Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

KAN SATAN ONS GEDAGTES LEES?

Dis nogal ‘n algemene gedagte onder Christene dat die duiwel – of bose geeste – ‘n Christen se gedagtes kan lees. Maar kan hy? Besit hy die mag om te weet wat individue dink? Die antwoord is NEE en hier is die redes:

1 Satan is ‘n geskape wese (Joh 1:3; Kol 1:16) en daarom besit hy geen goddelike eienskappe nie. Hy is dus nie alwetend soos God nie. Hy is ook nie alomteenwoordig nie. Hy kan net op een plek op ‘n slag wees. Hoewel daar ‘n magdom bose geeste (gevalle engele) is wat oral op aarde bedrywig is. Dit is onwaarskynlik dat ‘n bepaalde individuele Christen ooit in sy/haar lewe met die satan self te doen sal kry. Wat ons “satan” noem is meesal sy handlangers – bose geeste – se werk. Ook hulle is nie alomteenwoordig nie, maar omdat daar so baie is, is hulle oral & altyd bedrywig.

2 Op geen plek in die Skrif sien ‘n mens dat die bose enigsins alwetend is nie.

3 Dit is wel waar dat die satan ‘n rol gespeel het in die Val van die mens. En die Val het weer gelei tot die korrupsie van die mens se denke. Ons lees in Genesis 3 hoe dit gebeur het. Satan het oorlog op God en mens geloods en die veldslag het in Eva se gedagtes gewoed. Daarom het sy God se waarheid ingeruil vir satan se leuens. Sederdien was die mens se gedagtes nog nooit weer soos dit voorheen was nie. Daar is ‘n verblinding oor die mens se gedagtes (2 Kor 4:4) en die mens is dwaas in plaas van wys (Tit 3:3). Van nature is die mens se gedagtes op alles behalwe op God gerig (Rom 1:25). Nie die dinge van Bo nie, maar van die aarde is al wat saakmaak (Kol 3:2). Nie lig nie, maar duisternis (Joh 12), nie Gees nie, maar vlees (Rom 8:1-5), nie ewige lewe nie, maar ewige dood (2 Thes 1:9).

4 Die satan se rol in die totstandkoming van die gevallenheid van die mens se gedagtes, beteken egter nog nie dat hy dit kan lees nie. Hy kan die mens se gedagtes van buite probeer manipuleer en beïnvloed, maar nie lees en verstaan nie. Hy kan hoor wat jy sê, maar nie lees wat jy dink nie. Hy kon nie Eva se gedagtes lees nie. Hy kon dit net probeer manipuleer met leuens. Hy kon ook nie Job se gedagtes lees nie. Ja, hy het teenoor God voorgegee dat hy Job se gedagtes geken het, maar latere gebeure het dit laat blyk dat hy totaal verkeerd was.

Met erkenning aan Gabe Hughes

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)