Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 1

Van kinds af weet ons wat dit beteken om troos nodig te hê – en te kry – soos ‘n kind by sy ouers byvoorbeeld. Stel jou voor die klein seuntjie wie se nuwe nie-waterdigte horlosie in die swembad val of ‘n kind wat só uitgesien het om ‘n eie selfoon te mag kry – en dan word die foon deur ‘n grypdief gesteel. Die trane en verdriet! Maar dan troos die ouers en gee die versekering dat dit nie die einde van die wêreld is nie. En so gaan die hartseer weg. Maar in Sondag 1 HK gaan dit oor ‘n troos wat geen mens kan wegneem nie. En wat altyd weer nodig is – solank jy op aarde is. En dis ‘n troos wat selfs van die dood iets maak wat nie so erg is soos dit lyk nie. Sonde is iets veel erger as om jou selfoon te verloor! Sonde maak dat daar skuld ophoop by God en ons vir Hom wil wegkruip en ons eie pad loop. Die duiwel wil maar alte graag baas wees in ons lewens. Dis soos ‘n spinneweb wat ‘n mens net al hoe vaster bind. Jy kan glad nie loskom nie. ‘n Mens wie se oë vir hierdie ellende oopgegaan het, kan baie wanhopig word. Want, is daar ‘n oplossing hiervoor? Is daar troos iewers beskikbaar? Ons het ‘n Redder nodig omdat ons in die Oordeel voor God gaan staan en ons onsself glad nie sal kan handhaaf nie. Om dan te mag hoor dat Jesus Christus God se straf en oordeel op ons sonde – wat ons verdien – in Homself gedra het, is wonderlike nuus. Ja, omdat Jesus vir sondaars betaal het, mag jy algeheel aan Hom behoort. Hy het jou immers gekoop. Soos die destydse slawe van eienaar kon verwissel wanneer iemand die slaaf van sy vorige eienaar losgekoop het. Indien Christus jou op hierdie manier losgekoop het, sal Hy sekerlik ook vir jou hele lewe sorg – wat ookal met jou gebeur. Dit maak ‘n mens bly en dankbaar. Die manier hoe ‘n mens die troos vir die eerste keer deelagtig word asook jou hele Christelike lewe deur weer en weer toeëien, is deur vir God daarvoor te vertrou/glo. Die Gees gee hierdie vertroue as gawe. Dit impliseer dat ons vir God vertrou vir drie dinge: 1 Dat ons werklik buite Christus verlore is in sonde en ellende 2 Dat Christus ons hiervan verlos het met Sy bloed en 3 dat ons Hom hiervoor lewenslank dankbaar mag wees. Hierdie 3 dinge (wat eintlik een is) beheers die Christen se lewe met God – lewenslank!

Heidelbergse Kategismus Sondag 1

Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c). Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos (e). Hy bewaar (f) my op so ‘n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie (g). Alles moet inderdaad tot my saligheid dien (h). Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe (i) en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe (k).

(a) Rom 14:8. (b) 1 Kor 6:19. (c) 1 Kor 3:22; Tit 2:14: (d) 1 Pet 1:18, 19;1 Joh 1:7; 2:2, 12. (e) Heb 2:14;1 Joh 3:8; Joh 8:34-36. (f) Joh 6:39; 10:28; 2 Tess 3:3; 1 Pet 1:5. (g) Matt 10:30; Luk 21:18. (h) Rom 8:28. (i) 2 Kor 1:22; 5:5; Ef 1:14; Rom 8:16. (k) Rom 8:14;1 Joh 3:3:

Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?

Antwoord: Drie dinge (a): Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is (b); ten tweede; hoe ek van al my sonde en ellende verlos word (c) en ten derde hoe ek God vir so ‘n verlossing dankbaar moet wees (d).

(a) Matt 11:28-30; Ef 5:8. (b) Joh 9:41; Matt 9:12; Rom 3:10;1 Joh 1:9;10. (c) Joh 17:3; Hand 4:12 10:43. (d) Ef 5:10; Ps 50:14; Matt 5:16; 1 Pet 2:12; Rom 6:13; 2 Tim 2:15

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)