Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

WAAROM IS DAAR SO BAIE INTERPRETASIES VAN DIE BYBEL?

As die Bybel dan so duidelik is, waarom is daar so baie interpretasies? Net die bestaan van die duisende verskillende kerkdenominasies en groepies is getuienis van hoe Christene onder mekaar verskil oor Bybelinterpretasie! Die Rooms Katolieke het ‘n maklike uitweg: Slegs die Pous en sy “magisterium” mag die Bybel uitlê en almal moet daarby inval. Maar dit is opsigself reeds weer ‘n interpretasie!

Ons ken almal die antwoord wat ons telkens kry wanneer ons Skrifwaarhede met ander deel: “O dis baie mooi, maar dis net jou interpretasie en myne is net so goed soos joune”. Mens hoor dit dikwels van mense wat nie hou van wat die Skrif oor ‘n bepaalde saak sê nie. Die gevalle menslike natuur is gekant teen baie Skrifwaarhede en vandaar die probleme wat ons daarmee het en ons ontsnappingsroetes soek.

Verskillende sienings en interpretasies is nie uniek wanneer dit kom by die Bybel nie. Dit omvat die totale ervaringswêreld van die mensdom. En die rede daarvoor is die mens se beperkte en onvolmaakte kennis en begrip. Mense het verskillende opinies oor letterlik alles, want die mens is beperk in sy vermoëns. Dink byvoorbeeld net aan die verskillende interpretasies wat geskiedskrywers aan historiese feite toedig – soos byvoorbeeld wat die aanloop was tot die Tweede Wêreldoorlog. Die historiese feite is daar, maar geskiedskrywers sal altyd verskillende maniere van verstaan hê.

Ons het dus met ‘n volmaakte Bybel te doen, maar onvolmaakte mense wat dit probeer verstaan. Alles in die Bybel is ook nie noodwendig ewe duidelik nie. Daar is byvoorbeeld verskillende doopbeskouings juis omdat die Skrif nié so duidelik oor die doop is as wat soms voorgegee word nie.

Dit alles beteken egter nie dat dit moeilik of onmoontlik is om die Skrif te verstaan nie! Die basiese evangelieboodskap van verlossing in Christus is immers duidelik verstaanbaar. God het sekerlik nie Sy Woord gegee met die bedoeling om die waarheid vir die mens te verduister nie, maar juis te openbaar! Die Here het gesê: “As julle regtig gewillig is om God se wil te doen, sal julle weet dat My Woord van God kom (Joh 17:7). ‘n Ootmoedige, gebroke hart sal die groot boodskap van die Bybel goed verstaan en die outoriteit van die Skrif aanvaar.

Predikers van die Woord wat ootmoedig is voor God, hulle eie rede voor die Here inbuig en Skrifgedeeltes binne die konteks en met die gewone reëls van grammaties-historiese eksegese werk, sal die korrekte verstaan van ‘n Skrifteks aan gemeentes verkondig. Dis nie die Skrif wat duister is nie. Dis die mens se hart wat verduister is.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)