Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

LEWE VAN OORWINNING: Deel 1: GELOOF WAT OORWIN

Dis nie nodig om ‘n geestelike “val en opstaan” lewe te leef nie. Hierdie oorwinning is deur die geloof (1 Joh 5:14). Vlgs Kolos 1:5 is geloof “the leaning of the human heart totally upon God” (Amplified Bible). Nog meer: Wat met die hart geglo word, moet met die mond bely word (Rom 10:8-9) – tot verlossing. Daar is geweldige bevryding in die Woord wat ons met die mond bely. Só het Jesus die satan oorkom (Mat 4). Wat Jesus met Sy mond bely het, was: “daar staan geskryf” (Mat 4:4). Eers hoor ons wat God geskryf het, dan bely ons dít met die mond, terwyl ons hart daarop “leun”. Dit is wat geloof is – en dit oorwin! Voorbeeld: Rom 4: 17-20. Alhoewel Abraham en Sara oud was, het hy op God se belofte van ‘n eie seun, vertrou – al was daar nie meer hoop nie. Só het hy aan God die eer gegee. En dit het ongeveer 25 jaar geneem voordat Isak gebore is!

8 Kragtige bybelse waarhede wat ons met die hart glo en met die mond bely tot krag en oorwinning:

1.”God die Vader het my net so lief as wat Hy vir Jesus het”. Joh 17:23. Ek is so kosbaar vir God as wat Jesus dit is! Ek is nie ‘n weeskind nie. My blydskap is nie gebou op enigiets wat ek vir die Here doen of wat Hy gee nie, maar op Sy liefde vir my wat diesélfde liefde is as wat Hy vir Jesus het.

2. “God het ál my sondes vergewe – daarom sal ek nooit weer met skuldgevoelens sit nie.”
Hebr 8:12. Ook voortdurende vergifnis: 1 Joh 1:9. Skuldbrief is uitgewis: Kolos 2:14.

3. “God wil my deurentyd met die Heilige Gees vervul – daarom sal ek sterk genoeg wees vir enigiets wat oor my pad kom.” Efes 5:18. Omdat ek “in die Geliefde” deur God aanvaar is (Efes 1:4) wil God my altyd met die Gees vervul. Soos Jesus, tydens Sy aardse lewe, deur die Gees vervul en met die Gees gesalf was, so kan ek ook wees. Daar is niks wat die Heilige Gees nie voor kans sien nie. Hy gee krag om heilig te lewe en effektief diensbaar te wees.

4. “God het ál die grense in my lewe bepaal – daarom sal ek altyd tevrede wees.” Psalm 16:5-6. Hy bepaal jou finansiële grense. Daarom tevrede (Filip 4: 11-13). Ontevredenheid sê: “My Vader het my in die steek gelaat”. Moenie jouself met ander vergelyk nie (Gal 6:4). Ons bely met die mond: “God het my grense vasgestel”. Alle grense: werksomstandighede, plek waar ek woon, mense wat oor my pad kom, voorkoms, geestelike gawes ens. Deur nie te kla en murmureer nie, is ons ligdraers in die donker wêreld (Filip 2:14-15).

5. “Ál God se opdragte strek tot my beswil – daarom wil ek alles gehoorsaam.” Net soos ouers se opdragte vir hul kinders se beswil is, al kan die kind dit nie verstaan nie. Die enigste manier hoe ons sal uitvind wat God se wil is, is deur die Woord te bestudeer. Die groot leuen van satan is dat God se bevele ‘n onmoontlike las is: “jy sal lewenslank probeer en probeer en probeer, maar jy sal altyd ‘n slaaf bly van dit of dat..” Ons moet die leuens van satan blootlê en met die mond bely: “God se opdragte is tot my beswil en ek kán dit gehoorsaam”(Mat 11:30).

6. “God het kontrole oor alle mense en gebeurtenisse wat my lewe raak – daarom sal ek altyd dankbaar wees.” Romeine 8:28-29. Niks wat gebeur, vang God onkant nie. Hy sal nooit toelaat dat enige beproewing vir my té veel word nie. Die Een wat in ons leef, is groter as die wêreld (1 Joh 4:5). As ek murmureer, sê ek eintlik: “God is te swak, Hy is onwillig, die duiwel is sterker..”

7. “Jesus het satan verslaan en my van sy mag bevry – daarom sal ek nooit weer bang wees nie.” 1 Joh 3:8; Kolos 2:15. Satan kan my nie meer skade berokken nie. Ek het nie meer vrees en angs nie. Só moet ons hardop bely dat die vyand op die kruis verslaan is en alle mag oor ons verloor het. Die “woord van hulle getuienis” waardeur gelowiges die satan verslaan (Open 12:11) is hulle getuies teen oor die duiwel sélf: “jy is verslaan en jou mag oor my lewe is verbreek.”

8. “God wil my tot ‘n seën maak – daarom sal ek ‘n seën vir ander wees.” Volgens Galas 3:14 is die seën wat God aan Abraham beloof het hý sou wees, vir óns! Óns, wat die seën van Abraham het, is ‘n seën vir ander.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)