Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Matteus 24: 1-14, 29-31, Openbaring 8: 6-13, 9: 20-21

Die droogte in die Wes-Kaap is die ergste in byna ‘n eeu. Voeg daarby al die ander rampe in die wêreld. Mens hoor dikwels opstandige reaksies. Byvoorbeeld: “Waar is God in hierdie ramp?” Altyd die beskuldigende vinger. Wanneer dit goed gaan, vra niemand egter na die Here nie. Dan is koning MENS alleen belangrik. Dan floreer die ergste vorme van sonde en afgodery. Maar die oomblik wanneer die Here vir koning MENS wys dat hy ’n valse koning is, word die Here beskuldig van alles wat sleg is. Hierdie patroon sien ’n mens in die Bybel en sien ons nou weer tydens die waterkrisis.

Wát sê die Skrif: wáár is die Here tydens natuurrampe? Die antwoord is heel eenvoudig: Hy is dáár waar Hy nog áltyd was: Op Sy troon. Die Bybel is duidelik dat ontwringting in die natuur nie die lewende God onkant betrap nie. Tewens, Hy gebruik juis hierdie dinge as ’n oorverdowende basuin om ’n onbekeerlike mensdom te waarsku. Want, daar is iets erger as ’n droogte wat op ongelowiges wag. Dit is die verlore ewigheid. Daarom blaas die Here Sy basuin. Nie sodat die mensdom vir die natuur respek moet kry nie, maar vir Hóm wat die Skepper vd natuur is! In Lukas 13:4 lees ons van ’n toring wat op mense omgeval het en 18 gedood het (Siloam). Hoe reageer die Here daarop? Hy sê vir Sy toehoorders: “As julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” M.a.w: “Moenie julle asems optrek van skok oor die vreeslike liefdelose God wat die toring op 18 onskuldige mense laat inval het nie! Hoor liewer daarin die waarskuwende basuin. Besef dat júlle net so sal omkom indien julle in julle ongeloof volhard.”

Ons maak altyd asof die mensdom so onskuldig is. Ons vergeet dat die mensdom elke dag in hemeltartende sondes lewe en dat die loon vd sonde die dood is (Rom 3:23). God is nie die LEWE aan sondaars verskuldig nie. Hy skuld aan niemand die lewe nie. Die salaris wat sonde uitbetaal, is die dood.

Is natuurrampe net toevallig? Toevallige weerpatrone bv? Iets wat nog selde tevore gebeur het? Ag, wat – dit is maar die verloop van die natuur en klimaatsverandering…

Wie die Bybel as Woord van God ernstig neem, kan nooit sê dat hierdie dinge maar net toevallige natuurverskynsels is nie. ’n Kind van God kyk na die lewe deur die bril van die Skrif en met GELOOFSOË. En wanneer jy dit doen, sien jy iets wat die koerante & TV nie sien nie. Jy sien ’n liefdevolle soewereine God wat alle reg het om verrotte sondaars na die verdoemenis te stuur, maar besluit het om dit nie te doen nie, maar hulle te red deur Sy eie onskuldige Seun in hulle plek te laat sterf en nadat Hy hierdie Seun uit die dood laat opstaan het, stuur Hy predikers die wêreld in om die mense van hierdie reddingsdaad te vertel en hulle op te roep om dit te glo. Hy raak selfs heiliglik ongeduldig en gebruik allerlei ander middele om die mense uit hulle doodslaap wakker te skud. Ja, selfs die natuur. Dis HY wat droogtes stuur! Hy is soewerein!

Wanneer ’n mens die bril van die Bybel opsit, sien jy in die boek Openbaring die lewende God wat die hele geskiedenis vooruit beskryf het. Só soewerein is Hy. Hy het 2000jr gelede al laat opteken wat die uiteinde van die aarde en sy bewoners sal wees. Hy het swart op wit laat aanteken op watter manier Hy met die mensdom werk. Die boek Openbaring spel dit uit. OPEN-baring: Maak iets OOP wat andersins verborge sou wees.

Luister nou HOE werk die Here met die mensdom – oor 2000 jr reeds. Hy werk in siklusse waarin Hy die aarde aanhoudend waarskuwend en oordelend tref. Dit is die basuinewaarvan ons in Openb 8 gelees het. Waarskuwingsbasuine. Elke keer VYF areas wat getref word: LAND, SEE, VARSWATERBRONNE, HEMELLIGGAME, DEMONIESE MAGTE. Elke keer BEGRENSDE (slegs ‘n %) verwoesting. Slegs gedeeltelik. Blaai egter na Openb 15, dan sien jy die SKALE wat presies dieselfde areas tref – hierdie keer nie waarkuwend nie, maar oordelend. Dit is nie iets wat EENDAG eenmalig by die wederkoms gaan gebeur nie. Dit is basuine wat dwarsdeur die tye blaas – MAAR: Bring nou Jesus se woorde in Matteus 24 daarmee in verband, dan sien jy dat hierdie basuine soos GEBOORTEPYNE werk. Dit word al hoe hewiger namate die geboorte naderkom. En wat is die geboorte? Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus wanneer God die aarde sal nuutmaak.

Die Here God is dus allermins liefdeloos en onregverdig. Voordat ons oor onskuldige dood en verwoesting praat, moet ons EERS dink aan die dood en verwoesting wat ons sondesaan Jesus gedoen het. Ons moet eers nadink oor God se onverdiende reddingsdaad op die kruis. Ons moet dink aan hoeveel predikers Hy die wêreld instuur om van hierdie reddingsdaad te vertel. Ons moet raaksien hoe God met genadige ongeduld basuine laat weergalm om mense te waarsku. Ons moet verstaan dat Hy met die aardbewoners oppad is na ’n nuutgemaakte aarde. Daar gaan ’n geboorte plaasvind ’n Wedergeboorte. En vir ’n geboorte om plaas te vind is daar geboortepyne nodig. En geboortepyne is nie ’n aangename ervaring nie. Maar, wat doen geboortepyne? Dit waarsku. Dit veroorsaak dat die vrou-wat-geboorte-moet-gee nie onverhoeds betrap word nie. Dit is die doel van die basuine wat die Here laat hoor.

Die vraag is nou: HOOR die mense die waarskuwing? Hier, waar die natuur ook getref is – ook die waterbronne (derde trompet: Openb 8). Sal Woordprediking nou vordering maak? Sal mense nou na die Here se kerk en die Here se eredienste stroom?

Openb 9:20 gee die antwoord. Ja, die Here word ook nie onkant betrap met die mensdom se reaksie op Sy basuine nie. Hy sê dit alles vooruit. Daar staan in 9:20: Die mense wat nie gedood is (deur die basuine) nie, hoor nie die stem van die Here nie. Hulle redeneer alles weg. Hulle gaan gewoon voort met hulle basiese sondes: duiwel eer te gee, moord te pleeg, onsedelikheid, okkultiese praktyke, diefstal > Min of meer die hoofbestanddele van byna elke TV program.

Waar is God tydens natuurrampe? Hy is waar Hy nog altyd was: Op Sy troon as ewige Koning – besig om ons met ’n drafstap mee te voer tot by die dag van die groot geboorte: Die dag wanneer Jesus weer persoonlik sigbaar verskyn.

Gelukkig is dié mens wat ophou om met ONGELOOF na die wêreld (en eie lewe) te kyk en alles aan TOEVAL en NATUURSIKLUSSE toe te skryf – maar hóór hoe die HERE se basuine weergalm. Gelukkig is die mens wat ag slaan op die HERE se stem!

CategoryUncategorized

© 2018 Designed with ❤ by Web Crew