EVANGELISASIE – INISIATIEWE

Aan die hand van Handelinge 1:8: sal ons Sy getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, sowel as Samaria tot by die uithoeke van die aarde. Ons as gemeente het erns met die uitdra van die Evangelie van Jesus Christus buite die mure van ons gemeente. Al is Tafelberg Gemeente ‘n klein gemeente het ons ‘n paar bedieninge wat getuig van hierdie erns.Tafelberg Gemeente het aan die begin van 2017 ons evangelisasie projekte herevalueer en fokus tans op die volgende:

1. Ondersteuning van Pattaya International Kerk in Thailand (sien asseblief ook foto’s elders) Pattaya International kerk (PIC) is geleë in die Stad van Pattaya in die golf van Thailand. Die kerk was in 1987 geplant deur Jack en Glad Martin, Suidelike Baptiste sendelinge uit die VSA. Dit is die oudste Protestants Engelstalige gemeente in Pattaya. Sedert 2002 word PIC gelei deur Daniel Krynauw. Daniel en Marina Krynauw is van Kaapstad, en dien reeds sedsert 1995 in Pattaya as voltydse sendelinge. Hul seun, Daniel, is ‘n student by Chulalongkorn Universiteit in Bangkok. Afgesien van hul pastorale pligte by PIC doen die Krynauw’s ook hul dag tot dag sendingwerk onder die Thai-bevolking, deur middle van ‘n verskeidenheid bedieninge. PIC is voortdurend sterk gefokus op die verkondiging van die evangelie van Christus, met woord en daad. PIC bied dus talle uitreik-geleenthede aan diegene wat die kerk bywoon. Betrokkenheid by sulke aktiwiteite is heeltemal vrywillig en in gehoorsaamheid aan hul goddelike roeping. Die werklikheid wat PIC in die gesig staar in Thailand is dat die oorgrote meerderheid van alle Thai mense, sal in alle waarskynlikheid nooit die oewers van hierdie nasie verlaat nie. Die woord van God moet dus hier bedien word. Minder as 1% van die totale Thai bevolking kan tans geklassifiseer word as Christene. Dit is PIC se voortdurende strewe om Christus bekend te maak onder die Thai bevolking. PIC poog om die bevolking te bereik deur die medium van gratis Engelse taal-onderrig asook handewerk klasse, op die perseel van die gemeente. In 2005 het PIC ook begin met ‘n kerk- plant poging op Koh SiChang eiland, en op 26 Maart 2006 is die eerste diens daar gehou. PIC werk ten nouste saam met hierdie eiland gemeente, Hulp vind plaas op ‘n wye verskeidenheid maniere, insluitend, onder andere, finansiële bystand ten opsigte van die kerk huur en die Thai pastoor se salaris. Pastoor Daniël preek van tyd tot tyd op die eiland, en hou ook Bybel studies en gebedsbyeenkomste. Marina is ten nouste betrokke by die kinders se bediening by Koh SiChang kerk, deur die aanbied van aktiwiteite vir die eiland se kinders by die kerk en ook die verskaffing van handwerk. materiaal en lesse. Ons prys die Here vir die vrugte wat voortvloei uit hierdie bediening. Doop geleenthede van nuwe Thai gelowiges vind gereeld op die eiland plaas.

2. Gevangenis bediening Gershwin Nehemia en eggenoot Magdalene is ons gemeente se sendelinge in Pollsmoor en Drakenstein gevangenisse en van tyd tot tyd ook elders in Suid-Afrika. Gerswhin se bediening is vir ons almal ‘n inspirasie. Ons het hulle in Februarie 2012 amptelik uitgestuur as “sendelinge” Hulle doen ook opheffingswerk onder die kinders van Bonteheuwel,voorstad van Kaapstad. Gershwin dien ook op ons kerkraad. Die Here gebruik hierdie twee gemeentelede kragtig.

3. Woord bediening is vir ons as gemeente sekerlik die belangrikste komponent van ons evangelisasie pogings. Die Woord bediening van Dr Chris Saayman is ‘n besondere kragtige instrument in diens van ons Vader. Vers vir vers prediking vorm die basis van hierdie bediening. Alle preke sedert 2005, is beskikbaar op hierdie webwerf in geskrewe, audio en ook sedert 2016 op video formaat. CD’s is ook verkrygbaar van hierdie preke.