Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 2

Op skool is dit ‘n wet: jy mag nie tydens eksamens afkyk nie. En as jy betrap word, word jy gestraf. Waarom dan hierdie wet? Vir jou eie beswil. Anders word jy skelm en lui en wil nie leer nie. En ook om ander leerders te beskerm. God se Wet is ook vir ons eie beswil. Dis die Tien gebooie, maar ook saamgevat in liefde vir God en liefde vir ons naaste (Mt 22:37). Doen dit en jy sal seën beleef (Rom 2:7). Verbreek dit, sal jy die gevolge dra. Probleem is: As jy op skool jou kant bring, is dit glad nie nodig om af te kyk nie. Jy kan dit heel maklik regkry om die skoolwet na te kom. Maar nie so met God se Wet nie. Jy kan dit glad nie volkome nakom nie (Rom 8:7), want binne-in jou is daar iets wat God en jou naaste haat. Binne-in jou skuil ‘n vyandige mag. Binne-in jou sit ‘n stuk rebellie waarvan jy nie ontslae kan raak nie – al probeer jy hoe hard. Dis die verskrikking van die sonde en sondige natuur wat jy kragtens die oorspronklike Val van die mens besit (Rom 8:3). En om die ewige God se morele wil ongehoorsaam te wees, het ewige straf tot gevolg. Elke mens sit dus in ‘n enorme verknorsing. Jy stuur af op ‘n onvermydelike ewige ramp en kan niks doen om dit te verhoed nie. Selfs al sou jy skielik die bonatuurlike vermoë kry om die Wet perfek te hou, sit jy steeds met derduisende vorige oortredings op jou rekening wat jou strafwaardig maak. Die moeilikheid is dat die mens van nature geen besef het van hierdie toedrag van sake nie. Die mens dink hy/sy het wel ‘n klompie foute en tekortkomings, maar is eintlik nog ‘n heel skaflike mens. Die mens sal en kan uit homself nooit tot ‘n ware besef kom van die wérklike doodloopstraat waarin hy vasgevang sit nie. Tensy die Here in Sy goedheid dit vir jou wys! En Hy doen dit deur ‘n spieël voor jou te hou waarin jy jouself kan sien vir wie jy regtig is. Daardie spieël is Sy volmaakte morele wil – soos gereflekteer in Sy Wet. Wanneer die Gees in jou werk en jy kyk na jouself in hierdie spieël, is dit asof jy met ‘n skok wakkerskrik en jouself ontdek soos nog nooit tevore nie. Jy ontdek nou wat sonde regtig is. Jou selfregverdiging begewe jou en jy val voor die Here neer met ‘n besef van hoe doemwaardig jy is. Dis ‘n duidelike aanduiding dat die Heilige Gees die weergeboorte/lewendmaking in jou bewerk het. En nou is jy baie angstig om ‘n Verlosser te mag vind.

Heidelbergse Kategismus Sondag 2

Vraag: Waaruit ken jy jou ellende?
Antwoord: Uit die wet van God (a).

(a) Rom 3:20.

Vraag: Wat eis die wet van God van ons?

Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete (a).

(a) Deut 6:5; Lev 19:18; Mark 12:30; Luk 10:27

Vraag: Kan jy dit alles ten volle nakom?

Antwoord: Nee (a), want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat (b).

(a) Rom 3:10, 20, 23;1 Joh 1:8, 10. (b) Rom 8:7; 2:3; Tit 3:3; Gen 6:5; 8:21; Jer 17:9; Rom 7:23.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)