Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

IS DIE “HEBREW ROOTS” BEWEGING REG?

Die sg. “Hebrew Roots” beweging (of: Messiaanse Christene) leer dat die kerk van Christus eeue gelede korrup gemaak is deur Griekse & Romeinse invloede. Daarom is dit nodig – so dink hulle – dat die kerk terugkeer na sy Israelitiese begin/wortels. Jesus en Sy dissipels was tog Jode – dus – om ‘n goeie navolger van Christus te wees, moet jy ‘n goeie Jood wees.

Die aanhangers van hierdie beweging glo dat Christus se dood op die kruis nie die Here se verbond met Moses op Sinaïberg vervul het nie, maar dit hernu het sodat al Sy kinders dit moet onderhou as bewys van dankbaarheid vir hulle redding. Daarom moet die kerk byvoorbeeld die Sabbat op Saterdag hou, die Joodse feeste vier soos dit in Levitikus 23 beskryf word asook die Mosaïese voedselwette nakom – maar tallose van die ander 613 wette laat hulle gerieflikheidshalwe weg. Hulle sê ‘n mens word net uit genade deur Jesus gered, maar daarná sal jy die wetgewing van Moses wil nakom as bewys van jou redding. Allerlei vreemde gebruike spruit hieruit voort soos byvoorbeeld dat hulle Jesus “Jashua” noem en sê dat as ‘n mens Hom nie só noem nie, Hy nie na jou kant toe kyk nie. Daar is selfs van hierdie mense wat die Hebreeuse taal aanleer en ramshorings blaas en kosher kos eet. Hulle is ook gekant teen die viering van Kersfees en Paasfees.

Dit is duidelik dat ons hier met ‘n kultus te doen het. Die tipiese kenmerke is 1) die nuwe ontdekking wat gemaak is van hoe ‘n mens ‘n wáre Christen moet wees – terwyl die kerk die afgelope 2000 jaar dit nie ontdek het nie 2) die afskeiding van die res van die kerk omdat húlle die “volle waarheid” het wat die res van die kerk nog moet ontdek!

Jesus het in Markus 7:19 alle voedsel rein verklaar en weer so in Handelinge 10:15. In Romeine 14 sê die Apostel Paulus dat Christene nie verdeeld mag wees in hulle opinies oor sake soos die belangrikheid van sekere dae van die week en voedselvoorskrifte nie. En in Kolossense 2:16 waarsku Paulus teen die Judaïste wat die Joodse heilige dae en voedselvoorskrifte van die Ou Verbond ophemel asof dit ‘n beter wandel met Christus sou meebring. In Hand 20:7 vergader die Christene op ‘n Sondag om nagmaal te vier. As ‘n mens kyk na watter sake die Hebrew Roots beweging voorstaan, sien ons dat dit totaal afwesig is in die Nuwe Testament. Die Apostels het dit eenvoudig nie vir die gemeentes geleer nie. Dink aan die besluit van die eerste sinode in Handelinge 15 waar daar juis besluit is om NIE die jong kerk aan Mosaïese wetgewing te onderwerp nie!

Eintlik is die hele Hebreërbrief en Galasiërsbrief verdoemende getuienis téén hierdie kultusbeweging. Die heldere boodskap van die Nuwe Testament is so duidelik dat die Ou Verbond in en deur Christus Jesus vervul is. Dit het verbygegaan terwyl die heerlikheid van Christus blý.

Méér as wat Paulus in Galas 3:1-3 sê, hoef ons nie te sê nie. Hy sê: Ons kan nie deur wetsonderhouding gered word nie en ook nie – as reeds gereddes – deur wetsonderhouding die heiligmaking najaag nie!

Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!

IS DIE “HEBREW ROOTS” BEWEGING REG?

Die sg. “Hebrew Roots” beweging (of: Messiaanse Christene) leer dat die kerk van Christus eeue gelede korrup gemaak is deur Griekse & Romeinse invloede. Daarom is dit nodig – so dink hulle – dat die kerk terugkeer na sy Israelitiese begin/wortels. Jesus en Sy dissipels was tog Jode – dus – om ‘n goeie navolger van Christus te wees, moet jy ‘n goeie Jood wees.

Die aanhangers van hierdie beweging glo dat Christus se dood op die kruis nie die Here se verbond met Moses op Sinaïberg vervul het nie, maar dit hernu het sodat al Sy kinders dit moet onderhou as bewys van dankbaarheid vir hulle redding. Daarom moet die kerk byvoorbeeld die Sabbat op Saterdag hou, die Joodse feeste vier soos dit in Levitikus 23 beskryf word asook die Mosaïese voedselwette nakom – maar tallose van die ander 613 wette laat hulle gerieflikheidshalwe weg. Hulle sê ‘n mens word net uit genade deur Jesus gered, maar daarná sal jy die wetgewing van Moses wil nakom as bewys van jou redding. Allerlei vreemde gebruike spruit hieruit voort soos byvoorbeeld dat hulle Jesus “Jashua” noem en sê dat as ‘n mens Hom nie só noem nie, Hy nie na jou kant toe kyk nie. Daar is selfs van hierdie mense wat die Hebreeuse taal aanleer en ramshorings blaas en kosher kos eet. Hulle is ook gekant teen die viering van Kersfees en Paasfees.

Dit is duidelik dat ons hier met ‘n kultus te doen het. Die tipiese kenmerke is 1) die nuwe ontdekking wat gemaak is van hoe ‘n mens ‘n wáre Christen moet wees – terwyl die kerk die afgelope 2000 jaar dit nie ontdek het nie 2) die afskeiding van die res van die kerk omdat húlle die “volle waarheid” het wat die res van die kerk nog moet ontdek!

Jesus het in Markus 7:19 alle voedsel rein verklaar en weer so in Handelinge 10:15. In Romeine 14 sê die Apostel Paulus dat Christene nie verdeeld mag wees in hulle opinies oor sake soos die belangrikheid van sekere dae van die week en voedselvoorskrifte nie. En in Kolossense 2:16 waarsku Paulus teen die Judaïste wat die Joodse heilige dae en voedselvoorskrifte van die Ou Verbond ophemel asof dit ‘n beter wandel met Christus sou meebring. In Hand 20:7 vergader die Christene op ‘n Sondag om nagmaal te vier. As ‘n mens kyk na watter sake die Hebrew Roots beweging voorstaan, sien ons dat dit totaal afwesig is in die Nuwe Testament. Die Apostels het dit eenvoudig nie vir die gemeentes geleer nie. Dink aan die besluit van die eerste sinode in Handelinge 15 waar daar juis besluit is om NIE die jong kerk aan Mosaïese wetgewing te onderwerp nie!

Eintlik is die hele Hebreërbrief en Galasiërsbrief verdoemende getuienis téén hierdie kultusbeweging. Die heldere boodskap van die Nuwe Testament is so duidelik dat die Ou Verbond in en deur Christus Jesus vervul is. Dit het verbygegaan terwyl die heerlikheid van Christus blý.

Méér as wat Paulus in Galas 3:1-3 sê, hoef ons nie te sê nie. Hy sê: Ons kan nie deur wetsonderhouding gered word nie en ook nie – as reeds gereddes – deur wetsonderhouding die heiligmaking najaag nie!

Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!

IS DIE “HEBREW ROOTS” BEWEGING REG?

Die sg. “Hebrew Roots” beweging (of: Messiaanse Christene) leer dat die kerk van Christus eeue gelede korrup gemaak is deur Griekse & Romeinse invloede. Daarom is dit nodig – so dink hulle – dat die kerk terugkeer na sy Israelitiese begin/wortels. Jesus en Sy dissipels was tog Jode – dus – om ‘n goeie navolger van Christus te wees, moet jy ‘n goeie Jood wees.

Die aanhangers van hierdie beweging glo dat Christus se dood op die kruis nie die Here se verbond met Moses op Sinaïberg vervul het nie, maar dit hernu het sodat al Sy kinders dit moet onderhou as bewys van dankbaarheid vir hulle redding. Daarom moet die kerk byvoorbeeld die Sabbat op Saterdag hou, die Joodse feeste vier soos dit in Levitikus 23 beskryf word asook die Mosaïese voedselwette nakom – maar tallose van die ander 613 wette laat hulle gerieflikheidshalwe weg. Hulle sê ‘n mens word net uit genade deur Jesus gered, maar daarná sal jy die wetgewing van Moses wil nakom as bewys van jou redding. Allerlei vreemde gebruike spruit hieruit voort soos byvoorbeeld dat hulle Jesus “Jashua” noem en sê dat as ‘n mens Hom nie só noem nie, Hy nie na jou kant toe kyk nie. Daar is selfs van hierdie mense wat die Hebreeuse taal aanleer en ramshorings blaas en kosher kos eet. Hulle is ook gekant teen die viering van Kersfees en Paasfees.

Dit is duidelik dat ons hier met ‘n kultus te doen het. Die tipiese kenmerke is 1) die nuwe ontdekking wat gemaak is van hoe ‘n mens ‘n wáre Christen moet wees – terwyl die kerk die afgelope 2000 jaar dit nie ontdek het nie 2) die afskeiding van die res van die kerk omdat húlle die “volle waarheid” het wat die res van die kerk nog moet ontdek!

Jesus het in Markus 7:19 alle voedsel rein verklaar en weer so in Handelinge 10:15. In Romeine 14 sê die Apostel Paulus dat Christene nie verdeeld mag wees in hulle opinies oor sake soos die belangrikheid van sekere dae van die week en voedselvoorskrifte nie. En in Kolossense 2:16 waarsku Paulus teen die Judaïste wat die Joodse heilige dae en voedselvoorskrifte van die Ou Verbond ophemel asof dit ‘n beter wandel met Christus sou meebring. In Hand 20:7 vergader die Christene op ‘n Sondag om nagmaal te vier. As ‘n mens kyk na watter sake die Hebrew Roots beweging voorstaan, sien ons dat dit totaal afwesig is in die Nuwe Testament. Die Apostels het dit eenvoudig nie vir die gemeentes geleer nie. Dink aan die besluit van die eerste sinode in Handelinge 15 waar daar juis besluit is om NIE die jong kerk aan Mosaïese wetgewing te onderwerp nie!

Eintlik is die hele Hebreërbrief en Galasiërsbrief verdoemende getuienis téén hierdie kultusbeweging. Die heldere boodskap van die Nuwe Testament is so duidelik dat die Ou Verbond in en deur Christus Jesus vervul is. Dit het verbygegaan terwyl die heerlikheid van Christus blý.

Méér as wat Paulus in Galas 3:1-3 sê, hoef ons nie te sê nie. Hy sê: Ons kan nie deur wetsonderhouding gered word nie en ook nie – as reeds gereddes – deur wetsonderhouding die heiligmaking najaag nie!

Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)