Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EK HOU VAN CHRISTUS, MAAR NIE VAN CHRISTENE NIE!
Dit is nou regtig iets wat ‘n mens dikwels hoor – mense (gewoonlik mense wat nie regtig Christene is nie) sê dit en dan word Ghandi aangehaal as die een wat dit oorspronklik sou gesê het. Ghandi (‘n Hindoe) sou na bewering vir ‘n groep sendelinge gesê het: “Ek hou van julle Christus, maar nie van julle Christene nie, want julle is so anders as Christus.”
Die probleem is dat Ghandi nie van die Christus van die Skrif gehou het nie en verder het hy nooit daardie woorde gesê nie! Dit is deur tradisie in sy mond gelê. Omdat hy so ‘n groot ikoon was, is daar baie gesegdes aan hom toegedig. Hy was ‘n Indiese menseregte-leier wat nie-geweldadige burgerlike ongehoorsaamheid aangemoedig het om van die Britse oorheersing in Indië ontslae te raak.
Wat wel waar is, is dat ‘n man met die naam Bara Dada iets soortgelyks gesê het: “Jesus is wonderlik, maar julle Christene, julle is nie soos Hy nie.”
Wat Ghandi werklik gesê het is dat geen godsdiens aanspraak kan maak op ‘n monopolie op die waarheid van verlossing nie. Dis baie duidelik dat Ghandi niks geweet het van die ware Christus van die Skrif nie, want Jesus het in Johannes 14:6 gesê: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie!” Jesus verklaar dat Hy die absolute monopolie op die waarheid oor die verlossing het. Hy is self die enigste pad hemel toe. Buite Hom is wie ookal vir ewig verlore.
Nie Ghandi of Dada of enigiemand is gesaghebbendes oor wie Christus of Christene is nie. Slegs die Woord van God is.
Ons oë is dus nie op Christene om te sien of Christus die Waarheid is nie. Ons luister na die Woord om dit te weet. Natuurlik wil alle ware Christene heiligmaking najaag en vir die Here leef, maar hulle is en bly steeds feilbaar. Daarom moet ons nie mense voor oë hou nie, maar die Here – soos Hy in die Bybel na ons toe kom.
Dit is wat ons alles sien onder die vergrootglas van die Woord!
…………………..
Met erkenning aan Gabe Hughes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)