Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

LEWE VAN OORWINNING: Deel 3: MENEER NIEMAND

Die groot blokkasie in die pad van ‘n geestelike oorwinningslewe, is die feit dat ons te groot is. Terwyl ons “niemand” is, vermoed ons dat ons eintlik “iemand” is. Daarom kan ons nie “deur die oog van die naald” gaan nie, want ons is so groot soos ‘n kameel (Mrk 10:25). En ‘n kameel kan nie deur die oog van ‘n naald gaan nie. In vergelyking met iets soos ‘n mikroskopiese Amoeba (eensellige diertjie) wat vryelik deur die oog van ‘n naald beweeg. ‘n Amoeba is klein genoeg!

Dit is een aspek van die boodskap wat Jesus aan Sy dissipels wou tuisbring ná Sy gesprek met die ryk jongman in Markus 10:17-31. Ja, dit was ‘n finansieël rýk man met wie Jesus gepraat het. Maar die beginsel strek wyer as geldelike rykdom (wat ‘n relatiewe begrip is, want die gemiddelde Suid-Afrikaner is skatryk in vergl met ‘n Mosambieker). Dit gaan oor meer-as-ander-hê in enige aspek vd lewe – plus die trots wat daarmee saamgaan. Dis baie moeilik vir iemand wat intelligent is of wat iets bereik het om homself minder te ag as ander mense. Dís die “kameel”. Iemand-wees i.p.v. niemand-wees. Dít is die soort “ryk-wees” wat ons verhinder om progressie te maak in die koninkryk. Dis baie makliker om die Here te volg as jy “min” het – in eie oë. Vir dié wat ryk is, is dit baie moeilik (nie onmoontlik) om die koninkryk in te gaan. Die kameel is té prominent en die oog van die naald te smal. Die Here het ons lief genoeg om dit vir ons reguit te sê – dis Jesus se liefde wat Hom laat reguit praat het met die ryk jongman (v.21).

Die dissipels se reaksie op Jesus se kameel-voorbeeld is opvallend (v 26). Hulle was nie finansieël ryk nie. Mens sou verwag hulle sou sê: “Goed so vir hom (ryk jongman) ons is dankbaar dat ons nie ryk is nie.” Nee, hulle sê: “Wié kan dan gered word?” Hulle beskou hulleself in dieselfde kategorie as waarin die ryk jongman was, want hulle vergelyk hulleself met die bedelaars en die blinde Bartimeusse. So anders as wat óns vandag doen. Ons vergelyk onsself met die welgesteldes en dan dink ons ons is arm. Dis die verskil tussen ons en die dissipels. Hulle het hulleself met die armes vergelyk en besef dat hulle ryk is en toe gevra: “WIE kan dan gered word?” Dis juis mense wat op daardie nulpunt gekom het, wat deur die oog van die naald kan gaan! Valse nederigheid: Ons dink ons is arm. Juis dan is jy so groot soos ‘n kameel. Jy dink jy is iemand terwyl jy niemand is! Wanneer jy klein is in jou eie oë, is dit baie maklik om Gods koninkryk te beleef. Dis grootsheid-in-eie-oë wat geestelike progressie vertraag. By aanvanklike bekering glip almal soos Amoeba’s deur die oog van die naald. Maar gaandeweg keer die kameel weer terug en word daar teruggesak. As ons onsself met Gód vergelyk, en nie met mense nie, sal ons Amoeba bly. As jy jouself met God vergelyk, besef jy jy is ‘n “niemand”. Dis onmoontlik om jouself ryk te ag (“iemand” te wees) wanneer jy die grootheid van God gesien het. Wie “niemand” is, maak vinnig vordering in die koninkryk van God en word al meer Christusgelykvormig in jou totale persoon.

Om God as God te sien, onsself met Hom te vergelyk en onsself as “niemand” te sien, het wonderlike gevolge:

  • Word nie moedeloos nie. 2 Kor 4:16. Die rede waarom Paulus nie moedeloos geword het nie, was omdat hy “dag na dag innerlik vernuwe” was. Dit beteken: meer Christusgelykvormig – dáágliks, m.a.w. elke dag meer Christusgelykvormig as die vorige dag! Wanneer ons onsself vergelyk met God en onsself as “niemand” sien, kan niks ons moedeloos maak nie

  • Tevrede met wat die Here jou gegee het. Filip 4:11. Die eerste sonde wat gepleeg is, was dié van ontevredenheid: “ek wil méér hê as wat God my gegee het.” Satan het só tot ‘n val gekom (Jes 14 & Eseg 28). Adam het só tot ‘n val gekom. Van nature is alle mense só. Die rede waarom ons ontevrede is met ons werk, hoe ons lyk, ons man, vrou, inkomste ens. is omdat ons groot is in ons eie oë. Ons dink: “ek verdien om beter te hê..” Adam het die paradys op aarde besit en was steeds nie tevrede nie. Uit 10000 bome, wou hy die één hê wat verbode was. Hy was nie tevrede om ónder God te wees nie. Deur die wedergeboorte het die Here vir Paulus sodanig verander dat hy kan verklaar dat hy geleer het (proses) om tevrede te wees in watter omstandighede ookal. Hy was geen miljoenêr toe hy hierdie woorde geskryf het nie. Tewens, hy het dikwels honger gely (2 Kor 11:27). Daarby skryf hy vanuit die tronk, waar die kakerlakke & muskiete baas was. Van dáár skryf hy: “Ek het geleer om tevrede te wees onder alle omstandighede. Wanneer Paulus tekort gehad het, het hy nie gekla nie en wanneer hy oorvloed gehad het, was hy nie opgewonde nie. Hy was dieselfde mens – onder alle omstandighede. Waarom? Omdat hy ‘n “niks” was nie, ‘n Amoeba. Daarom kon hy heen en weer deur die oog van die naald beweeg. Dáárom was hy tot alles in staat (vv 11-12).

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)