Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 1

Wat die hart van vol is, loop die mond van oor (2 Kor 4:13). Wanneer ‘n mens deur geloofsvertroue op Christus se kruisverlossing ‘n weergebore Christen geword het, wil jy baie graag ander na die Here lei. Dis nou jou passie. Die vraag is HOE? Min gelowiges het die vrymoedigheid en kundigheid om dit te doen. Gedurende die volgende paar weke wil ons ‘n samevatting gee van die bekende EE3 evangelisasiekursus ten einde ons te help om meer vaardigheid te bekom. Vandag ‘n bondige samevatting en vanaf volgende keer gaan ons stap vir stap in meer diepte daarop in.

‘n Mens kan die evangelieboodskap aan iemand anders verduidelik deur slegs die vyf vingers van jou hand te gebruik. Vooraf kan ‘n mens prikkelvrae vra sodat die persoon kan ontdek dat hy/sy nog nie werklik sekerheid (wat hy dalk gedink het hy het) het nie. Vrae soos: “Hoe het dit gebeur dat jy ‘n weergebore Christen geword het” (die kans is goed dat die persoon geen duidelike getuienis sal hê nie) OF/EN “Wat dink jy sal ‘n mens die Here antwoord indien Hy eendag vra: “Op grond waarvan moet ek jou in die hemel toelaat?” (die persoon wat nie die Evangelie verstaan nie, se antwoord sal altyd met “ek” begin).

Vanuit hierdie aanknopingspunt beweeg ‘n mens dan verder deur iets te sê soos: “gee jy dalk om indien ek met jou deel hoe ek self by ware sekerheid uitgekom het? Ek kan dit op my een hand vir jou illustreer”. Meeste mense is nuuskierig en wil graag hoor wat jy te sê het.

DUIM WAT BOONTOE WYS (DIE HEMEL / EWIGE LEWE) > Die hemel/ewige lewe is ‘n vrye geskenk (Rom 6:23) wat dus glad nie verdien kan word met enigiets wat ek doen nie (Efes 2:8-9)

WYSVINGER WAT VORENTOE WYS (DIE MENS: JÝ) > Ek – as mens – het ‘n groot probleem: Ek is ‘n deurtrapte sondaar (Rom 3:23) en ek is op geen manier in staat om myself van die oordeel en straf van God te red nie.

MIDDELVINGER WAT DIE GROOTSTE IS (GOD DIE VADER) > Ja dit is waar dat God genadig en liefdevol is (1 Joh 4:8) MAAR Hy is ook heilig en regverdig en daarom MOET Hy my sondes straf met die ewige straf (Eks 34:7).

RINGVINGER MET TROURING (DIE BRUIDEGOM: JESUS) > Jesus Christus is beide God en mens (Joh 1: 1,14) en Hy het gesterf en uit die dood opgestaan om die straf van God oor my sonde op Homself oor te neem en vir my ‘n plek in hemel te koop (Jes 53:6).

PINKIE WAT KLEINSTE IS (DIE MOSTERTSAADJIE: GELOOF) > Die manier hoe hierdie kruisverlossing in my lewe inkom is deurdat ek dit deur middel van geloofsvertroue ontvang. Dis iets meer as net kopkennis van al die feite. Dit beteken om te begin om werklik op Christus te vertrou vir verlossing (Hand 16:31).

Vra dan: “Maak dit sin?” Bied dan aan: “Soos wat ek tot geloofsvertroue op Christus gekom het, kan jy ook vandag daar kom en ek is bereid om jou te help om dit vir die Here te sê”.

In die volgende paar weke sal ons sien HOE ‘n mens iemand tot geloof lei.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)