Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG GEMEENTE
1 THESSALONISENSE – REEKS NO 1
Tema: Die kenmerke van ‘n ware Christen
Skrif: 1 Thessalonisense 1: 1-10

Sekerlik een van die heel slegste goed wat met ‘n mens kan gebeur, is dat jy sterf en dán ontdek dat jy nooit werklik die nuwe lewe in die Here Jesus gehad het nie – dat jy mislei was. Jy het gedink & gehoop dat jy ‘n gelowige in Christus was, maar jy was mislei. Dan ontdek jy dit eers ná jou dood. Dis ‘n baie slegte ding om met ‘n mens te gebeur.

Gelukkig help die Woord ons om daardie ontnugtering betyds – duskant die graf – te kan beleef, want die Woord wys vir ons wat die merktekens van ‘n weergebore mens is, sodat ons dit kan hoor en onsself evalueer.

Die Heilige Gees getuig mos in die gees van die kind van God dat hy/sy ‘n kind van God is (Rom 8:16). Die Gees gebruik die Woord om in ons gees te getuig, want die Woord is die Gees se swaard (Efes 6:17).

Kom ons kyk & hoor nou op watter manier die Gees 1 Thessalonisense 1 as swaard hanteer.

Die Apostel Paulus skryf aan Christene wat in Tessalonika (in moderne Griekeland) woon en hy skryf baie kort nadat hulle tot geloof in die Here Jesus gekom het. Die verhaal van hulle bekering word in Handelinge 17 vertel. Hierdie brief skryf Paulus in omtrent die jaar 50 nC – dus net 20 jaar ná ons Here se opstanding uit die dood. Dit is dus ‘n baie baie ou dokument.

Indien u in Handelinge gaan kyk sal u sien hoe dit gebeur het dat hierdie mense vanuit die heidendom tot redding in Christus gekom het. Paulus se 2de sendingreis het hom in Tessalonika laat beland waar hy onmiddelik in die Joodse Sinagoge gaan preek het – elke Sabbatdag, vir 3 weke lank.
Sommige Jode het tot ‘n totale ommekeer gekom toe hulle Paulus se prediking hoor. Ander was erg ongemaklik toe hulle die krag van sy boodskap sien. Hulle het begin om oproer te stook onder die Jode en gesê Paulus verdedig die Keiser. Daarom het die jong gelowiges vir Paulus en Silas gemaan om te vlug.

So gebeur dit dat hulle ná slegs 3 weke se bediening in Tessalonika, na Berea moes vlug. Later kom hulle toe in Athene. Dáár gekom, was Paulus baie bekommerd oor die jong gelowiges in Tessalonika. Hy moes hulle ná net 3 weke los en sou hulle nie kwaai vervolg word deur die oormag onbekeerde Jode nie? Sou hulle standhou as Christene? Dit het vir Paulus geweldig bekommer.

Hy was só bekommerd oor hulle dat hy vir Timoteus na hulle toe stuur. In groot spanning wag hy op nuus van Timoteus. Toe Timoteus uiteindelik terugkeer, kom hy met die goeie nuus dat die gelowiges in Tessalonika volstoom aangaan t.s.v die moeilike omstandighede.

Hierdie nuus wat Timoteus bring, oortuig vir Paulus dat die Christene in Tessalonika égte gelowiges is. En daarom skryf hy vir hulle hierdie brief en daarom straal die hele eerste hoofstuk van Paulus se vreugde & dankbaarheid oor die merktekens van égte geloof, egte kindskap, egte weergeboorte wat hy by hulle opmerk. Presies dieselfde merktekens wat vandag nog by alle egte Christene voorkom.

Ja, wonderlike dinge kan van ‘n volgeling van die Here Jesus gesê word – byvoorbeeld dat ‘n kind van die Here regtig IN God is (v 1), dat God hom/haar liefhet (v4) en dat God hom/haar uitverkies het (v 4). Dis asemrowend! Ek is IN die Here. Hy het my lief. Hy het my – voor die skepping reeds – uitverkies om Sy kind te wees. Hy het by ander verbygegaan om vir MY as Sy kind te verlos. Voordat ek Hom kon kies, het Hy my reeds gekies. Dis wonderlik. Dit is ‘n wonderlike, fantastiese sekuriteit.

Maar waaraan kan ek wéét dat hierdie dinge van mý waar (en iemand anders waar) is? Daar bestaan duidelike uiterlike merktekens.

EERSTE MERKTEKEN VAN EGTHEID: TEENWOORDIGHEID VAN DIE DRIELING : Vv 2-3. Waarborg van egtheid: drieling (christelike drie-eenheid). U ken die Goddelike drie-eenheid (Vader, Seun en Heilige Gees) en die bose drie-eenheid (wêreld, vlees en satan). Net so is die stempel van egtheid wat op elke ware Christen gestempel is, ook ‘n drieling: geloof, hoop en liefde. En elkeen van hierdie drie dinge DOEN iets. Produseer iets in jou en my lewe.

1. Geloof produseer WERKE. Nee, ons word glad nie in die eerste plek deur werke gered nie. Ons word gered deur geloofsvertroue op die redding waarmee ons Here Jesus ons gered het d.m.v Sy kruisdood & opstanding – en – dít aanvaar ons deur die geloof. Geloof beteken om jou 100% te verlaat op dit wat Chrístus gedoen het. Sonder werke!

Maar – nádat jy so – sonder werke – gered is, vólg die werke!! Wanneer jy werklik glo, sál jy waaragtig iets doen!! Wanneer iemand hier inkom en skree dat daar ‘n vuur buitekant is – en ons glo hom – sal ons onmiddelik iets doen. Aksie sal volg. Net so: wanneer ek werklik glo dat God mý so lief gehad het, dat Hy Sy Seun gestuur het en my van ‘n gewisse hel gered het deur Hóm te laat sterf, sal my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Aksie sál op geloof volg. Jou werke (veral wanneer niemand jou sien nie) is ‘n ondubbelsinnige bewys óf jy werklik glo of nie.

2. Tweede: Liefde het ARBEID/inspanning t.o.v ánder tot gevolg. Voordat die Heilige Gees jou hart gesmelt het, was jou fokus net op jouself. Ek, my loopbaan, my inkomste, wat ek kan bereik, wat ek naweke kan doen, hoe ek die lewe kan geniet ens. Dan kom jy uit genade by die Here Jesus uit en jou hart smelt wanneer jy Sy liefde ontdek. Nou merk jy mense op wat jy vroeër dalk nie sou raaksien nie. Dalk die minderbevoorregtes, werkloses, dakloses. Die liefde het liefdesarbeid tot gevolg. En so kom daar ‘n draai in jou visie. Maar, dit is die liefde wat dit in jou produseer, sê die apostel.

3. Derde: Hoop produseer VOLHARDING. Volharding beteken om uit te hou – buig of bars, omdat jy die Here se toekoms in die oog het. Hoop beteken om Sy toekoms voor oë te hou en daarom aan te hou en aan te hou en aan te hou.

Onthou u die vervolging wat die jong bekeerdes in Tessalonika verduur het? Paulus was nog skaars weg, toe ís dit so. Hulle het erg gely omdat hulle omgeswaai het na die Here Jesus toe. Maar, t.s.v die vervolging/verlies van vriende en hoe hulle uitgeban is uit hulle beroepe/skole en hoe hulle beledig is – het hulle aangehou omdat hulle oë gefokus was op die Here se toekoms en Sy asemrowende beloftes.

Eenmaal in ‘n gemeentesamekoms, het die spreker gesê: “Steek bietjie op julle hande, die van julle wat al 40 jaar ‘n volgeling van die Here Jesus is”. Net ‘n paar steek op. Hy sê vir die ander: “Julle kyk nou na wonderwerke”. Wat ‘n wonder om te volhard – maar dis omdat die Here toekomshoop in jou hart gesit het.

Sien u die drieling? Geloof (wat iets produseer), liefde (wat iets produseer), hoop (wat iets produseer). Dis ‘n stempel op elke ware volgeling van die Here.

Geloofsvertroue in Christus Jesus heroriënteer jou hele lewe:

1 vanaf mý en dit wat ék bereik ná Jesus se fantastiese werk waarop ek nou vertrou en dit maak dat ek aktief raak,

2 vanaf my eie selfsugtige begeertes na ánder en hul behoeftes en

3 vanaf die hier-en-nou ná die toekoms.

NOMMER TWEE: Behalwe vir die drieling, is daar nog ‘n merkteken wat hande hou met die drieling. Verse 5-10. Die geestelike transformasie wat die HGees in jou lewe bewerk het. Dis die tweede duidelike merkteken van egte Christen-wees.

Die transformasie wat die Gees bewerk het, het sekere duidelike kenmerke wat van álle Christene waar is. Dis so maklik om dit in verse 5-10 te sien. Alle mense wat Christene is, het Christene geword deur ‘n transformasie wat die Gees gewerk het.

Geen mens op Gods aarde word ‘n Christen deur fisiese geboorte nie. Net so min as wat jy ‘n perd is deur in ‘n perdestal gebore te wees. Jy word nie ‘n Christen omdat jou ouers en oupa & ouma so godsdienstig was nie. Jy word nie ‘n Christen omdat jy uit ‘n sekere familie kom nie of omdat jy NG Kerk of watter kerk ookal is nie. Ook nie omdat jy gedoop is en nagmaal gebruik nie. Jy is ook nie outomaties ‘n Christen omdat jy binne die Here se verbondskring leef nie. Nee, jy word ‘n Christen slegs deur ‘n bonatuurlike werk wat die Here alleen in jou hart doen. Hy doen dit deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sien hoe hierdie transformasie werk.

Dit begin alles by woorde (v 5). Jy hoor ‘n boodskap wat iemand verkondig. Dis die verruklike blye boodskap van die Here Jesus se verlossing.

Maar woorde alleen is nie genoeg nie.

God se krag is nodig om daardie woorde lewend te maak sodat dit slaankrag in jou hart kry. Dát daardie krag die woorde vergesel, word sigbaar wanneer iemand skielik/of mettertyd tot diepe oortuiging (conviction) kom (v 5).

Dis die tweede ding. Diepe oortuiging – wat verder uitloop op bekering. Diep sonde-oortuiging. Diep oortuiging van die waarheid van die evangelieboodskap. ‘n Oortuiging wat selfs met wroeging en trane en sweet gepaard kan gaan.

En dan – bekering. Metanoia = verandering van denke. Begin ewe skielik anders dink oor die Here en die Bybel en jouself. Dan draai totaal óm na die Here toe. Vers 6: die Woord aangeneem. Die wonderwerk in Tessalonika was, dat t.s.v die moeilike omstandighede, die mensies steeds tot bekering gekom het, die Blye Boodskap aangeneem het. Dís werklik die krag van God in aksie!

Hoe baie hoor mens dat mense moeilike omstandighede voorhou as rede waarom hulle nie 100% aan die brand is vir die Here Jesus nie en waarom hulle nie kan dit of dat nie.

Wel, nie meer so wanneer die Heilige Gees jou hartjie beetgekry het nie. Dán kom jy, omstandighede of te nie – dis ‘n heldere merkteken van ‘n egte Christen.

Die Boodskap van die Here Jesus het hierdie Tessalonisense baie swaarkry besorg, maar hulle was steeds vol blydskap.

Natuurlik het ons nie dieselfde omstandighede as die Tessalonisense nie, maar dit is wel so dat elke ware Christen se lewe in die een of ander opsig moeiliker word wanneer die Gees die transformasie bewerkstellig het.

Jou lewe raak meer gekompliseerd, want die bose drie-eenheid daag in jou lewe op (wêreld, vlees, satan). Baie gou kom jy agter dat omtrent net jy alleen stroom-op is. Dit skep vreemde verhoudinge met mense. Ewe skielik ontdek jy dat jou groot vyand jou sondige natuur/vlees is en ‘n groot innerlike oorlog ontstaan. Ja, jou grootste vyand sit binne in jou!

En tog, ongeag die oorlog, is jy bewus van die blydskap van die Heilige Gees, want jy weet dat jy vergewe is, dat God jou liefhet en wat jou ewige bestemming is. Jy gaan nie meer hel toe nie, maar hemel toe. En jy WEET dit nou. Dit veroorsaak onkenbare blydskap!

Toe jy die Woord gehoor het, het dit ‘n bevrydende effek op jou lewe gehad. Dit het gepaard gegaan met innerlike oortuiging. Nie net innerlike sonde-oortuiging nie, maar die oortuiging dat elke woord die waarheid is en jy ‘n volkome vertroue op die inhoud ontwikkel het. Jou gewete is geraak. Dis asof die woord jou uitgevang het. Jou sondes staan skielik lewensgroot voor jou. Voorheen het jy gedink jy is ‘n redelike ordentlike tipe mens, maar nou besef jy jou diepe verlorenheid voor ‘n heilige God. En jy voel jy moet reageer. Dit loop uit op metanoia/bekering. En dit dra vrug. Kyk na verse 6-10:

Veranderde lewe Vv 6-10. In praktiese lewenstyl het 3 dinge verander:
1) Weggedraai van afgode af (v9). Doen nie meer wat jy gewoond was om te doen nie. Jou lewe draai nie meer om die goed waarom dit voorheen gedraai het nie.
2) Dien nou die lewende God (v9). Innerlik geroer. Hoe kan ek betrokke wees? Hoe kan ek diensbaar wees? Ek is gered om te dien.
3) Jy het ‘n toekomshoop (v10). Jy wag vir die terugkoms van die Here Jesus. Jy weet die Koning kom. Daar is verwagting in jou hart. Jy het ‘n TOEKOMS voor oë.
4) Ywerig vir evangelisasie – om van die Here Jesus te getuig en om te wil sien dat ander mense ook mag ontvang wat jy ontvang het (v8). Drie weke was Paulus in Tessalonika, toe word hulle ‘n evangelisasiemasjien en die Woord gaan vanaf hulle uit na buite.

Dit is ‘n onmiskenbare merkteken van ‘n egte Christen: passie vir ander mense se verlossing. Jy is opreg besorgd oor ander. “Wat van my man? Wat van my bure? Wat van my kind? Wat van die Moslems”?

Voordat jou eie oë oopgegaan het, het jy gedink almal wat kerk toe gaan is maar op ‘n manier Christene. Dit het jou nie veel bekommer nie. Maar nou vang dit jou: “wát van my goeie vriend? Is hy werklik ‘n verloste kind van God?”

Merktekens van egtheid:

EEN: Drieling van geloof, hoop en liefde en

TWEE: transformasie wat die Gees gewerk het: Woord gehoor, Woord is vergesel deur God se krag, oortuiging, bekering, standhou t.s.v omstandighede, veranderde lewenstyl, dien nou lewende God, toekomshoop en passie vir evangelisasie.

Sien jy en ek die merktekens van LEWE in ons eie lewens – gemeet teen hierdie onfeilbare Godswoord?

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)