Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

 

 

IS DIT SONDE OM DAGGA TE ROOK?

Is dit sonde om dagga te rook? Wel, in die verlede sou ons so sê omdat dit onwettig was. Maar deesdae beweeg ons in die rigting waar jy daggaplante in jou tuin mag kweek en rook. Is dit nog steeds verkeerd? Die antwoord is JA. 1 Kor 6:12 sê: “Alles is toelaatbaar, maar ek sal my deur niks laat verslaaf nie.”

Dagga word soms vergelyk met alkohol of kaffeïn. Maar dis nie dieselfde nie. Jy kan een glas wyn drink en nie dronk word of verslaaf word nie. Jy kan koffie drink en nog steeds swaar masjinerie hanteer. Maar as jy een trek van ‘n daggazol vat, is jy “hoog”.

Die hele punt van daggarook is dat dit ‘n dwelm is wat jou bewussyn verander en jou denke en hele funksionering verswak. Terwyl die Here se Woord nie ‘n absolute verbod plaas op die drink van alkohol nie, is dit altyd ‘n gruwelike sonde om onder die invloed daarvan te kom. Dronkenskap – of dit deur vloeistof of blare kom – kom nie van die Heilige Gees nie, maar van die gevalle menslike natuur. En diesulkes sal nie die koninkryk van God beërf nie (Gal 5:19-21).

Maar dagga is dan ‘n plant en die plante is deur die Here gemaak! Daarom is dit tog sekerlik goed vir ons. Wel, daar is ook talle giftige plante deur die Here gemaak waarmee ons sekerlik nie wil eksperimenteer nie. Adam het van ‘n verbode plant geëet en dit het hom duur te staan gekom!

1 Petrus 4:1-5 sê dat Christene nie voortaan langer vir menslike begeertes moet leef nie, maar vir die wil van God. Ongeredde mense leef in afgodery en gierigheid en dronkenskap. Hulle is slawe van hierdie goed. En hulle is verbaas wanneer die gelowiges nie meer wil meedoen aan die losbandigheid nie en hulle spot hulle. Maar hulle sal daaroor verantwoording moet doen aan Hom wat gereed is om lewendes en dooies te oordeel. So skryf die Apostel Petrus.

Die Bybel sê: Wees sober in julle denke (1 Petr 1:13; 4:7). Die Skrif sê ook dat gelowiges die denke van Christus het (Fil 2:5). Daarom mag die Christen hom/haar nie laat verslaaf of beheers deur enigiets anders nie.

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)