Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

IS DIE PROTESTANTISME NOU UITGEDIEN?

501 jaar gelede het die Protestantisme amptelik begin toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgekap het. Dit was sy protes teen die Roomse kerk se afdwaling van die Woord. Sederdien is die Protestantse kerkerewêreld veronderstel om steeds te protesteer – nie net teen Rome nie, maar alle vorme van dwaling, óók binne die Protestantisme self!

In 1999 het die Roomse Kerk en die Lutherse Wêreldfederasie egter ‘n Gesamentlike Verklaring oor die Leer van die Regverdigmaking deur die Geloof onderteken – in ‘n poging om die eeue van konflik sedert Luther op te los. In 2006 het ‘n Metodiste raad dit ook onderteken en in 2017 ‘n vergadering van sekere gereformeerdes.

Dit beteken mos nou dat die Protestantisme oorbodig geword het en die Reformasie van geen nut was nie, want daar is almal nou weer een! Tog is dit nie, want a) Protestantse kerke buig steeds nie voor die heerskappy van die Pous nie en b) die Roomse kerk het nooit die besluite van vorige Konsilies herroep nie – besluite waarin die grootste dwalings vervat is en waar almal wat daarmee verskil vervloek word. Dit is steeds van krag. 1999 was dus oëverblindery!

Die Roomse kerk het geen amptelike besluit geneem om sy posisie te verander nie. Nog steeds sê Rome dat enigeen wat glo in regverdigmaking deur geloof alleen, vervloek is tot in die hel (Konsilie van Trente – Sessie 6, Hoofstuk 16, Kanon 9). Steeds sê Rome dat enigeen wat die onfeilbaarheid van die Pous bevraagteken, vervloek is (Eerste Vatikaanse Konsilie – Sessie 4, hoofstuk 4). Steeds sê Rome dat die Roomse Kerk nodig is om in die hemel te kom (Kategismus 846) en dat die doop nodig is vir saligheid (Kategismus 1257). Die mens word dus gered deur geloof en werke. Terwyl die Skrif net die teenoorgestelde leer (Efes 2:8-10). Rome verkondig dus ‘n ander evangelie. En wie ‘n ander evangelie verkondig, is vervloek (Gal 1:8-9).

Ons moet dus steeds protesteer, want die dwaling is nog dieselfde. Wat dit kompliseer is dat die dwaling ook in eie midde skuil en daarom moet ook dáárteen geprotesteer word en is aksies van reformasie weer eens nodiger as ooit. 2 Korintiërs 10:4-5 sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar het Goddelike krag om vestings te vernietig. Ons vernietig argumente en elke hooghartige opinie wat teen die ware kennis van God opgerig word.”

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)