Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 4

Stel jou voor ‘n Graad 8 outjie vra sy 4-jarige boetie om hom met ‘n wiskundesom te help! Belaglik! ‘n Vierjarige kan nie! Net so kan ‘n mens redeneer dat geen mens God se morele wil (soos vergestalt in Sy Wet) kan gehoorsaam nie. Hoe oud jy ookal is. Dit het ons in die vorige twee Sondagafdelings van die HK gesien. Jy kan dus nie van ‘n vierjarige seuntjie iets verwag wat hy nie kán nie. Maar waarom eis die Here dan van my wat ek nie kan nie? Ja, dit was reg dat Hy dit van Adam kon verwag, want Adam kón vreugdevol ten volle gehoorsaam! En in Adam se lendene was die hele mensdom verpak. Die hele mensdom kón dus – in Adam – met die Here in volle gehoorsaamheid en blydskap leef. Maar toe skielik verloor Adam sy vermoë om te kan gehoorsaam en gehoorsaamheid word onmoontlik. Dit het by die Val gebeur (Gen 3). En weer eens: Omdat die mensdom in Adam verpak was, het die hele mensdom die vermoë tot gehoorsaamheid verloor. Niemand kan nou meer volgens die Here se wil leef nie. En dit terwyl die Here God nie verander het nie. Wat Hy van die begin af van Adam (en die mensdom) verwag het, verwag Hy steeds. Sy standaard is nog presies dieselfde. Dis Sy goeie reg. Sy toorn soos geopenbaar in die Tuin van Eden, is ook nog dieselfde. Hy is steeds toornig oor sonde. Maar is Hy dan nie barmhartig nie? Ja Hy is, maar Sy barmhartigheid neem nie Sy toorn weg nie. Baie mense dink so. Hulle redeneer dat God – wat liefde is – mos net kan vergewe en klaar. Liefde vergewe mos. Hulle vergeet dat God nie kán vergewe ten koste van Sy heilige reg nie. Net soos ‘n aardse regter nie iemand kan vryspreek net omdat die persoon dalk ‘n familielid of vriend is nie. Vir die mens wat onmagtig is om gehoorsaam te wees en dus onder God se toorn is, om deur Hom in Sy barmhartigheid aangeneem te word tot kind en in Sy teenwoordigheid sonder enige straf te kan leef, is daar dus ‘n super-intelligente God-uitgedinkte meesterplan nodig. Iets wat die mens nooit sou kon bedink nie. Die besef van jou totale onmag om God volkome te kan gehoorsaam, moet jou só mismoedig en moedeloos maak, dat jou hart begin uitroep om tog ‘n oplossing te kan vind en te wete te kan kom wát God se meesterplan is en hoe jy daarin deel kan kry. Dis presies waaroor die res van die Kategismus handel. Sondagafdelings 2-4 – wat oor ons sonde en ellende handel – is dus bedoel om ons denke en harte voor te berei vir die Goddelike Meesterplan.

Heidelbergse Kategismus Sondag 4

9 Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?

Antwoord: Nee (a), want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen (b). Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel (c) en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof.

(a) Ef 4:24. (b) Gen 3:13; 1 Tim 2:13, 14. (c) Gen 3:6; Rom 5:12.

10 Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?
Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik (a) sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met ‘n regverdige oordeel straf (b). Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie(c).

(a) Gen 2:17; Rom 5:12. (b) Ps 50:21; 5:6; Nah 1:2; Eks 20:5; 34:7; Rom 1:18; Ef 5:6. (c) Deut 27:26; Gal 3:10.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)