Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HOE OM MET PORNOGRAFIE TE BREEK

Indien jy werklik ‘n Christen is en na pornografie kyk en daaroor fantaseer en alles wat daarmee gepaardgaan, sal jy baie onvervuld en gefrustreerd voel. Want jy weet jy is vasgebind deur hierdie obsessie of verslawing. Christus het die beheer oor jou lewe geneem, maar nou is daar iets anders wat skynbaar die beheer het. Vir die mens in wie die Heilige Gees woon, is dit ‘n onuithoudbare situasie, want die Gees van die Here sal dit nooit toelaat nie.

Die Bybelse oplossing is so eenvoudig soos ABC. En dit is: Stop daarmee. Stop totaal. Handel aggressief en hardhandig met die sonde. Hoor hoe stel 1 Timoteus 6:18 dit: “Vlug weg van seksuele immoraliteit”. Dis ‘n definitiewe keuse wat gemaak moet word. 2 Kor 7:1 sê: “Aangesien julle al hierdie beloftes van God het, reinig julleself van elke onreinheid van liggaam en gees.” Jy hoef nie bevryding van een of ander pornografiedemoon te soek nie. Jy hoef nie vir berading te gaan nie. Jy hoef nie ‘n kursus te deurloop nie. Jou probleem is nie so sterk en onoorwinlik soos wat dit voel nie. Jou probleem is sonde. En sonde is oorwinbaar want dit is reeds deur die almagtige dood van Jesus oorwin. En – indien jy werklik ‘n Christus-gelowige is – woon die Heilige Gees in jou en deur Hom maak jy die sonde dood. Dit staan presies net so in Romeine 8:13: “As julle volgens die vlees lewe, sal julle sterf. Maar as julle deur die Heilige Gees die werke van die vlees doodmaak, sal julle lewe.” Maar as jy heimelik die sonde liefhet en bang is om dit te verloor, is daar nie hoop nie. ‘n Mens moet die Here Jesus liewer hê as die sonde en jouself. Jy moet werklik begeer en verlang om bevry te word.

Daar is ‘n paar beginsels wat ‘n mens jou eie moet maak: 1) Jy moet besef en erken dat pornografie ‘n ernstige saak is. Volgens Openb 21:8 beland seksuele immorele mense in die poel van vuur en swawel! Dis beslis nie iets waarmee ‘n mens kan speel nie 2) Die motief waarom ‘n mens verlossing begeer, moet die eer van die Here se Naam wees (Psalm 51:4). Wanneer dit vir ‘n mens nie meer oor jouself gaan nie, maar oor Sy Naam wat oneer aangedoen is, is die deurbraak daar! 3) In Jakobus 4:7-10 staan die onwrikbare belofte: “Nader tot God en Hy sál tot jou nader. Was julle hande en reinig julle harte, rou en huil”. Dit staan vas dat die Here wil en sal bevry!

Moenie wag vir ‘n gevoel dat jy vry is nie. Neem Hom op Sy Woord en leef as ‘n bevryde selfs al voel jy nog nie vry nie. Onthou: Saam met elke versoeking wat oor ons pad kom, het die Here reeds ‘n uitkomplek voorsien (1 Kor 10:13). Dink daaraan! Elke keer wanneer ‘n versoeking na jou toe kom, is daar alreeds ‘n ontvlugtingsroete voorsien. Sien dit en gebruik dit!

Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)