Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 19: JESAJA 22 Die Godsprake oor die heidense nasies – hfste 13-23 – gaan steeds voort. Die hoofdoel van hierdie reeks godsprake is om die Here se mense aan te moedig om nie op die nasies te vertrou nie. En ook nie op hulle eie vernuf nie. Mens sien hierdie…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 18: JESAJA 21 Die Godsprake oor die heidense nasies – wat in hfst 13 begin het – gaan steeds voort. Babel kom weer eens aan die beurt asook Edom (Esau se nageslag) en Arabië. Jesaja het hierdie Godsprake in 714vC uitgespreek, in die tyd toe Israelse leiers oorweeg het om…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 17: JESAJA 19-20 Die Godsprake aangaande die heidense nasies word in hfste 19-20 steeds voortgesit. Hierdie keer kom Egipte aan die beurt en in hfst 20 voer Jesaja ‘n “profetiese dramatjie” op om ‘n boodskap aan die Here se volk oor te dra. Hy trek sy bo-kleed uit asook sy…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 16: JESAJA 17-18 Die godsprake teen die nasies – wat in hfst 13 begin het – gaan steeds voort. Agtergrond van hfste 17-18: Damaskus was die hoofstad van Sirië/Aram en is in 732vC deur Assirië verwoes. Dis wat hfst 17 voorsien. Efraim/Israel was die noordelike 10 stamme van die Godsvolk…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 15: JESAJA 15 & 16 In die reeks Godsprake oor die heidennasies – wat by hfst 13 begin het – kom Moab nou aan die beurt. Die vraag wat die Here – deur Sy profeet – aan Moab stel is die volgende: Hoe sal Moab die opmars van genadelose Assiriese…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 14: JESAJA 14 In Jes 13 het ‘n reeks profetiese uitsprake aangaande die heidennasies begin. Eers was dit Babel (sien vorige studie). In hfst 14 word die Godspraak teen Babel voortgesit en kom Assirië en die Filistyne ook aan die beurt. Jesaja wou hê dat sy tydgenote hieruit vir hulleself…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 13: JESAJA 13 In hfste 13-27 wend Jesaja hom tot profetiese uitsprake aangaande die nasies wat Israel omring. Feitlik almal is ‘n bedreiging vir die realisering van God se Belofte van verlossing in/deur die komende Messias deur Israel. Daarom sal daar oordeel oor almal kom. Dit wys hoe die God…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 12: JESAJA 12 In hfst 11 is die koms en verlossing van die Messias belig (sien vorige lesing). Voortvloeiende hieruit volg die verlossingslied in hfst 12. Dit is ‘n wonder hoe die 66 boeke van die Bybel – geskryf deur baie skrywers oor die verloop van etlike duisende jare heen…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 11: JESAJA 11 Die konteks van hfst 11 is steeds dié van die vorige aantal hoofstukke: Die Here praat deur Jesaja met Juda en veral Israel (die noordelike 10 stamme) oor die Assiriese inval wat op hande is. In hfst 10 praat hy daarvan dat die Here die juk wat…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 10: JESAJA 10 Luister maar na mense se daaglikse gesprekke: Die kern daarvan gaan oor dit wat ons rondom ons in ons wêreld waarneem, wat in die verlede gebeur het en wat ons in die toekoms sien. En dit het gewoonlik te make met ‘n warboel van mense, gebeure, behoeftes…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 9: JESAJA 9 VERSE 1-6: Die volk Juda sit in geestelike duisternis omdat hulle die Woord verruil het vir die okkulte. Die Here het die volste reg om hulle in hulle selfgekose toestand te los. Maar dan sê Hy net uit die bloute: “Die volk wat in duisternis sit, het…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 8: JESAJA 8 Hfst 8 sluit naatloos by hfst 7 aan en handel steeds oor Juda se onvermoë om God te glo dat die konings van Israel en Aram hulle nie sal skade doen nie. Die Here sal vir Assirië gebruik om Israel (Efraim – die noordelike ryk) in ballingskap…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 7: JESAJA 7 VERSE 1-17 Geloof beteken gewoon om vertroue in iemand te stel. Hebreërs 11:11 > “Abraham het Hom wat beloof het, getrou geag.” Dit is een van die mooiste bybelse definisies van wat geloof is. Koning Agas van Juda (suidelike koninkryk) was bang vir die konings van Israel…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 6: JESAJA 6 Jesaja 1-5 was die inleiding en agtergrond tot sy boek, maar in hfst 6 vertel die profeet hoe hy as profeet geroep is en wat die inhoud van sy prediking was. Die eerste deel fokus op Jerusalem en die komende Messias-Koning. Ná die donkerte van hfst 5…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 5: JESAJA 5 A. VERSE 1-7 Liefde vir God is nie te vinde in die een of ander emosie nie, maar in gehoorsaamheid (Rom 13:8-9; 1 Joh 5:2-3; 2 Joh 1: 5-6; Mat 22:34-39). Die Here se wil soos uitgedruk in die Wet is nie ‘n leer waarlangs mens moet…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 4: JESAJA 4 1 Ons aanbid nie die Bybel nie, tog kan ons die Bybel nooit hoog genoeg ag nie, want dit getuig van die ingewing van die Heilige Gees – Gód se Woord in mensewoorde. Teen die donker agtergrond van Gods vyandskap en oordeel in hfst 3, skyn die…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 3: JESAJA 3 1 Hoe moet ons dink oor God-is-liefde (1 Joh 4:8)? Sy wése is liefde, Hy kan niks anders wees nie. Dit is vir God onmoontlik om Gód te wees en kontra Sy liefde teenoor enigiemand op te tree. Maar beteken dit dat Hy skadeloos is en nie…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 2: JESAJA 2 2: 1-4 > Wat sou jy sê: wie/wat is die kerk? ‘n Gebou? ‘n Unieke organisasie met leerstellings waaroor almal saamstem? Mense “wat op Sondag” bymekaarkom? Volgens Jesaja is die kerk ‘n internasionale gemeenskap van alle nasies wat bymekaargebring is deur die magnetiese krag van die Woord…

REEKS: JESAJA VIR VANDAG DEEL 1: JESAJA 1 Die 12 stamme van Israel was sedert 975vC verdeel in ‘n noordelike koninkryk (genoem “Israel”) en ‘n suidelike koninkryk (Juda) a.g.v burgeroorlog. Die noordelike 10 stammeryk is in die omgewing van 740vC in ballingskap na Assirië (ongeveer noordelike deel van moderne Irak asook ‘n gedeelte van oos…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)