Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1 Saul en die Heks van Endor 1 Samuel 28 Lees ‘n mens die geskiedenis van koning Saul, kom die vraag altyd weer na vore: Hoe kan dit wees dat so ‘n veelbelowende lewe so vreeslik te gronde kan gaan? Hoe kan ‘n mens so diep sink? Saul was verkies…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 3 Toe die Here Moses wou doodmaak Eks 4: 24-26 ‘n Uiters vreemde gedeelte! ‘n Vreemde optrede van die Here. Sopas het Hy Moses by die brandende bos geroep tot ‘n groot taak. Moses was reeds gehoorsaam op pad om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Maar, wanneer hy en sy…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 2 Bere maak 42 seuntjies dood 2 Kon 2:23-25   Wat ‘n vreemde gebeurtenis! Seuntjies van Bet-El spot die profeet Elisa omdat hy bles is, hy vervloek hulle in die Here se Naam en twee bere kom verskeur hulle! Sjoe! Ja, dis duidelik dat die Godvyandige omgewing moes kennis neem…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1: Die vervloekte vyeboom Markus 11: 12-22   Daar is 3 redes waarom hierdie gebeurtenis so vreemd is:  Eerstens: Dis so ongewoon dat Jesus Sy almag op so ‘n manier gebruik. Hy wou juis nooit sensasie maak met Sy wonders nie. Nooit het Hy Sy mag aangewend t.w.v Homself nie. Hier is…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)