Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

IS BELYDENISSKRIFTE NIE OORBODIG NIE?

Behalwe vir geloofsbelydenisse soos die “Apostoliese Geloofsbelydenis” wat die hele Christelike Kerk bely, is daar ook belydenisse wat spesifieke segmente van die Protestantse kerkerewêreld saambind soos byvoorbeeld die gereformeerdes se “Heidelbergse Kategismus” of “Westminster Confession”.

Ons hoor al meer stemme wat sê dat ons nie sulke belydenisse nodig het nie, want Jesus is genoeg. Ironies egter dat daardie stelling opsigself alreeds weer ‘n belydenis is – wat ‘n bietjie opklaring nodig het!

Geloofsbelydenisse is formele verklarings wat essensiële bybelse leerstellings opsom. Wat glo ons oor Christus, oor God, oor die mens, oor sonde, oor verlossing, oor die kerk, oor die wederkoms, oor die opstanding van die dode? Dit alles word kernagtig opgesom in belydenisskrifte.

As ons dus sê “geen belydenisskrifte nie, net Christus” is die vraag onmiddelik reeds: wátter Christus? Die Mormone se Christus? Natuurlik nie, kom die antwoord. Wel, dan erken jy dat daar meer te sê is as “geen belydenisskrifte, Christus alleen”. En wat presies van Christus? Was Hy net ‘n wonderlike leraar? Nee, Hy is die ewige Seun van God. Sê jy dit, praat jy onmiddelik belydenistaal! Of jy kan redeneer: “Ons moet net glo wat die Bybel sê.” Maar selfs ketters sê dit. Van watter Bybel praat jy? Is 2 Makkabeërs (wat ‘n Apokriewe boek is) ingesluit?

Daar is baie vroom mense wat sê: “Ag julle dwase het dalk belydenisskrifte nodig, maar nie ek nie. Ek het net vir Jesus nodig”. Wel, dit opsigself is ‘n belydenis. En daar is sekere soorte ketters wat ook so sê. Jy wil sekerlik nie saam met hulle gegroepeer word nie?

Deur die eeue was die ware kerk van Christus gekenmerk deur belydenisformulerings. Selfs binne die Nuwe Testament. Paulus skryf in 1 Tim 3:16: “Groot inderdaad is die godsaligheid wat ons bely..” en dan volg ‘n geloofsbelydenis.

Die Bybel is ‘n lywige biblioteek en belydenisskrifte help ons om met kort opsommings te formuleer wat ons glo die Bybel sê. Dit is ‘n bybelse ding om belydenisskrifte te hê.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)