Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS OOR 1 PETRUS
NR 6: Ly vir geregtigheid
SKRIF: 1 Petrus 3: 8-17

Die Heilige Gees praat sonder enige twyfel deur die Apostel Petrus. Dit is dus God se eie woorde wat ons so pas gelees het.

En Hy praat nog steeds hier oor die hele manier waarop ‘n Christus-gelowige mens prakties vir Christus Jesus leef te midde van ‘n Christusvyandige wêreld.

In verse 8-9 wat ons gelees het, voel ‘n mens byna die hartklop van die Here Jesus Christus so duidelik aan. Dit is Jesus se eie lewe wat deur die verloste gelowige pols omdat die Heilige Gees werklik in die verloste mens woon. Niemand het ooit erger vervolging en teenstand gehad as die Here Jesus nie. Veral omdat Hy gely het AS die volmaakte sondelose Seun van God. Dit maak alles 1000 keer erger in Sy geval.

Maar ons Here het die vervolging en onreg nooit beantwoord met vergelding en beledigings nie. Tot die bitter einde het Hy vir diegene wat Hom kruisig gebid en die Vader gevra om hulle die sonde nie toe te reken nie. Hy het hulle dus geseën. Ja, in Sy prediking het Hy baie, baie keer oor die realiteit van die hel gepreek en verlore mense baie ernstig gewaarsku (gaan lees maar net Matteus 13). Maar onthou: daardie waarskuwings en erns van Sy siel het voortgekom uit medelye en liefde en nederigheid en goedheid. Dis juis die liefde, omgee en besorgdheid wat bereid is om die Waarheid te praat en mense nie te spaar nie. Wanneer jy werklik vir iemand omgee en jy sien die persoon is in gevaar sal jy waarsku en alles doen om die persoon te red.

Wat gebeur nou wanneer mense deur God lewendgemaak word en hulle – as gevolg van die lewendmaking – tot bekering kom en op Christus alleen hulle hoop begin plaas? Die Heilige Gees neem van hulle besit en maak hulle nuut. En, belangrik, die hart en lewe van die Here Jesus word deur die magtige bediening van die Heilige Gees op hulle oorgeplant. Dis asemrowend en dit is bonatuurlik en dis ‘n realiteit.

Dit beteken dat Christus se hartklop van medelye, liefde, goedhartigheid en nederigheid – Sý vermoë om beledigings met seënwense te antwoord – word op die Christen-gelowige oorgeplant.

Ja, soms VOEL dit of dit nie daar is nie, maar dit IS! Dit moet GEGLO word omdat die Skrif dit sê. God se Waarheid moet VERTROU word. Dit is die manier hoe dit begin manifesteer – ook in eensgesindheid tussen dié mense in wie een en dieselfde Christus woon.

Omdat Christus se eie lewe in die gelowige oorgeplant is deur die Gees se bediening, KAN so ‘n mens eensgesindheid betoon en medelyend en liefdevol wees en goedhartig en nederig en ophou kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging – eerder met ‘n seënwens antwoord. Vir die mens – soos die mens van nature is – kan dit nie. Maar waar die Christus-lewe inwoon, kan dit! Die Christelike lewe is ‘n bonatuurlike lewe, want dit is Christus se lewe wat self die Christelike lewe leef.

Dit is die dinge wat verse 8-9 noem, maar hou in gedagte dat dit haak aan die eerste deel van hoofstuk 3 waar die Apostel oor die huwelik gepraat het. Natuurlik geld hierdie deugde vir die Christelike lewe oor die algemeen, maar ons sien dat die Apostel dit spesifiek op die huwelik toespits. Waar man & vrou in die huwelik gevul is met hierdie Christuslewe, word die huwelik ‘n paradys ten spyte van die feit dat nie die man of vrou of kinders volmaak en perfek is nie, maar wanneer hulle werklik ernstig op Christus fokus, is dit SY lewensvrug wat deur hulle manifesteer. DIT maak al die verskil.

Die verdere saak wat die Heilige Gees so duidelik in verse 10-11 aantoon is hoedat die TONG ‘n fundamentele rol speel in die praktiese uitleef van die genoemde deugde – nog steeds toegespits op die huwelik.

Petrus haal uit Psalm 34 aan om hierdie punt te maak. Geesvervulde optrede van man & vrou in die huwelik sentreer in wat GESÊ word. Hoewel dit natuurlik ook ‘n algemene beginsel stel wat vir ALLE Christene geld en ALLES te make het met die lewe van heiligmaking as sulks.

Die Apostel haal dus aan uit Psalm 34 om te wys dat ‘n gelowige bedoel is om vreugde en volheid van lewe te geniet – te midde van ‘n vyandige omgewing. Christen-wees oor die algemeen binne ‘n vyandige omgewing en veral die Christen se huwelik te midde van ‘n vyandige omgewing.

En die MANIER hoe dit geniet word, is deur tegelyk ‘n doelbewuste keuse te maak vir VIER dinge: 1 > Die Heilige Gees se beheer oor die tong – met ander woorde dit wat jy praat 2 > Haat vir sonde 3 > Liefde vir geregtigheid 4 > najaag van vrede.

Dis presies die 4 terreine wat ons die meeste mee sukkel, nie waar nie? Kwaadpraat, skinder en leuens vernietig lewens en verhoudings. Dit beroof ‘n Christen van innerlike vrede en vreugde.

Waar Christenmense byvoorbeeld in die huwelik (want dit is die eintlike saak waaroor hoofstuk 3 handel) daarna jaag om leuens en kwaadpraat dood te maak deur die krag van die Heilige Gees en regdoen ‘n prioriteit te maak en ten alle koste vrede na te jaag, SAL daar ‘n groot getuienis vir Christus uitgaan.

Sonde maak altyd DOOD en geregtigheid gee LEWE. Altyd.

Petrus praat natuurlik nie NET oor die huwelik en veral die man se rol binne die huwelik nie, maar oor die heiligmaking oor die algemeen. Dit is dus te alle tye die geval dat – waar die Heilige Gees ‘n mens se lewe vervul en beheers, hierdie genoemde 4 sake na vore kom, want dit is HY wat dit na vore bring! Die tong, haat vir en doodmaak van sonde, liefde vir wat reg is en vrede. Daar staan dit uitgespel in verse 10-11.

En dan maak vers 12 skielik ‘n belangrike aankondiging! Luister goed!

Kinders van die Here, vervul deur die Gees van Christus, wat onder vyandige en moeilike omstandighede vir die Here en vir die Waarheid uitstaan en vervolg word en onregverdig ly, besit EEN enorme versekering uit God se eie mond: Die Here WEET van hulle, sorg vir hulle en hoor hulle gebed! Drie sake. Drie enorme versekerings. Juis die drie goed waaroor ons alewig twyfel, maar hier vee die Here daardie twyfel met een veeg weg.

Al voel/ lyk dit nie so nie, maar daardie drie sake is waar.

En daar is nog iets by: Die Here is ‘n wreker op diegene wat Sy kinders kwaad aandoen. Dis die besondere kosbare versekering van vers 12. Petrus sinspeel hier op Psalm 21:10 en dalk Eksodus 14:24.

Die Here se kosbare teenwoordigheid veroorsaak twee dinge: Dit seën en dit oordeel. Vir mense wat buite Jesus Christus is en in opstand teen God leef, is Sy teenwoordigheid ‘n bedreiging en vol toorn. Maar vir die opregtes – dit is die Here se mense wat uit genade tot weergeboorte gekom het – is Sy teenwoordigheid ‘n troos en beskerming en seën.

Vir ‘n Christus-gelowige mens wat onreg ly en op die een of ander manier vervolg word ter wille van Christus en die Woord, is dit ‘n groot troos om te mag weet: 1 >> EK hoef nie myself te regverdig en te verdedig nie. Die Here sal self optree teen die kwaaddoeners. Hy beloof dit dan. 2 >> Ek hoef nie my gevoelens en die stemme in my kop te glo wat vir my sê die Here gee nie vir my om nie. O nee, Hy SORG en Hy LUISTER na my gebed. Dit beloof Hy ook. Daarom kan en mag ek getrou bly.

Kyk ‘n mens nou na hierdie gedeelte wat ons gelees het – en eintlik na die 1 Petrus-brief as geheel – en jy sien hoe die Apostel Christene wat onregverdig ly t.w.v. hulle verbondenheid aan Christus bemoedig, dan is daar tog iets vreemd wat ‘n mens sou kon oplet.

En dit is: Maar WAAROM word mense wat ywerig is vir ‘n goeie saak dan enigsins vervolg en mishandel en benadeel? Dis tog in beginsel ongewoon. Selfs ‘n vyandige, bose wêreld sal nie maklik mense wat die samelewing positief dien en ander se beswil soek, kwaad wil aandoen nie. Selfs ‘n bose wêreld sal nie ander wat omgee en goedhartig is, uit die staanspoor vervolg en lyding toedien nie.

En tog is dit presies wat met Christene gebeur. Om die een of ander rede het die wêreld nie tyd vir Christene wat openlik vir die Here leef en aan Hom gehoorsaam is nie. En AL wat Christene aandryf is om ‘n positiewe verskil te maak deur die Evangelie met mense te deel en ander se ewige heil te begeer. Ook wanneer Christene TEEN die kwaad en sonde getuig en praat, is dit om ander se heil te soek.

Maar tog gebeur dit wat vers 14 sê: “Julle ly omdat julle doen wat reg is.”

Waarom sal dit dan wees? Wat skuil dan in die binneste van die ongeredde wêreld wat buite Christus is?

Antwoord: Dit is ‘n onsigbare felle GEESTELIKE stryd tussen lig en duisternis, die ware God en satan, waarheid en leuen. Dis ‘n stryd om die siel van die mens. Die onverloste mensdom is in beginsel en per definisie CHRISTUS-vyandig en nié CHRISTEN-vyandig nie.

Johannes 3:19 leer dat die mens die duisternis liewer het as die lig en die lig HAAT omdat sy werke boos is en hy bang is die lig openbaar sy werke.

Dis soos ‘n kakkerlak wat skarrel wanneer jy skielik ‘n lig aanskakel.

Die Apostel Petrus sê egter vir die lydende Christene aan wie hy skryf, hulle moet dit as ‘n voorreg sien om vir die Here onreg te mag ly. En nie vir mense bang wees nie.

Dis ‘n groot woord hierdie, want mensevrees is een van ‘n Christen se dodelikste vyande. Dit snoer so maklik ons monde. En maak ons stil wanneer ons moes gepraat het. En weerhou ons daarvan om aan die Here gehoorsaam te wees. VREES is die groot vyand.

Ons kan dit slegs oorkom deur op die Here se beloftes te vertrou en met ‘n wilskeuse in bepaalde situasies in gehoorsaamheid te DOEN wat reg is volgens die Skrif TERWYL die vrees nog steeds knaag. Ons moenie wag totdat die vrees eers verdwyn het voordat ons gehoorsaam is nie. Gehoorsaamheid is ‘n pantser teen die vyand.

Maar daar is nog ‘n pantser. Vers 15 lees letterlik: “In julle harte moet julle Christus as Here opsysit”. Sit opsy in julle harte Christus as Here.

Die “hart” is die innerlike geestelike sentrum van die gelowige waar die Here aanbid word.

Wat die Apostel dus sê is: Namate julle elke dag in onderwerping aan Jesus se heerskappy lewe en in gemeenskap met Hom – deur Hom lief te hê en te gehoorsaam, sal julle niks te vrees hê in die Christus-vyandige wêreld waar julle leef nie.

“Sit opsy in julle harte Christus as Here”

Dis ‘n baie kragtige woord, nie waar nie. Christus is die HERE – dit beteken die hoogste in rang – die top-direkteur. Innerlike liefde vir Hom impliseer gehoorsaamheid tot op die been. En dit pantser die gelowige teen aanslae van die wêreldsisteem. Dis ook ‘n manier om die vrees waarvan vers 14 praat, te oorkom.

En die derde wat die Apostel byvoeg is dit: Wees altyd gereed om – wanneer iemand navraag doen oor waarom jy so ANDERS is – ‘n antwoord te kan gee.

Kosbare woorde. Binne in die kind van die Here is daar ‘n lewende hoop teenwoordig. Want die lewende Here is daar. En dit word sigbaar na buite. En ander mense kom agter dat jy totaal anders is as die gewone wêreldse of ook religieuse mens. En dit kan gebeur dat mense navraag doen oor waarom jy so anders is. Dit is dan ‘n gulde geleentheid om die Evangelieboodskap te verduidelik.

Petrus sê ons moet te alle tye gereed wees om dit te doen, want dit kan soms op die mees onverwagte tyd gebeur. Maak dus seker dat jy self verstaan hoe die Boodskap inmekaarsteek en wees geoefen om dit te kan oordra. Ja, elke kind van God moet ‘n getuie, evangelis, sielewenner, sendeling wees. Dis ‘n voldonge feit. Die beste manier om toegerus te word, is deur dit prakties te begin doen! Begin sommer vandag.

Dus, wanneer Petrus in vers 16 sê: “Doen DIT”, dan verwys die DIT terug na vers 15: Die DIT is die groot en belangrike taak wat elke Christen het om aan almal wat navraag doen, verantwoording te kan doen oor waarom jy anders is. Waarom jy ‘n Christen is. In kort: Jou getuienistaak en verantwoordbaarheid. DIT moet in nederigheid en eerbied vir die Here gedoen word, sê vers 16 dan.

In nederigheid en eerbied vir die Here. ‘n Christen mag nooit heimelik neersien op verloregaande mense nie. Indien dit nie vir die Here God se uitverkiesende genade was nie, sou ons almal verlore geBLY het en hel toe gegaan het. Elke krieseltjie van die saligheid is jy aan van A-Z aan HOM te danke. Daarom moet ons verloregaande mense met nederigheid en in ootmoed benader.

Daarby moet daar eerbied vir God wees. Dit sal maak dat die mensevrees minder word, want die fokus is op die Here en nie mense nie.

Derdens moet ons gewete skoon bly. Wanneer ons die Evangelieboodskap aan ander bring, moet ons eie hande onbesmet wees. ‘n Besoedelde gewete veroorsaak dat ‘n mens jou vrymoedigheid verloor. En dit is ‘n slegte plek om te wees.

Maar ‘n Christen wat leer om in gebrokenheid voor die Here te leef en drasties en hardhandig en ongenaakbaar met alle vorme van sonde te handel en die Here se voortdurende reiniging te ken, se gewete bly voortdurend skoon. Dan kan wie ookal maar wat ookal van jou sê of agteraf kwaadpraat en skinder. Wat maak dit saak? Al wat saakmaak is Jesus en die Waarheid en die heil van verloregaande mense. Dis al wat saakmaak. Die eerbied vir God. Die eerbied vir God en ‘n skoon gewete loop dus hand aan hand.

Die Apostel sê dit werk só: Ongeredde verlore mense – ook onverloste godsdienstige en kerklike mense – SIEN die lewenswandel van die kind van God en dan belaster hulle CHRISTUS! Hoe doen hulle dit? NIE deur die Here direk te belaster nie, maar deur van die Christen kwaad te praat. En, wie die Christen kwaad aandoen, doen vir CHRISTUS kwaad aan sê Handelinge 9:5. Sulke mense kan moontlik skaam kry wanneer die kind van die Here onbesproke bly ten spyte van onreg en aanslae. En uiteindelik ontvang die Here die eer.

Dis byna vanselfsprekend dat ‘n Christen nie vir moeilikheid mag soek nie. Dis nie ‘n baie groot prestasie om te ly of vervolg te word en beledig te word of beskinder te word deurdat jy kwaad en verkeerd doen nie! So iets mag glad nie van Christene gesê kan word nie. Dit sou ‘n swak getuienis vir die Here meebring.

Maar om te ly ter wille van ‘n goeie getuienis en veral omdat jy tot op die been gehoorsaam wil wees aan die Skrif en die pad van kompromie wil vermy, DIT is God se wil. Dis ‘n veel beter opsie. Maar ‘n Christen mag nie opsetlik daarvoor gaan soek nie. Dis ook nie nodig nie, want net deur getrou te wees aan die Here, kom probleme vanself na jou kant toe. En dit is 100% binne God se wil, want dit is die presiese pad wat die Here Jesus self geloop het. En daarby sluit die volgende paragraaf aan, wat ons DV volgende keer bestudeer.

Die Here seën Sy onfeilbare Woord wat ons vanoggend bevoorreg was om te lees en te bestudeer.

Category 1 Petrus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)