Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1: Die vervloekte vyeboom Markus 11: 12-22   Daar is 3 redes waarom hierdie gebeurtenis so vreemd is:  Eerstens: Dis so ongewoon dat Jesus Sy almag op so ‘n manier gebruik. Hy wou juis nooit sensasie maak met Sy wonders nie. Nooit het Hy Sy mag aangewend t.w.v Homself nie. Hier is…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 22: RIGTERS 21 > HUNKERING NA DIE WARE KONING Die uitwissingsoorlog is verby. Broer het broer uitgewis. Slegs 600 man van die stam Benjamin is oor. Soos die soldate terugkeer, hef hulle ‘n klaagsang aan: “Waarom o Here, moet daar vandag een stam uit Israel vermis word?” So asof dit…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 21: RIGTERS 20 > BENJAMIN WORD WEER BENONI Die Leviet se grusame “telegram” het één goeie gevolg gehad: die héle volk het saamgekom – behalwe die beskuldigde Benjaminiete. Alhoewel Benjamin van die vergadering geweet het. Die vrou se lyk was immers in TWAALF stukke verdeel en rondgestuur. Benjamin was dus…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 20: RIGTERS 19 > VRYHEID SONDER GEBONDENHEID ‘n Leviet – dus ‘n man uit dié stam wat bestem was om die tempel te dien – vertoef as vreemdeling in die Efraimgebergte en het ‘n byvrou (dus nie sy eerste wettige vrou nie) wie se sedes nie bo verdenking was nie….

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 19: RIGTERS 18 > WAARHEID EN LEUEN MOEILIK TE ONDERSKEI Blykens Jos 19: 41-46 het die (klein) stam Dan ‘n grondgebied tussen Efraim, Benjamin en Juda ontvang, maar het dit om die een of ander rede kwytgeraak. Dalk was hulle nie opgewasse teen die Filistyne nie en het laasgenoemde hulle…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 18: RIGTERS 17 > GODSDIENS WORD SELFDIENS Die laaste gedeelte van Rigters het ‘n totaal ander karakter as die eerste 16 hoofstukke. Hfste 1-16 vertel wat gebeur wanneer God telkens redders voorsien om Sy volk in krisistye te verlos. Hfste 17-21 vertel hoe dit gaan indien God níé voorsien nie….

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 17: RIGTERS 16 > GOD RED DEUR ‘N SWAK STERKMAN Heelwat tyd en ruimte word afgestaan aan Simson se liefdes. Selfs sy besoek aan ‘n bordeel kry ‘n paragraaf. Natuurlik veroordeel die Skrif alle vorme van onsedelikheid, maar híér wil die Gees nie die fokus op Símson plaas nie, maar…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 16: RIGTERS 15 > VAN KAKEBEENHOOGTE TOT ROEPERSFONTEIN Op die lange duur is Simson se verlange groter as sy woede en keer hy terug na sy bruid van weleer, maar haar pa versper die ingang. Simson se strooijonker het haar as vrou geneem, want hulle het gedink Simson het haar…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 15: RIGTERS 14 > DIE VROU UIT TIMNA EN DIE BLOEDIGE BRUILOFSFEES Bybelstudie is nie om na-aap te oefen nie. Dit is nie om “geloofshelde” te eien en hulle te probeer na-doen nie. Bybellees is om die evangelie (blye nuus) te probeer raakhoor. Simson is geen geloofsheld nie. Hy is…

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG DEEL 14: RIGTERS 13 > DIE NASIREËRSGELOFTE As die Here met Gideon se bendetjie beklemtoon het dat Hý die een is wat veg en verlos, sou Hy dit met Simson nóg meer beklemtoon. Want Simson was maar net één man. Nie eens ‘n bende van 300 nie. En daarby het Simson…

Page 6 of 9 1 4 5 6 7 8 9
Vraagtekengebeure in die Bybel
‘n Lewe van Oorwinning
Die doop
Godsdienste en kultusse
Rigters
Jesaja
Nuwe Verbond
Legkaart van die evangelie
Dit is wat ons glo
Kosbare goud
Hoe om iemand na die Here te lei
Onder die vergrootglas van die Woord
Heidelbergse Kategismus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)