Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

MAG ‘N CHRISTEN TATTOOS HÊ?

Haai, as jy getattoo is beter jy luister wat die Here se Woord sê – soos byvoorbeeld in Levitikus 19:28 waar daar die volgende staan: “Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie.”

So, as jy getattoo is, is dit dalk hoogtyd om by ‘n plastiese chirurg uit te kom en die laser toe te laat om al daai oulike goedjies op jou lyf verwyder te kry!

Maar tog is daar ook iets méér om te sê oor Levitikus 19 wat dit nou ook weer nie so eenvoudig maak nie!

En dit is naamlik die konteks van die hoofstuk. Eintlik moet ‘n mens vers 28 vanaf vers 26 reeds begin lees en jy moet rekening hou met die tydsomstandighede waarin dit geskryf is. Nie vleis eet met bloed in nie en jou baard op ‘n sekere manier knip nie.

Dus, in hierdie verse gaan daar meer aan as net: “Jy mag nie jou lyf tatoeer nie”!

Onthou God was besig om Sy volk Israel in ‘n heidense land te stuur en te vestig, waar die mense baie valse gode aanbid het en met baie aaklige praktyke besig was. Goed wat nie by God se heiligheid gepas het nie. En die Here se volk was geroep om heilig te wees (opsygesit) en nie die nasies na te boots en hulle gebruike oor te neem nie.

Op dieselfde manier is alle Christus-gelowiges geheilig in Christus – dit beteken deur God opsygesit. 2 Timoteus 2:21 praat van “afgesonder en bruikbaar vir die Here”.

Daarom moet Christene baie wys wees wat betref wêreldse praktyke en mag hulle nooit ‘n rede wees om ander te laat struikel nie – soos Romeine 14:13-23 duidelik sê. En ook 1 Korintiers 8:7-13.

Daar is geen NT instruksie oor tattoos nie. In die antieke tye was dit merktekens van slawe. Dit het feitlik altyd ‘n negatiewe konotasie gehad. Die oer-wortel was die antieke heidense gebruike van jou te laat merk vir die dooies. Dis goed wat nie meer vandag op hierdie manier werk nie. Tog wys dit vir ons dat die wortel van die saak, uit ‘n bose dampkring kom.

Christene is teen ‘n prys gekoop – met Christus se bloed – en daarom behoort hulle liggame nie aan hulleself nie. 1 Kor 3:17; 6:19. ‘n Christen kan en mag nie met sy liggaam doen wat hy wil nie. Dis ‘n gewetensaak en ‘n getuienis na buite.

Hoewel daar dus nie ‘n eksplisiete voorskrif oor tatoeëering in die NT is nie, is daar beginsels. Beslis is alles nie nuttig nie, sê 1 Kor 10:23.

Die heel beste & wyse pad vir ‘n kind van die Here – wat ernstig is oor sy/haar toewyding aan die Here – is dus om liewer weg te bly van tatoeëering. Maar diegene wat dit reeds het, hoef nie maniere te soek om dit te laat verwyder nie – tensy dit ‘n gewetensaak is.

Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!

……………………..

Met erkenning aan Gabe Hughes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)