Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 22: RIGTERS 21 > HUNKERING NA DIE WARE KONING Die uitwissingsoorlog is verby. Broer het broer uitgewis. Slegs 600 man van die stam Benjamin is oor. Soos die soldate terugkeer, hef hulle ‘n klaagsang aan: “Waarom o Here, moet daar vandag een stam uit Israel vermis word?” So asof dit…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 21: RIGTERS 20 > BENJAMIN WORD WEER BENONI Die Leviet se grusame “telegram” het één goeie gevolg gehad: die héle volk het saamgekom – behalwe die beskuldigde Benjaminiete. Alhoewel Benjamin van die vergadering geweet het. Die vrou se lyk was immers in TWAALF stukke verdeel en rondgestuur. Benjamin was dus…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 20: RIGTERS 19 > VRYHEID SONDER GEBONDENHEID ‘n Leviet – dus ‘n man uit dié stam wat bestem was om die tempel te dien – vertoef as vreemdeling in die Efraimgebergte en het ‘n byvrou (dus nie sy eerste wettige vrou nie) wie se sedes nie bo verdenking was nie….

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 19: RIGTERS 18 > WAARHEID EN LEUEN MOEILIK TE ONDERSKEI Blykens Jos 19: 41-46 het die (klein) stam Dan ‘n grondgebied tussen Efraim, Benjamin en Juda ontvang, maar het dit om die een of ander rede kwytgeraak. Dalk was hulle nie opgewasse teen die Filistyne nie en het laasgenoemde hulle…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 18: RIGTERS 17 > GODSDIENS WORD SELFDIENS Die laaste gedeelte van Rigters het ‘n totaal ander karakter as die eerste 16 hoofstukke. Hfste 1-16 vertel wat gebeur wanneer God telkens redders voorsien om Sy volk in krisistye te verlos. Hfste 17-21 vertel hoe dit gaan indien God níé voorsien nie….

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 17: RIGTERS 16 > GOD RED DEUR ‘N SWAK STERKMAN Heelwat tyd en ruimte word afgestaan aan Simson se liefdes. Selfs sy besoek aan ‘n bordeel kry ‘n paragraaf. Natuurlik veroordeel die Skrif alle vorme van onsedelikheid, maar híér wil die Gees nie die fokus op Símson plaas nie, maar…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 16: RIGTERS 15 > VAN KAKEBEENHOOGTE TOT ROEPERSFONTEIN Op die lange duur is Simson se verlange groter as sy woede en keer hy terug na sy bruid van weleer, maar haar pa versper die ingang. Simson se strooijonker het haar as vrou geneem, want hulle het gedink Simson het haar…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 15: RIGTERS 14 > DIE VROU UIT TIMNA EN DIE BLOEDIGE BRUILOFSFEES Bybelstudie is nie om na-aap te oefen nie. Dit is nie om “geloofshelde” te eien en hulle te probeer na-doen nie. Bybellees is om die evangelie (blye nuus) te probeer raakhoor. Simson is geen geloofsheld nie. Hy is…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 14: RIGTERS 13 > DIE NASIREËRSGELOFTE As die Here met Gideon se bendetjie beklemtoon het dat Hý die een is wat veg en verlos, sou Hy dit met Simson nóg meer beklemtoon. Want Simson was maar net één man. Nie eens ‘n bende van 300 nie. En daarby het Simson…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 13: RIGTERS 12 > DIE SJIBBOLET-OORLOG Hierdie gedeelte is byna ‘n herhaling van wat in hfst 8 gebeur het, met ‘n reuse verskil. Soos in die geval van Gideon, skrik die Efraimiete te laat wakker en beskuldig vir Jefta dat hy hulle nie by die oorlog betrek het nie. Hulle…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 12: RIGTERS 11 > SKANDSEUN WORD GOD SE GENERAAL Die Here gebruik dikwels swakkes om sterkes te beskaam. Vgl 1 Kor 1: 25. Jefta was só ‘n persoon. Hy was die skandseun van ‘n prostituut. Hy was ook verwerp en uitgestoot deur sy broers. Hy het slegte kinderjare geken. Hy…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 11: RIGTERS 10; 12: 8-15 > GOD SE GEDULD EN ONGEDULD Sommige mense maak voorbladnuus en ander haal skaars die doodsberigte. Die voorbladmense is nie noodwendig gelukkiger as die onbekendes nie. Die Rigterboek vertel ook van ‘n klompie Rigters wie se name vir duisende jare met groot moeite oorgelewer is,…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 10: RIGTERS 9 > DIE HERE HANDHAAF SÝ KONINKLIKE REG Abimeleg was Gideon se seun by ‘n byvrou in Sigem. In Ofra het Gideon se ander 70 seuns gewoon. Waar ‘n man meer as een vrou het, ontstaan daar altyd moeilikheid (gebore uit afguns). Wie sou Gideon se opvolger wees?…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 9: RIGTERS 8 > SIMUL JUSTUS ET PECCATOR Rigters 8 is ‘n raaisel: Hoe kan vroomheid én boosheid mekaar so afwissel in één gelowige se hart? Gideon is geroep deur God. Deur hom het die Here Sy volk gered. ‘n Mens sien hoe die Here se heerskappy in Gideon se…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 8: RIGTERS 7 > MAGTIGE WEERMAG VAN …. 300! Die Here se toesegging (met tekens verseël) (hfst 6) het vir Gideon moed gegee. Nou sien hy kans vir die Mideaniete wat 135000 man sterk was (8:10). Maar, o weë, Gideon se manne was slegs 32000! En dan sê die Here…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 7: RIGTERS 6 > BEGEESTERDE TWYFELAAR Wanneer jy op die rand van die afgrond is, maak jy dure geloftes. Maar wanneer die gevaar verby is, sit jy agteroor. So was dit ook met die Here se mense. Hierdie keer gebruik die Here die Midianiete as tugroede, ‘n volk wat maai…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 6: RIGTERS 5 > SOOS DIE OPGANG VAN DIE SON IN SY KRAG Hierdie lied moet in direkte aansluiting by hfst 4 gelees word – die oorwinning oor Sisera. Hfst 5 is Deborah en Barak (die heuningby en weerligstraal) se lofpsalm om die Here te eer (en niemand anders nie)…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 5: RIGTERS 4 > DIE HERE SEËVIER DEUR FLOU WEERLIGSTRALE EN ‘N HEUNINGBY Dis byna ondenkbaar dat die Here se gemeente wéér afvallig geword het ná Ehud se dood. Was Ehud se waagmoed dan nie genoeg om die jeug te oortuig dat die HERE die enigste God is nie? Dalk…

WOORD-IN-AKSIE 2012 TAFELBERG GEMEENTE REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 4: RIGTERS 3: 7-31 > DIE HERE GEBRUIK SWAKKE MATERIAAL As ‘n mens Rigters 1: 11-15 & 1 Kronieke 4:13 bý Rigters 3: 7-11 lees, dan weet jy álles wat die Bybel oor die eerste rigter Otniël (leeu van God) sê. Sy vrou was ouer as…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 3: RIGTERS 2: 11- 3:6 > GEEN WILLOSE PIONNE Hfst 2 dien as ‘n soort “voorskou” van die hele boek. En, dit is geen suikersoet verhaaltjie nie! Dit eindig nie met die woorde “en hulle het toe vir altyd gelukkig gelewe” nie. Die skrywer kan ongelukkig nie volstaan met die…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 2: RIGTERS 2: 1-10 > ANTWOORD OP ‘N LEWENSRAAISEL In hfst 1 het ons gesien hoedat die destydse Israel-gemeente aan die Here se belofte moes vashou en die beloofde land gaan inbesitneem. Die Here het immers Sy belofte op Sy erewoord gegee. Aanvanklik het dit goed gegaan, maar geleidelik het…

WOORD-IN-AKSIE 2012 TAFELBERG GEMEENTE REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 1: RIGTERS 1 > GOED BEGONNE HALF GEWONNE Agtergrond van die boek Rigters: Die rigtertydperk val tussen die intog in Kanaän en die koningstydperk. Eintlik is die woord “rigter” misleidend. In die Hebreeus beteken dit REGTER of REGEERDER. Die volk het geen koning gehad nie en…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)