Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS OOR 1 PETRUS
NR 4: Leef soos mense wat bevry is
SKRIF: 1 Petrus 2: 13-25

‘n Mens kan in versoeking kom om te wil dink dat die Apostels baie maklik kon praat wanneer húlle oor owerheid en regering en gesag praat. Hulle was mos nie in die bootjie waar ons vandag nie!

Maar hou in gedagte dat die onmenslik-wrede Romeinse keisers en Romeinse Ryk die owerheid was in die tyd van die Apostels. Die einste Apostel Petrus – wat hier skryf – sou byvoorbeeld later ‘n martelaarsdood onder die Romeinse owerheid sterf. Die keisers was berug vir hulle wreedheid en onbillikheid. Menige Christen het ‘n martelaarsdood gesterf. Tewens van al die apostels het almal marteldode gesterf, behalwe Johannes.

Wanneer die apostel Petrus dus beveel: “Onderwerp julle aan die gesag en menslike owerheid – of dit die keiser is of wie ookal – dan is dit woorde wat nie maklik oor sy lippe kon rol nie. Ja, dit is omdat dit die Here se wil is dat hy dit sê en omdat die Heilige Gees hom aandryf om dit te skryf. Hy skryf immers – as Apostel – op God se gesag en onder meevoering van die Gees. Dit is werklik die Here se wil dat alle Christus-gelowiges die owerheid moet eerbiedig – selfs al is dit glad nie ‘n Christelike regering nie – soos Rome destyds was.

Dit is deel van die Christen se getuienistaak na buite. Dit beteken natuurlik nie dat ‘n Christen die owerheid kan gehoorsaam waar dinge geëis word wat teen die Here se Woord indruis nie. Daniël het byvoorbeeld rustig voortgegaan om tot die Here te bid – waar die koning beveel het dat slegs die KONING aanbid mag word – en hy was dus bereid om eerder in die leeukuil te beland. Wat toe ook gebeur het.

Maar, wat alle ander sake aanbetref, moet ‘n Christen hom of haar onderwerp. Dinge soos verkeersreëls gehoorsaam en wette eerbiedig is baie belangrik vir ‘n Christen se getuienis vir die Here Jesus Christus. Selfs al word jy nooit daarvoor geprys nie. Want dit gaan mos nie oor wat mense dink en sê nie, maar oor die Here se eer en wil.

In kort is dit die lering van die Gees in verse 13-14.

En let op hoe verse 15-16 daarby aanhaak:

Kinders vd Here word deur die Heilige Gees beheers en daarom staan hulle uit vir Christus en die Waarheid – soms tussen en midde-in Christus-vyandige mense. In die lig van die vorige twee verse: Wanneer ‘n hele wêreld teen gesag en owerheid in opstand is, maar die Christus-gelowiges NIE – wel, dan is daar oogbroue wat lig en vrae wat gevra word en konflik is beslis op hande. Of – soos vers 12 gesê het – wanneer Christus-gelowiges uitstaan en opstaan vir Christus, kan daar selfs vervolging teen hulle kom.

Die vraag is: Hoe reageer ‘n volgeling van Christus wanneer ander mense van hom/haar kwaadpraat en agter-af skinder bloot NET OMDAT jy vir die Evangelie uitstaan? Moet ons onsself verdedig? Nee. Jesus het nie. Hy het vir Pilatus niks geantwoord op die al die vals beskuldigings teen Hom nie.

Die onverloste mense handel uit onkunde, sê Petrus. Hulle weet nie en besef nie wat hulle doen wanneer hulle TEEN Christus-gelowiges in opstand kom en teen hulle praat nie. En die manier hoe dit hanteer moet word is deur rustig voort te gaan om goed te doen en die Here se wil tot op die been te gehoorsaam. Nie terugkap en terugveg nie. Maar gefokus bly op die Here se wil – soos byvoorbeeld onderwerping aan die owerheid – soos vers 14 gesê het. En om nie die vryheid in Christus te misbruik as ‘n verskoning om in sonde te leef nie.

Onverloste mense – wat buite Christus is – sien hierdie dinge by Christene en dan kan hulle niks daarteen sê nie, want niemand leef SO nie – slegs mense in wie die Heilige Gees woon. En buitendien: WIE kan ‘n beskuldiging inbring teen ‘n heilige lewenstyl?

Omdat die vrye genade van God in Christus Jesus die Christus-gelowige vrygemaak het en totaal bevry het van alle veroordeling en straf, kan ons dalk in die versoeking kom om te dink dat dit ‘n lekker vrypas is vir sonde.

Maar nee: die waarheid is net mooi andersom. Die vryheid wat ons in Christus ontvang het veroorsaak dat ons Hom liefhet en glad nie meer WIL sondig nie. Die ware Christen soek nooit ‘n rede of vrypas of verskoning om sonde te doen of sonde te regverdig nie. Die ware Christen begeer ‘n gehoorsame en ‘n heilige lewe. God se genade leer/onderrig ons om wêreldse goddeloosheid af te sweer, sê Titus 2:12. Ja, die gelowige IS vry! Vry om die Here te dien, nie om die sonde te dien nie. Soos ‘n trein vry is. Om op die spoor te bly!

U weet, kyk ons na alles wat tot dusver uit die gedeelte na ons toe gekom het, besef ons dat dit menslik onmoontlik is om hieruit te leef. Dit sny heeltemal in TEEN die gryn van die gevalle menslike natuur. Want dit gaan onder andere daaroor om ANDER – en dikwels wie ons dink ons mindere is – BO onsself te stel.

Dink net vir ‘n oomblik aan wat verse 17-18 leer. Om ALLE mense te respekteer. ALLE mense. En ALLE mede-gelowiges lief te hê. En daar is altyd diegene wat ‘n mens nie kan verdra nie. Daar is diegene buite die geloof wat ek nie kan verdra nie. Daar is diegene binne die geloof van wie ek nie hou nie. So hoe nou? Sien hoe onmoontlik die Here se Woord kan word?

Hoor wat sê die Heilige Gees deur die Apostel Petrus se pen: EER DIE KEISER! Wat??? Die goddelose keiser?

Slawe en bediendes moet hulle onderwerp aan werkgewers – ook DIE wat onbeskof en wreed en onredelik is. En dit terwyl hulle eerder so graag vry sou wou wees.

Bo alles is natuurlik die vrees vir God! Godsvrees en respek.

Die Apostel is natuurlik steeds besig om prakties te wys hoe Christene deur hulle lewenswandel getuies vir die Here moet wees. Hy borduur dus voort op die voorafgaande verse. Maar die punt is: Die menslike natuur KAN gewoon nie gehoorsaam nie.

Dit wys vir ons twee groot realiteite:

1 HOE BONATUURLIK DIE CHRISTELIKE LEWE IS. Dis nie ‘n kwessie van probeer ‘n klompie goeie goed doen en ‘n paar reëls gehoorsaam en hoop vir die beste – hoop vir vergifnis en toelating tot die hemel nie. Nee, dis die bonatuurlike Goddelike lewe van die Here Jesus self – deur die bediening van die Heilige Gees – wat Hy DEUR die gelowige leef. Dis net die Here self wat Sy eie wil kan leef. En deur geloofsvertroue op Hom, beheers Hy ons lewe. Die Christelike lewe is dus die lewe van die Here Jesus self.

2 ONS SIEN IN HIERDIE OPDRAGTE HOE VERLORE ONS BUITE CHRISTUS JESUS IS. Ons sien hierin hoe desperaat ongehoorsaam ons van nature in die sonde aan die Here se volmaakte wil is. Ons sien dat ons regtig die dood verdien. Maar Jesus het juis SY lewe afgelê sodat Hý óns dood gesterf het en ons nou God se volmaakte vryspraak en vergifnis mag geniet – alles danksy Jesus.

Maar dink u ‘n lewe vanuit die Here Jesus is goedkoop, in die sin van dat dit ‘n lekker partytjie is? Getrou aan die Here en bevry deur Hom .. en alles verloop verder net seepglad? Wel, Petrus en die mense aan wie hy die brief skryf het heelwat gely as gevolg van hulle onblusbare liefde vir die Heiland en hulle passie om aan Hom getrou te wees.

Wat beteken dit? Dit beteken gewoon dat die onverloste mense rondom hulle – wat meesal heidene en onbekeerde Jode was – hulle vervolg het as gevolg van hulle uitstaan vir Jesus Christus. Die mense kon vir JESUS nie verdra nie en kon daarom ook nie Sy volgelinge verdra nie. Ons weet nie presies hoe hulle vervolg was nie, maar die apostel gebruik sterk taal. Hy praat van PYN. En: Onverdiende LYDING. En: Gestraf word. Dit klink erg. En onthou: Dit gebeur vandag nog.

Eintlik het niks verander nie. 2 Tim 3:12 sê dat almal wat begerig is om ‘n Godsvrugtige lewe in Christus te leef, vervolg SAL word. Op die een of ander manier.

Indien ‘n Christen ly omdat hy/sy daarvoor soek of verkeerd doen, is dit ‘n ander saak. Maar Petrus praat van Christene wat REG doen en nogtans ly – net omdat hulle die Here getrou dien. Dis nie iets wat hulle oor hulleself bring nie. In só ‘n geval, sê die Apostel, is dit genade van God. Ja! Dis God se guns oor jou. Dit VOEL asof die Here jou in die steek laat, maar die waarheid is: dis net mooi andersom. Dis juis ‘n teken van God se genade. Daaraan moet ons vashou.

Dis God se guns oor jou wanneer jou werkgewer jou onregverdig behandel omdat jy ‘n Christen is. En ons reageer nie daarop met woede en vyandskap nie. Maar ons reageer vanuit ‘n stuk verbondenheid met Christus.

Die vraag wat ‘n mens natuurlik wil vra is: Hoe is dit moontlik vir ‘n Christen om onregverdige lyding en vervolging te verduur? Ja, ons hoor en besef dat dit die Christen se dure roeping is. Maar hoe KAN dit?

Hier is die antwoord in verse 21-23. Indien ‘n mens ‘n ware Christen is, is jy by Christus ingesluit. Jy is by HOM ingesluit en HY het alreeds die pad voor jou uit geloop. In SY krag en deur SY Gees loop jy in Sy voetspore.

As daar ooit iemand was wat onregverdig behandel was en onskuldig gely het, was dit die Here Jesus.

Maar nog meer: Hy was die enigste SONDELOSE Mens ooit op aarde. Ons kan dus nie Sy lyding met ons s’n vergelyk nie, want ons is sondaars en op die een of ander manier verdien ons tog wel die lyding wat onverdiend na ons toe kom omdat ons Christus volg. Ons sonde en sondige natuur diskwalifiseer ons streng gesproke om ooit te kan sê ons verdien glad nie die vervolging en lyding nie.

Slegs Jesus kon dit sê. Want Hy was uit ‘n maagd gebore sonder enige konneksie met Adam en die Val. Hy was sondeloos. Maar, toe HY onregverdiglik behandel was, het Hy dit IN ONS PLEK gedoen en verduur. Dis ONS s’n, wat Hy beleef het. Nou KAN ons dus in Sy voetspore volg en Hom dophou waar Hy 100% onregverdiglik beledig was en gely het. Ja, selfs die 39 katshoue wat Hy ontvang het en aan ‘n kruis vasgekap was. En Sy reaksie op alles? Hy het nie teruggeskel en beledig nie. Hy het niemand gedreig nie. Maar Hy was deur God se Gees in staat gestel om alles aan Sy Vader se oordeel oor te laat. Op hierdie manier het Hy magtiglik in die plek van en as plaasvervanger vir al Sy mense getriomfeer!

In verse 24-25 gee die Heilige Gees deur Petrus se pen ‘n beskrywing van die Here Jesus se gesindheid tydens Sy aardse bediening toe Hy soveel bittere onreg gely het – terwyl Hy die Seun van God is.

Maar kyk nou wat het God die Vader verrassend daardeur en daarmee gaan doen. En dit is die kern van die Blye Boodskap. God die Vader het die onreg wat mense Jesus aangedoen het, gebruik om ‘n ewige verlossing te bewerk – in vervulling op wat Hy eeue der eeue tevore in die Ou Testament vooruit belowe het. En dis nou juis hierdie ewige verlossing wat Christene vandag help om lyding te deurstaan en anders op te tree as onverloste mense wanneer daar onregverdige behandeling na hulle kant toe aanrol.

Toe onregverdige behandeling op Jesus neergedaal het, het Hy dit deurstaan en nie terugbaklei nie. En toe gebruik God die Vader daardie onreg om ewige verlossing te bewerk vir mense wat soos skape ronddwaal. Tewens ALLE mense dwaal soos skape rond – kragtens die sondeval en erfsonde. Geen enkele mens is daarom uit homself in staat om na die Groot Herder terug te keer nie. Al wat die gevalle mens wil, is om los te wees van die Herder en self koning te wees.

‘n Ware Christen is iemand wat deur God se genade TERUGGEKEER het na die Herder toe. Die tyd van ronddwaal is verby.

Maar, hoe kon hierdie wonder dan gebeur? Indien die mens ronddwaal en uit homself nie in staat is om terug te keer nie – hoe kán die terugkeer dan gebeur?

Net op een manier, sê die Apostel. Die terugkeer is die gevolg van die wonderwerk wat die Vader gedoen het, toe Hy alle mense wat ooit tot geloof sou kom (almal wat Hy voor die skepping daartoe verkies het soos hoofstuk 1: 1-3 sê) se sondes en sondeskuld in Jesus se gebroke liggaam op die kruis ingesluit het. Jesus het daardie sondes letterlik in Sy fisiese liggaam gedra en dit sodoende dood gesterf. Dit is deur daardie aksie van God in Christus op die kruis wat ONS vir die sondes dood IS! Is dit nie manjifiek nie?

Daarom is ons in staat om gehoorsaam te kan leef. Dis nie op grond van iets wat ONS doen nie. Dis Sy wonderdaad van 2000 jaar gelede wat dit doen. Sy wonde HET ons genees – op die kruis. Ons is genees van verdwaal-wees en sonde en skuld en verlorenheid. EEN enkele Man se sondelose bloed en dood het dit vermag. Want Hy het dit as Plaasvervanger gedoen. Hy het die plek van alle gelowiges gevat. En die Vader aanvaar dit volkome. Daarom slaag dit. Daarom het ons sekerheid. Eer aan die Here vir hierdie wonder van Bo.

Category 1 Petrus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)