Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE
1 THESSALONISENSE – REEKS NO 4
Tema: Afgesonder vir die Here
Skrif: 1 Thessalonisense 4: 1-12

Ons weet dat Timoteus vir Paulus die goeie nuus gebring het dat die kinders van die Here in Tessalonika baie goed vorder in hulle verhouding met die Here.

Timoteus het egter ook vir Paulus vertel van sekere probleemareas waarmee die Christene in Tessalonika ‘n stryd gehad het. Want vanaf hfst 4 spreek die Apostel hierdie probleme een vir een aan.

Een ding is seker: Ware geloof & bekering moet/sal lei tot nuwe gedrag. Die Here se duidelike wil is dat Sy kinders totaal ánders moet optree/leef as die mense wat buite Sy koninkryk leef. Daar moet ‘n duidelike/heldere verskil sigbaar wees. Dit is wat met die woordjie “heilig” bedoel word. Dit beteken nie “sondeloos” nie. Dit beteken om opsygesit te wees vir die Here. Om prakties ánders te wees.

Kyk net weer na die apostoliese gesag waarmee Paulus die mense aanspreek: Verse 1-8: “Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die Naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend: Lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid (Grieks: porneia). 4 Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe (letterlik in Grieks: “in heiligheid en eerbaarheid moet verkry”. Kan ook vertaal word: “elkeen moet leer om sy eie liggaam te beheers”); 5 julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. 6 Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku; ons het julle nadruklik hierop gewys. 7 God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. 8 Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ‘n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.”

MEER helder en duidelik kan dit nie!!!
Die eerste probleemarea waarmee die Christene in Tessalonika geworstel het, was seksualiteit.

Ons weet dat die destydse Tessalonika (in Griekeland) berug was vir sy algehele sedeloosheid. En hierdie groepie nuwe Christene moes binne-in daardie bose nes as nuwe mense in Christus leef. ‘n Mens kan dink dat dit ‘n worstelstryd moes wees. Dit terwyl hulle nie TV, internet, selfone, tydskrifte gehad het soos wat ons vandag het nie.

Die Skrifgedeelte is vir geen misverstand vatbaar nie. Dis duidelik verstaanbaar. Die maniere waarop die deursnee ongeredde/onverloste man en vrou ‘n lewensmaat bekom, is buite die wil van God, want dit geskied volgens wêreldse maatstawwe en volgens die voorskrifte van die sondige hart en gevalle menslike natuur. Die manier waarop die deursnee onverloste man en vrou NIE hulle liggame beheers nie, is buite die wil van God. Die algemene manier waarop onverloste mense met die teenoorgestelde geslag saamleef, is buite die wil van God want dit geskied volgens wêreldse maatstawwe.

Nou sê die Heilige Gees: Die man en vrou wat gelowiges in Jesus Christus is, moet totaal ánders optree. Moet heilig leef. Die Christus-gelowige man verkry vir hom ‘n vrou op ‘n totaal ander manier as wat die nie-verloste man dit doen. Die Christus-gelowige vrou verkry ‘n man op ‘n totaal ander manier. Die verloste man en vrou beheers hulle liggame. Die kind van God leef op ‘n ander manier saam met die teenoorgestelde geslag. Opvallend ook dat hetero-seksualiteit veronderstel word in Paulus se hele argument.

En wie daarmee op enige manier wil verskil van wat Paulus hier skryf, verwerp nie ‘n méns se woorde nie, maar God self (v 8)! So iemand sondig teen die Gees. Want God se wil in hierdie verband is glashelder duidelik.

Hóé is die onwedergebore mens of die heiden geneig om met die teenoorgestelde geslag te leef? Hoe verkry die deursnee onverloste mens ‘n man/vrou? Op watter manier beheers hulle nie hulle liggame nie?

Die Heilige Gees sê: hulle word primêr gedryf deur hartstog en begeertes én bedrieg hulle medemens (doen medemens skade) (vers 5, 6). Só doen die heidene dit, sê die Apostel. Selfsug, eie begeertes, drange, wellus, gee die pas aan. Die NORM = Ekself! Die sondige EGO sit stewig op die troon.

Gedryf deur hartstog en begeertes, argumenteer die onwedergebore mens dat die Here tog meer belangstel in óf ‘n mens GLO as wat Hy belangstel in wat jy (in privaatheid) DOEN. Of ek GLO is belangrik, nie wat ek in my slaapkamer DOEN nie! God stel nie belang in my liggaamlike lewe nie, net wat in die hart aangaan. Dus: ek slaap nou wel saam met my meisie OF ons rafel nou wel so nou en dan ‘n bietjie uit OF ek en my meisie woon nou wel saam, maar moenie bekommerd wees nie: Ons is bekeerde gelowiges! Ons gaan baie gereeld na die erediens. En, ons gaan tog wél binnekort trou.

Die redenasie is: solank ek net glo, maak die res nie saak nie. God is mos liefde en Hy sal verstaan. Solank ek en my meisie tot mekaar verbind is vir lewenslange getrouheid aan mekaar, waarom kan ons nie net saamwoon nie? Dink jy vir een oomblik dít is nou so ‘n groot issue? Ons doen dan elke dag Bybelstudie saam! Dit maak tog nie vir die Here saak hoeveel wêreldse flieks & DVD’s ons sit en verorber en onsself laat vul met wêreldse/heidense seksuele standaarde nie? Die Here is liefde man! Hy is nie heilig nie. Hy’s nie ‘n pretbederwer nie. Álmal doen dit só.”

Maar dit is hoe die natuurlike gevalle mens (wat nie die Heilige Gees inwonend besit nie) met seksualiteit omgaan. Eintlik (sonder dat hulle dit besef) word hulle beheers deur hartstog en begeertes, sê die Here se Gees in vers 5. Eintlik doen hulle mekaar skade aan (bedrieg mekaar), sê die Gees in vers 6.

Die Heilige Gees sê, by monde van die Apostel Paulus, ‘n kind van God moet absoluut niks met hierdie wêreldse gees te doen hê nie. VERS 4 > Bly weg van alle PORNEIA (Grieks).

PORNEIA is ‘n baie breë, algemene begrip wat insluit absoluut ALLE seksuele aktiwiteite wat buite die huwelik tussen een man en een vrou plaasvind. Of dit nou seksuele aktiwiteite sonder enige maat is – soos wellustige tipe masturbasie en of dit saamwonery met die teenoorgestelde geslag is of saamwonery met dieselfde geslag. Enigiets buite die huwelik van een man en een vrou word deur die Griekse woord PORNEIA gedek. En die Heilige Gees is daaroor absoluut duidelik: As jy ‘n kind vd Here is, bly daarvan weg.

Dit klink baie moeilik, en dit is ekstreem moeilik, maar onthou: ‘n Kind vd Here het die Heilige Gees inwonend ontvang. Hy/sy is ‘n nuwe skepsel (2 Kor 5:17). Vanuit die nuwe lewe in Christus kán die gelowige oorwinnend leef – selfs binne in die dampkring van die gebroke wêreld. Ja, dit is ‘n stryd, maar dit kán, want die nuwe lewe van die Here Jesus is sterker as die wêreld se gees. Dit is ‘n baie kragtige en bonatuurlike lewe.

Om baie prakties te wees: Hóé bekom ‘n ware gelowige sy/haar lewensmaat en hoe beheers hy sy liggaam? Ons weet nou hoe die ongelowige redeneer. Maar, hoe maak die gelowige?

Die Gees sê: heilig en eerbaar – nie met die SELF op die voorgrond nie, maar met die Here en my mede-gelowige naaste voor oë.

Wat beteken dit prakties? Hoe weet ‘n mens wat die wil van God is? Die wil van God sal altyd net mooi die teenoorgestelde van die algemene wêreldse standaard wees. Luister na hoe die meerderheid mense redeneer en draai dit net heeltemal 180 grade om – en jy het die wil van God. Draai die standaard van 99,9% van die flieks wat in omloop is, heeltemal om – en jy het God se wil. God se standaard is 100% die teenoorgestelde van hoe die onwedergebore/gevalle wêreldse mens se logika en argumente en redenasies werk. Die vlees (die natuurlike mens sonder die Heilige Gees) kán God nie behaag (Rom 8:7).

Dus, hoe redeneer en doen ‘n nuutgemaakte mens in wie die Heilige Gees woon, wat nie die self voorop stel nie en wat die teenoorgestelde geslag heilig en eerbaar benader? Kom ons kyk na ‘n paar Bybelse riglyne:
1) Jy benader nie die saak wetties nie, maar vanuit die Here se verhouding met jou. Omdat Hy my eerste liefgehad het en ek Hom liefhet, WIL ek Hom behaag en WIL ek Sy morele volmaaktheid reflekteer in my hele lewe. Daar is niks van moets-en-moenies nie.
2) God se standaarde vir seksualiteit is onomwonde baie hoog, want Hy is God. Hy is die heilige. Hy het menslike seksualiteit ontwerp en uitgedink en Hy alleen weet hoe dit die beste werk. Ek wil Sy standaard handhaaf, ten alle koste, want ek is uit Hom nuutgebore. Hy sê: Vermy alle seksuele sonde en goedkoop menslike standaarde. Met Sy hulp en krag doen ek dit.

3) Indien ek nog nie getroud is nie, bestaan saamslaap en saamwonery glad nie in my woordeskat nie, want ek weet dit kompromiteer die Here se standaard en wil. In Sy oë is dit ontug. Dit is porneia. Ek stel my ook nie bloot aan enige fliek of boek waarin die Here se wil geminag en gekompromiteer word nie. Ek sal my nie laat mislei deur die leuen dat saamwonery ‘n moontlike huwelik sal aanhelp nie. Ek besef dat die uitlewing van my seksualteit slegs binne één raamwerk hoort en dit is ‘n lewenslange hetero-seksuele huwelik tussen een man en een vrou. Ek weet ook dat – indien ek ‘n kind v God is – ek slegs mag/wil trou met iemand wat 100% aan die brand vir die Here is. Ek vertrou Hom vir so iemand. Indien Hy nie gee nie, is ek tevrede om ongetroud te bly. Ek wil nie dat eensaamheid of desperaatheid of wellus my motiveer nie. SLEGS die Here God sal my motiveer.

4) Ek weet hoe versigtig ek moet wees na wat ek kyk en wat in my verbeelding en gedagtewêreld aangaan. Die Here roep my om my liggaam te beheers. Ek wil nie so dom wees om fantasieë, drome en gedagtes enige brandstof te gee nie. Selfbeheersing is ‘n vrug van die Heilige Gees wat in my woon en ek kies om uit die Gees te lewe.

5) Ek onthou altyd dat die Here my geroep het (vers 7). Wanneer ek versoek word, onthou ek Sy roeping. Wanneer ek versoek word om uitlokkende klere te koop óf aan te trek of ek word versoek om my gedagtes te laat ronddwaal – dan onthou ek God se roeping. “Wat is ek besig om te doen? Hy het my tog geroep! Dit is nie waar dat ek magteloos staan teenoor hierdie versoeking nie. Die krag van die lewende God is in my en saam met élke versoeking, gee Hy altyd iewers ‘n uitkomplek (1 Kor 10:13). Ek moet net rondkyk – daar ís ‘n uitkomplek”.

Sien hoe verskil die benadering die kind van God en die ongelowige?

En tog is daar tallose ware Christene wat al hoeveel keer gestruikel en geval het. En dalk met skuldgevoelens loop. Hoe wonderlik om (uit die Woord) te weet dat, deur die kruis van Jesus, God volkome reinheid gee aan élkeen wat aan Hom oorgee.

Soms voel ‘n mens mos asof daar nie vir jou hoop is nie. Nee, daar ís. Wanneer ‘n mens inbreek voor die Here, belowe Hy om jou vry te maak. Dis onmoontlik dat Hy Sy beloftes kan verbreek. Waag dit om Hom te glo en om ánders as die deursnee mens te gaan leef. Dan sal jy sien hoe jou lewe die respek van die buitestaanders ontlok.

Dis presies wat die Apostel in verse 9-12 sê rondom die hele kwessie van onderlinge liefde vir medegelowiges en eerbare werk. Blykbaar was dit ook vir die Tessalonisense ‘n struikelblok. Hoor hoe praat die Apostel: 9 Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. 10 En dit doen julle dan ook maar ons versoek julle dringend, broers: Lê julle nog meer daarop toe. 11 Laat dit vir julle ‘n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. 12 Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing, en julle sal van niemand afhanklik wees nie.

Die mense buite die geloof bekyk die gelowiges. Hulle kyk of jy nie maar nes hulle is nie. Hulle kyk of die Here Jesus werklik krag het om lewens te verander. Hulle kyk na hoe die kind van God optree in terme van alledaagse sake. Byvoorbeeld: onderlinge liefde en omgee. Neem jy jou verantwoordelikhede ernstig? Steel die Christen sy werkgewer se tyd? Is die gelowige net so lui soos die ander mense in skool/werk-situasie? Sommige kinders van die Here is só vol van die hemelse dinge, dat hulle van geen aardse waarde is nie. Loop by die werk rond en doen net evangelisasiewerk. Gebruik werkstyd om Bybelstudies uit te werk. Op die ou einde ly die Boodskap van Jesus skade. ‘n Mens se optrede by jou werk kan só maklik die Evangelie in diskrediet bring. Dinge soos nalatigheid, gebrek aan dissipline, onbetroubaarheid – doen skade. Dis so maklik om vir iemand te sê: “Ek bel jou terug binne 10 minute”. Of: “Ek stuur vir jou vandag nog ‘n epos”, en dan doen jy dit ‘n dag later – of glad nie.

Nee, net soos wat ‘n kind van God heiligheid najaag wat seksualiteit betref, net so jaag jy heiligheid na in jou werksituasie/skoolsituasie/onderlinge verhoudings – sodat die buitestaanders aangetrek word na die Here.

Die Here help ons almal met die wysheid hóé om tot Sy eer te leef in die praktyk van elke dag.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)