Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 4: STORT OF BAD Aangaande die metode van doop, was daar deur al die eeue verskil van mening binne die universele kerk – óók vanweë die feit dat die Skrif geen direkte aanduidings gee nie. Alles word dus op afleidings baseer. Die volgende metodes word deur die eeue gebruik:…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 3: BLOED TOT WATER ‘n Sterk argument ten gunste van kinderdoop, is dat die “doop in die plek van die besnydenis gekom het”. Bedoelende dat kinders van gelowiges gedoop behoort te word net soos seuntjies in die bedeling vóór Christus se koms besny is. Nêrens in die NT staan…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 2: SWART OP WIT In die vorige lesing het ons gesien dat die sakramente in beginsel versekeringe is. Eintlik is die Belofte van die Evangelieboodskap (naamlik dat God ons in Christus die ewige lewe gegee het – 1 Joh 5:11) die versekering (want God se Woord is betroubaar), maar…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 1: DIE GROOT MISTERIE Dis moeilik om te erken, maar álle doopbeskouings is gebaseer op afleidings wat gemaak word o.g.v. Bybelse gegewens. Hoe selfversekerd sommige van hul saak mag klink, is hul beskouings gebou op afleidings. Dit behoort almal nederiger te stem. Die Bybel sê byvoorbeeld glad nie presies…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)