Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

LEWE VAN OORWINNING: Deel 4: GEEN DEEL DONKER Lees eers Lukas 11:33-36. Dit is vir die Here baie belangrik dat Sy gemeentes & individuele gelowiges ‘n helder getuienis na buite moet uitdra. In Openb 1:20 word die gemeentes “lampe/kandelaars” genoem. Dit hou verband met die Meester se Woorde in Luk 11:33 waar Hy tereg sê…

LEWE VAN OORWINNING: Deel 3: MENEER NIEMAND Die groot blokkasie in die pad van ‘n geestelike oorwinningslewe, is die feit dat ons te groot is. Terwyl ons “niemand” is, vermoed ons dat ons eintlik “iemand” is. Daarom kan ons nie “deur die oog van die naald” gaan nie, want ons is so groot soos ‘n…

LEWE VAN OORWINNING DEEL 2: SOOS KINDERTJIES Wat is die hoogste vlak wat ‘n mens in die Koninkryk kan bereik? Wat het Jesus verrassend geantwoord toe aan Hom gevra is wie die grootste (heel hoogste) in die Koninkryk is (Mat 18:1)? Hy het ‘n kindjie geroep. Wie hom/haarself só verneder, is die hoogste in die…

LEWE VAN OORWINNING: Deel 1: GELOOF WAT OORWIN Dis nie nodig om ‘n geestelike “val en opstaan” lewe te leef nie. Hierdie oorwinning is deur die geloof (1 Joh 5:14). Vlgs Kolos 1:5 is geloof “the leaning of the human heart totally upon God” (Amplified Bible). Nog meer: Wat met die hart geglo word, moet…

1. Is die geloofslewe en die geloofsbelewenisse van ‘n Christen nie iets wat maar net sielkundig werk nie? Amper iets soos goed wat ‘n mens jouself inbeeld. Is die “betervoel” ná gebed, nie net ‘n sielkundige gevolg omdat ‘n mens hard glo dat Iemand jou verhoor het nie? Is die Christelike Geloof nie ‘n illusie wat…

Iemand het eenmaal gesê: “Die Heilige Gees vermors nie woorde nie.” Indien dit só is: hoe moet ’n mens dan ’n gedeelte soos Nehemia 3 verstaan? ’n Hoofstuk wat eintlik net bestaan uit ’n opeenstapeling van name: poorte se name en mense se name. Op die oog af klink dit soos ’n vermorsing van woorde…

Matteus 24: 1-14, 29-31, Openbaring 8: 6-13, 9: 20-21 Die droogte in die Wes-Kaap is die ergste in byna ‘n eeu. Voeg daarby al die ander rampe in die wêreld. Mens hoor dikwels opstandige reaksies. Byvoorbeeld: “Waar is God in hierdie ramp?” Altyd die beskuldigende vinger. Wanneer dit goed gaan, vra niemand egter na die…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1 Saul en die Heks van Endor 1 Samuel 28 Lees ‘n mens die geskiedenis van koning Saul, kom die vraag altyd weer na vore: Hoe kan dit wees dat so ‘n veelbelowende lewe so vreeslik te gronde kan gaan? Hoe kan ‘n mens so diep sink? Saul was verkies…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 3 Toe die Here Moses wou doodmaak Eks 4: 24-26 ‘n Uiters vreemde gedeelte! ‘n Vreemde optrede van die Here. Sopas het Hy Moses by die brandende bos geroep tot ‘n groot taak. Moses was reeds gehoorsaam op pad om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Maar, wanneer hy en sy…

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 2 Bere maak 42 seuntjies dood 2 Kon 2:23-25   Wat ‘n vreemde gebeurtenis! Seuntjies van Bet-El spot die profeet Elisa omdat hy bles is, hy vervloek hulle in die Here se Naam en twee bere kom verskeur hulle! Sjoe! Ja, dis duidelik dat die Godvyandige omgewing moes kennis neem…

Page 5 of 9 1 3 4 5 6 7 9
Vraagtekengebeure in die Bybel
‘n Lewe van Oorwinning
Die doop
Godsdienste en kultusse
Rigters
Jesaja
Nuwe Verbond
Legkaart van die evangelie
Dit is wat ons glo
Kosbare goud
Hoe om iemand na die Here te lei
Onder die vergrootglas van die Woord
Heidelbergse Kategismus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)