die vyand kom altyd met die wonderlikste beloftes. “Ag man, gee net vir ‘n oomblik skiet. Fokus net ‘n bietjie weg van Christus af. Kyk net gou gou ‘n bietjie hierna en hierna. Jy sal fantasties voel as jy dit doen.”

Die vyand sal nooit vir jou iets sê soos: “As jy jou fokus verslap sal dit jou lewe ruïneer” nie. Nee alles is net altyd so wonderlik en rooskleurig.

Maar Jesus se belofte is beter. Hy sê: Jy sal God sien. In hierdie lewe – in Sy Woord en beloftes, sal jy Hom sien. En in die lewe hierná, van aangesig tot aangesig.

‘n Mens kan altyd versoekings beveg deur te sê: “Daar is iets baie beter, baie mooier as dit wat in hierdie versoeking na my toe kom. Ek wil die HERE ken en sien, waarom sal nou na dit of dat wil kyk?”

Dit is so wonderlik hoe die Here ons help om ons sondes te beveg deur vir ons beter beloftes te gee! Beter as wat die duiwel gee.

NOMMER SEWE: VREDEMAKER > Sal kind van God genoem word. Let op: Nie diegene wat vrede het nie, maar wat vrede MAAK, waar daar geen vrede is nie. Niemand WORD ‘n kind vd Here deur vrede te maak nie! Niemand word gered deur enigiets te doen nie! Maar ‘n vredemaker word ‘n kind van God genoem omdat dit presies is wat HY doen! Daar is niks so goddelik soos vredemaak nie. Want die Here Jesus het juis vrede kom maak deur die bloed van die kruis (Efes 2:16). Hy het die muur van skeiding afgebreek (Efes 2:14). Hy is die vredemaker by uitnemendheid. Deur vrede te maak, lyk ons kompleet soos Hy.

Hierdie vrede hou die wag in die Christen se lewe (Kol 3:15). Die vrede is soos ‘n skeidsregter wat fluitjie blaas wanneer enigiets wat ons dink en doen buite die speelveld gaan. Dit is die Hebreeuse woord SHALOM = heelheid, volheid, harmonie.

Wanneer ons die evangelieboodskap aan mense bring, maak ons vrede. Ons bring die boodskap van vrede. Die boodskap wat die krag het om die diepste shaloom binne-in ‘n sondaarmens te herstel. Omdat dit op die kruis alreeds gebeur het. Hierdie boodskap breek skeidsmure in mense se harte en tussen mense onderling. Satan haat dit, maar dis ons hoogste roeping.

Hoe is ons teenoor mense wat ons vyandiggesind is? Gebalde vuiste of ope arms? Die pa wat sy verlore seun terugverwelkom het, was ‘n vredemaker, nie waar nie? Nie op ‘n goedkoop manier van “kom ons maak of niks gebeur het nie” Maar bekering, vergifnis en vrede.

NOMMER AGT: VERVOLG WORD > Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is julle wanneer mense julle ter wille van My beledig en slegte goed van julle sê. Julle loon is groot in die hemel.

Alle, alle Christene wat aan Christus getrou probeer wees, sal op die een of ander manier vervolg word. Dit staan in 2 Tim 3:12.

Daar is twee tipes vervolging: A – Soos in die Midde-Ooste en plekke soos Noord-Korea gebeur: Marteling en dood. Gevangenskap, afbrand van kerkgeboue ens. B – die tipe wat alle getroue Christene beleef: teenstand, skinder, spot, afbreking, agterafheid, name noem, haat ens. Deesdae gebeur dit in oorvloed op Facebook. Persoonlik is ek al minstens 18 name op FB genoem! Ongeredde mense wil nie Christus naby hulle hê. Hulle is altyd aan die vlug terwyl niemand hulle jaag nie.

Wel, die Christen wat vervolg word, is in goeie geselskap. Al die profete is net so vervolg. Daarom kan ‘n mens regtig vreugde hê. Dit is ‘n goeie teken dat jy iets van Christus weerkaats.

Dus, daar is die agtvoudige prentjie van hoe die Here Jesus in en deur Sy kind lyk! Dis nie ‘n lysie reëls om na te kom ten einde ‘n beter Christen te word nie! Dit is die vrug van die Gees in/deur ons.

Ons leef dit binne-in ‘n wêreld wat sê: Gelukkig is die rykes, want hulle koninkryk is gemak en plesier, gelukkig is die aggressiewes en diegene wat die eie-ek op die troon het, want hulle sal die wêreld beheer, gelukkig is die wat honger en dors na erkenning, want hulle sal raakgesien word, gelukkig is die seksueel bevrydes, want hulle sal hulle eie gode wees, gelukkig is die wat deur almal geprys word, want hulle beërf die koninkryk van NOU en daarná niks verder nie!

Wie is jy en ek bereid om te wees terwyl ons daagliks binne hierdie wêreld leef?

This is Photoshop’s version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.
Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

This is Photoshop’s version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.
Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

Category Bergrede Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)