Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEBREËRS-REEKS NO 13

Tema: ‘n Beter offer

Skrif: Hebr 9: 15-28

Ons het die vorige twee Sondae gesien hoe die eerste 7 hoofstukke van Hebreërs hoofsaaklik gaan oor die allesoortreflike grootsheid van die PERSOON van die Here Jesus Christus in vergelyking met engele, profete en sommer die hele OT-administrasie.

Vanaf hoofstuk 8 praat die skrywer egter oor die allesoortreflike grootsheid van die WERK/BEDIENING van die Here Jesus in vergelyking met die OT-administrasie. En hy wys op 3 aspekte van Jesus se bediening: 1. Jesus wat ‘n beter verbond bemiddel. 2. Jesus wat priester is van ‘n beter tabernakel. 3. Jesus wat ‘n beter offer gebring het.

Dit is na hierdie derde aspek wat ons vanoggend kyk. Jesus het ‘n beter offer gebring. Wat het mense gedurende die OT-dae (die VOOR-Christus era) van Jesus se offer ervaar en wat geniet NT-gelowiges deur Jesus Christus se “beter offer”?

Om dit duidelik te maak, neem die skrywer ons deur 3 eenvoudige stappe:

1 Wat het Jesus in die verlede gedoen? Antwoord: Hy het op aarde verskyn om iets te doen

2 Wat doen Jesus nou? Antwoord: Hy verskyn in die hemele en doen daar iets

3 Wat sal Hy in die toekoms doen? Antwoord: Hy sal vanaf die hemele verskyn en iets op aarde kom doen

Die apostel nooi ons dus om terug te kyk, om op te kyk en om vorentoe te kyk. Kom ons stap deur die paragraaf deur juis dít te doen!

Onthou die onderwerp: Jesus het ‘n beter offer gebring.

1 Om terug te kyk: Wat het Jesus in die verlede gedoen? Hy het op aarde verskyn om iets te doen (vv 14-23)

In die OT-tyd was die mense ook vergewe, maar die sonde en skuld was slegs bedek, nie uitgewis nie. Die offer en vergote bloed van Jesus het – in trurat – die OT-gelowiges se sondeskuld uitgewis en in vorentoerat die toekomstige gelowiges se sondeskuld uitgewis.

Dit is die groot seën van die Nuwe Verbond: Dat ons wérklik skoongemaak is en dat ons nuwe, weergebore harte kry wat die Here gewilliglik en van harte oorvloediglik en brandende liefhet, aanbid en dien.

In die bedeling vóór Christus, was die bloed van diere eenvoudig nie in staat om werklike versoening te bewerkstellig nie. Dit kon slegs die sondeskuld simbolies, seremoniël, tydelik bedek. En tog was die gelowiges van die OT bedeling werklike verloste vergeefde geroepenes wat die belofte van die ewige erfenis ontvang het. Hoe kon dit dan wees? Hoe het dit gewerk?

Slegs een manier: NIE op grond van die diere-offers nie, maar op grond van Christus se offer waarvan die diere-offers maar net profeties vooruit gepraat het. Maar Jesus se offer was só voortreflik en suksesvol dat dit óók die OT-tydperk se gelowiges gereinig het. Al het hulle nog glad nie die naam JESUS geken nie. En al het Hy toe nog nie gesterf nie. Maar, toe Hy sterf, het Hy hulle gereinig.

U sien? ‘n BETER offer!

Dit is wat in verse 14-15 staan.

In verse 16-22 verduidelik die apostel dit verder.

Hy gebruik die voorbeeld van ‘n testament. Solank as wat die testateur nog lewe, kan hy nog sy testament verander soos hy wil. Maar die oomblik wanneer die testateur tot sterwe kom, verander alles. Niks kan dan meer verander word nie. Alles wat daar geskrywe staan, is dan van krag.

Wát is dit wat die bal aan die rol sit en alles laat gebeur? Die testateur se dood. Sy dood maak die erfenis vir die erfgenaam ‘n realiteit. Die erfgenaam ontvang net, maar het geen aandeel aan die skryf van die inhoud van die testament nie. ‘n Testament is immers ‘n eensydige kontrak. Dis ‘n eensydige belofte. Eensydige geskenk. Slegs een party (die testateur) neem die inisiatief en beloof en skenk. Dis ‘n genade-kontrak.

Die Here God se kontrak met ons werk soos ‘n testament. Die Abrahamverbond het so gewerk en ook die Nuwe Verbond. Die Here Jesus Christus se dood het alles in werking gestel. Want Jesus vervul ons deel namens ons én Hy vervul die Vader se deel in die testament! Daarom staan ons, as erfgename, net aan die ontvangkant. Omdat die dood van die testateur reeds plaasgevind het, is alles alreeds in werking gestel en mag ons die erfdeel dadelik ontvang! Jesus moes natuurlik ook uit die dood opstaan omdat Hyself ook die erfporsie is! Die erfenis is nie “iets” nie (bv die hemel) dit is Iemand! Dis ‘n Persoon. Dis Hyself!

Die belangrike ding om raak te sien is egter dat die DOOD van die testateur onmiddelik aan ons die erfenis gegee het. Dit is deur Sy dood wat ons die erfenis bekom het. Die Nuwe Verbond (wat soos ‘n testament werk) kon nie in volle werking kom sonder Christus se bloedstorting nie. Soos dit ook in die OT profeties vooruitgewys het. Dink aan die sluiting van die Abrahamverbond in Genesis 15 (diere in helftes gesny) en die Sinaïverbond in Eksodus 24 (Moses sprenkel offerbloed op die volk en ook op die wet)!

Dieselfde was ook waar van die tabernakel (vorige boodskap) en al die artikels wat in die tabernakel gebruik was. Daardie artikels kon alleen deur die priesters gebruik word nádat offerbloed daarop gesprenkel was en die seremoniële onreinheid simbolies afgewas is.

Dit laat ‘n vraag ontstaan: Waarom moes al die artikels wat in die tabernakel gebruik was met bloed gereinig word? Enige OT gelowige wat die tabernakel besoek, sou dit kon vra. Kyk, as die Shekinah heerlikheid van God in die Allerheiligste van die tabernakel bly en Hy kennelik teenwoordig is, waarom die nodigheid van reiniging? Sy teenwoordigheid is dan reeds daar.

Antwoord: die tabernakel was die plek waar die Shekinah heerlike teenwoordigheid van God met SONDAARS ontmoet het! Geen sondaar kan onversoend met Hom ontmoet nie. Die sondaar se bloed sou vloei as dit moes gebeur! Maar pleks dat die sondaar se bloed vloei, vloei die bloed van die onskuldige offerdier. Die offer ontvang die sondaar se skuld en die sondaar ontvang die offer se onskuld. Die bloed het nou versoening bewerk. Daar moet dus bloedstorting wees, anders kan sondaars nie in God se teenwoordigheid kom en bly lewe nie. Daarom was die seremoniële simboliese reiniging deur offerbloed ‘n essensiële deel van tabernakel-aanbidding.

Maar die tabernakel was net ‘n gebrekkige aardse afbeelding van hemelse realiteite. Dit was net ‘n visuele hulpmiddel om die mense iets te leer van geestelike werklikhede en om uit te beeld wat Jesus sou kom doen. Want diere se bloed kon dalk geestelike beginsels demonstreer, maar slegs Jesus se bloed kon sondaars werklik met God versoen en sondaars werklik in God se teenwoordigheid stel.

Die punt wat die apostel wil maak, is duidelik: verbonde en testamente word van krag gemaak deur die dood van die persoon wat die testament opstel. Die Nuwe Verbond word van krag gemaak deur Christus se dood. En nou IS die NV van krag en werk dit perfek!

As ons dus 2000 jaar sou terugkyk, sien ons Jesus op aarde, sterwende die dood wat die NV van krag maak en sondaars red. En so vervul Hy AL die Ou Testamentiese prentjiesbeelde. En AL die seëninge van die NV is vir ons sekuur gemaak: dat almal wat oorgegee het aan Christus, nuwe skepsels is in Christus, dat al hulle sondes vergewe is, dat hulle God as Vader het, dat hulle vrye toegang tot Hom het ens.

2 Om op te kyk: Wat doen Jesus nou? Hy verskyn in die hemele om daar iets te doen (vv 24-28a)

Om te verstaan wat Jesus TANS doen, moet ons kyk hoe die Ou Testamentiese “Groot Versoendag” – soos beskryf in Levitikus 16 – gewerk het.

Op die Groot Versoendag het die Hoëpriester die toepaslike offerdier doodgemaak en dan die offer se bloed in die Allerheiligste geneem. Met daardie bloed, kon hy tot binne-in God se teenwoordigheid gaan sonder om te sterf. Dit het eenmaal per jaar, elke jaar, plaasgevind.

Anders as die OT-Hoëpriester, het Christus egter nie net in ‘n aardse prentjiesbeeld van die hemelse werklikheid (soos die Tabernakel se Allerheiligste was) ingegaan nie. Hy het nie in ‘n tent bedien, wat deur mense opgerig is nie. Hy het in die hemel SELF ingegaan, waar Hy NOU voor die aangesig van God is. Teenwoordige tyd. En dit doen Hy AS ONS – as ons wettige verteenwoordiger.

Anders as die OT Hoëpriester, herhaal Christus ook nie hierdie aksie nie. Die OT Hoëpriester moes vanjaar doen wat hy verlede jaar gedoen het. En hy moes weer en weer en weer bloed in die Allerheiligste inneem. En die bloed was iemand/iets anders s’n. ‘n Dier. Terwyl Jesus Sy EIE bloed gestort het, eens en vir altyd volkome en finaal. Nou is Hy in die hemelse Allerheiligste op ‘n permanente basis. Hy is TANS daar!

Die feit dat Jesus se offer nie herhaal hoef te word nie, bewys ‘n belangrike punt: Sy eenmalige offer was GENOEG. Dit was perfek. En dit het ‘n perfekte werk in ons lewens gedoen.

Verder het Christus se offer op ‘n sekere datum plaasgevind. En tog is dit genoegsaam en effektief vir alle gelowiges van alle tye. Dit het in trurat gehandel met die sondes van diegene wat vóór Christus geleef het! Hierdie offer was perfek, met geen tekortkoming.

Dit word bewys deur die feit dat Christus – nadat Hy Homself geoffer het – in die hemele gegaan het om daar te blý! Hy het nie teruggekom en Homself weer en weer geoffer nie. Dit was onmoontlik. ‘n Perfekte offer was eenmalig en genoeg vir ewig. En dit is op grond van die sukses van hierdie eenmalige self-offer, wat Hy tans in die hemele verskyn om ons daar te verteenwoordig.

Dit is die bewys van hoe volkome Christus se offer was – die feit dat die Vader dit aanvaar. Die Vader aanvaar vir Christus as die Christen-gelowiges se Verteenwoordiger. Christus bly daar, die Vader aanvaar Sy offer. En die Vader aanvaar die Christen-gelowiges!

Die punt wat die apostel maak, is duidelik: Net soos wat elke mens een of ander tyd moet sterf, het Christus eenmaal gesterf. En net soos elke mens in die oordeel moet staan, het Christus daardie oordeel gedra en die sonde met een enkele hou uitgeklop. Ja, ons moet sterf, MAAR Hy het ons dood gesterf. Ja, ons moet in die oordeel verskyn, MAAR Hy het die oordeel gedra.

Wat gebeur dus tans, op hierdie oomblik? Hy verteenwoordig ons by die Vader. Hy pleit nie, Hy smeek nie, Hy huil nie, Hy soebat nie. Hy is net daar. Sy daar-wees verseker ons aanvaarding. Sy daar-wees is absoluut genoeg. God het geen vorm van herinnering nodig van wat op die kruis gebeur het nie. Sy Seun se daar-wees is genoeg. ENIGIETS wat ons daarby sou wou byvoeg, is verkeerd en sondig. Selfs lasterlik. Daarom het ons kerke nie altare waar priesters steeds offers van watter aard ookal bring nie. Ons het nie priesters nie. Ons het nie altare nie. Ons het nie offers nie. Op geen manier mag ons die genoegsaamheid van Christus se werk aantas nie.

Al wat ‘n sondaar in 2016 doen om tot God te nader, is om van harte daarop te steun dat sy/haar sondes ten volle en suksesvol mee gehandel is op Golgota. En dat die Vader dit 100% aanvaar. Doen dit en jy sal lewe! Wat ‘n bevoorregte mens is jy nie! Alle toegang is joune. Alle liefde is op jou uitgestort. Wat ‘n groot verlossing is dit nie!


3 Om vorentoe te kyk: Wat sal Jesus in die toekoms doen? Hy sal vanaf die hemele verskyn en aarde toe kom om iets te doen (v 28b)

Ons het nie die Here Jesus gesien toe Hy op aarde Sy werk kom doen het nie. Ons sien Hom ook nie nou by die Vader nie. Maar ons het Hom nogtans lief en ons koester die wete dat Hy – sonder om die hemel te verlaat – na die aarde gaan kom met basuingeklank (1 Thes 4:16). Jesus gaan weer kom! So eenvoudig soos dit.

By Sy koms sal die huidige onderskeide tussen sigbaar en onsigbaar en materieël en geestelik en aards en hemelse afgebreek word – soos Openb 21 sê. Ja, Jesus sal ‘n tweede keer verskyn! Ons weet ons sal nie teleurgestel word nie. Luister: As jy ‘n brandende hart vir Jesus Christus het sal jy NIE teleurgestel word nie.

Hoe anders as Sy eerste koms sal Sy tweede koms nie wees nie? Die tweede keer sal Hy nie weer kom om met sonde te handel nie. Hy sal nie sondaars kom red nie. Hy sal Sy kinders – wat deur geloofsvertroue in Sy bloedstorting gered is – kom haal!

Die Nuwe Verbond gee nie net vir ons toegang tot God op die huidige oomblik nie, maar ‘n ewige huis in die toekoms. Waar Jesus is, sal ons ook wees. Wat ‘n sekere hoop het ons nie! Wie sal ooit kan dink watter blydskap en heerlikhede en verrassings nog op ons wag! Dit wat geen mens se ore nog ooit gehoor het nie en die oog nie gesien het nie en in niemand se wildste verbeelding opgekom het nie, DIT het God berei vir die wat Hom liefhet! 1 Kor 2:9.

Category Hebreers Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)