Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 TIMOTEUS-REEKS NO 10
1 Timoteus 6: 1 – 10
Tema: Vals leer & ware tevredenheid

Dit is eintlik net briljant om te sien hoe hemelsbreed die hartklop van God van die denke van die gevalle mens verskil.

Die Apostel Paulus is tog ook net ‘n gewone mens. Hy sit ook met ‘n in-sonde-gevalle natuur en denke – net soos alle ander mense. Maar tóg skryf hy dít wat GOD dink – en hy skryf dit teen sy eie gryn in. Hy skryf dít wat hy – as mens – nooit sou geskryf het of kon bedink nie. Want die mens se kop werk net mooi andersom as God s’n. Maar tóg skryf hy teen sy eie gryn omdat die Heilige Gees hom lei in wat hy moet skryf. Hy skryf God se Woord en nie die mens (of sy eie) woord nie. Die apostel Petrus skryf in 2 Petr 1 dat die Bybelskrywers deur die Heilige Gees MEEGEVOER was. Soos ‘n skip deur die wind meegevoer word wanneer die wind in die seile bol.

‘n Bewys hiervoor sien ons so duidelik in verse 1-2.

Dink net ‘n bietjie. Hier is ‘n klompie eerste-eeuse slawe. En hulle word deur God se genade verloste Christus-gelowiges. En hulle eienaars (want slawe het aan eienaars behoort) word ook verloste Christus-gelowiges. WAT staan daardie slaaf dan te doen? Of wanneer die slaaf ‘n Christen word en die eienaar nié? Wat staan daardie slaaf te doen?

Die méns se hart sou dink en sê dat die verloste slaaf lekker eie kan raak met sy Christen-eienaar, want hulle is mos nou in Christus broers van mekaar en is saam lidmate van dieselfde gemeente.

OF indien die eienaar nie tot redding gekom het nie, maar die slaaf wel, mag die slaaf darem seker tog ‘n tikkie oneerbiedig raak of ‘n kapokhaantjie word of losmaking begeer van om ‘n slaaf te wees. Probeer vlug of ontsnap.

Ja, dit is hoe die méns dink, maar die Heilige Gees praat ‘n ánder taal.

Christen-slawe se eerste verantwoordelikheid is nie teenoor hulleself nie (dit is wat menslike wysheid sê naamlik: Kyk eerste na jou eie belange), maar hulle getuienis na buite – om CHRISTUS te reflekteer en te verseker dat buitestaanders nie sleg praat van die Woord van God en van die gemeente van Christus nie.

NIE die regte en die gerief van die Christenslaaf staan voorop nie, maar die eer van God en die voortgang van die Evangelie na buite, dít staan voorop. En net dit. Nie Koning MENS nie, maar Koning Jesus! Hoor jy DIT, dan hoor jy die taal van die Heilige Gees.

Christenslawe moet hulle nie-Christen eienaars des te meer eerbiedig en respekteer, want dit bring eer toe aan Christus.

Christenslawe met Christeneienaars moenie gaan toi-toi nie, maar moet des te meer eerbied aan hulle betoon en nog beter kwaliteit diens lewer as ooit te vore! JUIS omdat hulle een is in Christus en een is in een en dieselfde liefde en geloofsvertroue in Christus.

O, hoeveel eer en lof en glorie ontvang die Here nie deur hierdie tipe van Christusgesinde optrede nie! Alle lof aan die Here vir Sy Woord. Hierdie Woord moet te alle tye – tydig en ontydig – by mense ingeskerp word. Die ware suiwere leer moet dag in en dag uit aan mense geleer word. Dis waaroor kerkwees gaan.

Nou verse 3-5 ….

In die laaste gedeelte van die brief, kom die apostel Paulus by die kenmerke van vals leraars wat soms hulself uit die kerk (en uit Christene se sakke) geldelik wil verryk – terwyl Timoteus – as ware leraar – die Evangeliewoord as bron van GEESTELIKE rykdom moes ag en vergenoeg moes wees met net die noodsaaklikste lewensonderhoud wat homself betref. Hy moes vlug vir geldgierigheid en toeneem in geestelike oorvloed. VLUG en TOENEEM. VLUG vir dit en NEEM TOE in dat.

Vals leraars wyk af – hoe gering ookal – van die gesonde leer van Christus. Al is dit net 1%. Al kom hulle met 99% waarheid en net 1% dwaling. Die leer wat die apostels verkondig het en in ons NT opgeneem is te same met die OT, dit is die leer wat werklik gesondmaak – dus eintlik alles waaroor hy in hierdie brief geskryf het. Gesonde leer = leer wat gesondmaak.

Enigiets wat afwyk van die gesondmakende leer, bring die dood en geestelike siekte en is gebore uit geestelike hoogmoed en die praktiese vrug daarvan wys duidelik dat dit vals leer is. Want in só ‘n bediening ontstaan twisvrae en ‘n stryery oor woorde en onmin en verdeeldheid – in kort: die menslike eie-ek sit vierkantig op die troon.

Die leer van vals leraars bevredig altyd dít wat die gevalle MENS wil hoor en weet. Vals leraars kan hoe slim wees, maar die Heilige Gees verklaar dat hulle nie regtig die waarheid verstaan nie en dat hulle verstandelik verward is.

Baie van hulle wil geldelike wins uit die godsdiens maak en mislei talle niksvermoedende mense hiertoe. Dit is waarom daar – waar vals leraars invloed het – verdeeldheid en konflik ontstaan.

Dit is wat gebeur wanneer ‘n kerk die houvas op die Waarheid verloor het as gevolg van volgehoue kompromie en die begeerte om die Bybel te herinterpreteer om die wêreld ter wille te wees.

Daar moet weer ‘n dag kom, wat ons ‘n kerk sal sien wat sal staan soos ‘n rots en sê: Op die Woord van God sal ons leef en sterf, kos wat dit wil!

Die vals leraar is altyd baie gou om die MENS ter wille te wil wees en die eer van God en waarheid van God speel sodoende tweede viool. Die gevolg is dat mense in sonde leef, maar dit word geregverdig met behulp van Bybelgedeeltes wat hulle herinterpreteer om te sê wat mense wil hê dit moet sê.

Van hierdie vals leraars moet almal wat regtig die Here ken, wegvlug. Totaal wegvlug!

Nou skuif ons af na verse 6-8….

Ja, die godsaligheid IS winsgewend, maar in ‘n geestelike sin en nie geldelik en materieël nie.

Dis ‘n reuse wins om die ware God te mag ken en in Christus Jesus Sy eiendom te mag wees en seker te wees dat Hy sy uitverkore kind vir ewig vashou.

Hierdie geborge wees in die lewende God, is ‘n groot wins. En dit gaan gepaard met ‘n stuk vergenoegdheid/tevredenheid.

Vergenoegdheid is nie ‘n passiewe “laat God’s water oor God’s akker loop” nie, maar ‘n aktiewe vermoë om jouself te kan behelp met die middele wat jy wél het – om te kan klaarkom met wat jy het, sonder dat die gif van gierige ontevredenheid en jouself met ander te vergelyk deur jou are pomp. En jou hemelse tevredenheid te vind in die lewende God self. HY is jou tevredenheid. HY wat met sy eie mond beloof het: SOEK EERS DIE KONINKRYK VAN GOD en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word.

Die apostel Paulus het self min aardse goed gehad, maar hy was gevul met blydskap en tevredenheid, want sy lewe het ‘n totaal ander fokus en gerigtheid gehad as die vals leraars wat lief was vir aardse besittings. So asof ons iets uit hierdie wêreld kan saamneem na die volgende toe. Dis ‘n dwase gedagte. Want ons kan nie. Soos wat ons met niks in die wêreld gekom het, sal ons dit baie spoediglik ook verlaat. Dis net ‘n oogwink, dan is hierdie bedeling verby. Dit kan selfs wees voordat die son vanaand in die weste sak.

Natuurlik is ons egter nog steeds HIER en solank ons hier is, het ons allerlei middele nodig om hier te kan leef. En die Here weet dit baie goed. Ons het ook middele nodig om die diens van die Here te kan bevorder.

Tevredenheid met “kos en klere” sê die Apostel, bedoelende nie nét kos en klere nie, maar hy gebruik die term as ‘n formule wat alles insluit wat regtig nodig is vir ‘n menswaardige en Godverheerlikende bestaan. Vir sommige Christene sal die “kos en klere” honderde duisende rande vir hul kinders se universiteitsgelde insluit en vir ander nie. Almal se lewensomstandighede verskil.

Indien die Christen het wat nodig is, SAL hy/sy tevrede wees, sê vers 8. Nie MOET nie, maar SAL. Dit beteken dit is die normale Christelike houding en gesindheid wat as vrug van die Heilige Gees in ons manifesteer.

Nou vers 9 …..

Omdat Paulus ‘n apostel was en met unieke gesag van die lewende God gepraat het, kon hy reguit praat sonder om doekies om te draai. En Timoteus moes luister. En ons ook. Daar is nie grys areas nie. Dit is SO en dit is SO en klaar uit en verby.

Kyk watter sterk taal gebruik hy om diegene te beskryf wat hulle harte daarop sit om rykdom na te jaag.

Dieselfde passie en ingesteldheid wat ware Christene het om die Here te ken, het die vals leraars en hulle volgelinge vir geld en besittings. Dit vul hul gedagtes en drome.

‘n Ware egte Christen se gedagtes en verlange word gevul met ‘n honger en dors om die Here te ken en Sy Naam bekend te maak. Dit is wat elke dag in jou binneste rondrol.

Maar wat in die vals profeet se binneste rondrol is dinge en goed.

Die apostel veroordeel nie geld en besittings opsigself nie. Maar hy praat oor die diepste innerlike hart van die gevalle mens wat korrup is en verkeerd gefokus is sodat alles maar oor die self gaan.

Wat vers 9 so aangrypend maak, is die hoek van waaruit die Here self na die mens wat rykdom najaag, kyk. Daar is 3 volgordelike afwaartse stappe:

Eers versoeking, dan die lus/wellus en dan totale morele ruïnering.

Die Griekse werkwoord BUTITZOO beteken om te verdrink – en dit teken die begeerte na rykdom as ‘n soort watermonster wat die slagoffer na die dieptes aftrek om te verdrink. Grieks is ‘n baie ekspressiewe taal en ons weet daaruit presies wat die Heilige Gees se bedoeling is.

Die vangstrik wat ‘n mens nie met jou blote oog kan sien nie – en daarom so maklik daarin trap – is begeertes wat eintlik sinloos en skadelik is en wat jou ongemerk intrek in die watermonster se kloue.

Dis die tragiese wat hedendaagse voorspoedspredikers nie vir jou sal sê nie: Jy word rykdom beloof, maar jy eindig in geestelike armoede.

Gelukkig waarsku die Woord so duidelik sodat ons betyds kan wakkerskrik.

Ten slotte vers 10….

In hierdie vers kom die Gees van Christus – deur Paulus se pen – en maak ‘n belangrike onderskeid. Ons trap soms klei omdat ons dit nie verstaan nie.

Hy sê NIE geld is die wortel van allerlei kwaad nie. Hy sê die liefde vir geld is die wortel van allerlei kwaad.

Eintlik lees die Grieks ‘N wortel. Die bepaalde lidwoord ontbreek. Liefde vir materiële dinge is nie die enigste wortel van allerlei kwaad nie.

Maar, in die apostel se gedagtes staan die liefde vir geld voorop, want hy is vanaf vers 3 nog al die pad besig om op vals leraars te fokus. En dit is steeds so aktueel vir ons vandag.

Dit is veral vanaf die kant van die hiper-charismatiese beweging waar vals predikers keer op keer in die strik trap waarvan hierdie verse praat. Hulle swak plek is dat hulle nie werklik gewortel is in die waarheid soos die apostel dit verkondig het nie.

Maar kyk nou die wisselwerking: Afvalligheid van die waarheid blaas liefde vir geld en materiële goed aan. En liefde vir geld blaas afvalligheid van die waarheid aan! Dit is ‘n bose kringloop.

In Efese, waar Timoteus as leraar werksaam was, het geldliefde meegebring dat sommige belydende Christene afgedwaal het van die geloofswaarhede. Maar, dit het nie vir hulle die verwagte lewensgeluk meegebring nie. Hulle het – in teendeel – hulleself met smarte deurboor.

Drie dinge dus: 1 > Hulle het die waarheid verlaat 2 > Hulle is op ‘n dwaalspoor gelei 3 > Hulle het hulle siele met die dolksteke van ontnugtering deurboor.

Die Heilige Gees sou nie vir Paulus gelei het om spesifiek hierdie sterk taal te gebruik, indien dit nie ‘n ernstige saak op God se hart is nie.

Die vraag is hoe ‘n mens dan verlos kan word?

By die mens is dit onmoontlik, maar by die Here is alles moontlik. HY kan ‘n kameel deur die oog van ‘n naald kry (Mrk 10:25). Omdat Jesus alreeds deur die oog van die naald gegaan het. En as jy IN HOM is, trek Hy jou ook deur!

Werp jou onvoorwaardelik op Hom en begin verbete om Hom te vertrou!

Hoor dit: onvoorwaardelik en verbete.

Mense het al vir my gesê: “Ek het probeer om ‘n volgeling van Jesus te wees, maar dit het nie gewerk nie.”

Waarom dan so? Mense sê soms dat hulle Jesus wil volg. Maar eintlik wil hulle ten diepste net hulleself volg en vir Jesus as ‘n handige spaarwiel byderhand hou.

Daarom die woorde: onvoorwaardelik en verbete.

Werp jou onvoorwaardelik op Hom en begin verbete om Hom te vertrou! En doen dit VANDAG!

Category 1 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)