Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook‘N VERLORE SKAKEL IN DIE TRANSGENDER-GESPREK

Sommige mense voel binne-in of hulle ‘n ander geslag/gender (hoewel gender en geslag nie presies dieselfde is nie, hanteer ons dit as sodanig vir die doeleindes van hierdie praatjie) is as wat hulle liggame aandui hulle is. En die geslagte hoef nie noodwendig net manlik of vroulik te wees nie. Daar word al hoe meer verskillende variasies van genders ontdek. Meer as 60 indien ek reg is. Ek hoor van ‘n kleuterskool in London waar die kleintjies self kan kies watter geslag hulle is.

Niemand kan meer begrip hê vir hierdie babelse verwarring as Christene nie, want ons weet wat die Skrif sê dat die fisiese werklikheid sedert die Sondeval onder die vloek is (Rom 8:20). Ons liggame en menswees werk nie soos dit moet nie. Hierdie gebrokenheid is die direkte gevolg van die sonde.

Wat soms misgekyk word, is wat agter die transgenderkultuur verskuil lê en dit is ‘n vorm van gnostisisme. Die gnostiek is oudste vorm van kettery waarmee die vroegste Christelike kerk te kampe gehad het en wat ná 2000 jaar steeds in verskillende nuwe gestaltes opvlam – so hardnekkig is dit en só versot is die gevalle sondige menslike hart daarop.

Volgens die Gnostiek het ek ‘n spesiale unieke innerlike kennis wat ander nie het nie en dis meer belangrik as enigiets anders – selfs as die fisiese werklikheid. Dis hier waar transgenderisme inkom en sê dat dit nie saakmaak wat mans en vroue fisies is nie. Watter liggaamsdele jou geslag aandui is nie belangrik nie. Biologiese feite is irrelevant. Al wat waar is, is wat jy innerlik voel en dit bepaal wie en wat jy is.

Hierteenoor kom die Skrif met die groot waarheid dat waarheid nie bepaal word deur unieke subjektiewe innerlike lig nie, maar deur dit wat God objektief in Sy Woord sê (Joh 17:17). En ook dat liggaamlikheid – die fisiese – hoë waarde voor God het. Jesus het immers vlees geword. En Christene se liggame is tempel van die Gees (1 Kor 6:19). Die werklike mens is gees én liggaam. Die geslag wat jou liggaam aandui, dit is die werklike jy. En daar is net twee Godgegewe genders: manlik en vroulik. Innerlike lig maak nie vry nie. Slegs die Waarheid van die ware God maak vry (Joh 8:32).

Met erkenning aan John Stonestreet© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)