Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1
Saul en die Heks van Endor
1 Samuel 28

Lees ‘n mens die geskiedenis van koning Saul, kom die vraag altyd weer na vore: Hoe kan dit wees dat so ‘n veelbelowende lewe so vreeslik te gronde kan gaan? Hoe kan ‘n mens so diep sink? Saul was verkies om koning te wees, maar aan die einde soek hy sy hulp by ‘n towerheks.

‘n Verdere vraag kom na vore: Kan die dode werklik opgeroep word?

Laat ons eers let op die konteks van 1 Sam. 28:
Die Here het Saul reeds as koning verwerp en selfs Samuel het, tot voor sy dood, nie meer met Saul gepraat nie. Die Here antwoord hom nie meer deur drome of die Urim nie. Nou is hy in groot nood, want die Filistyne is weer gereed om teen hom op te trek. Daarom besluit hy om hom na ‘n “dodebesweerster” te wend. Hy gaan ‘n “seance” bywoon. In ons dag ‘n “medium” genoem: iemand wat kwansuis die afgestorwenes kan oproep.

Saul het hulle vroeër uit die land verban, daarom moet hy homself nou vermom en onherkenbaar maak. Hy gaan in die nag, soos ‘n mens dikwels doen as jy weet jy doen verkeerd! Hy waag dit om vir die vrou selfs “by die Here” te sweer dat sy niks sal oorkom nie. Saul is desperaat om met Samuel, wat al oorlede is, te praat! Dis sy enigste hoop. Hoe ontsettend dat ‘n verbondsmens so ver kan wegdwaal.

Die vrou laat toe die oorledene uit die dood opkom. Uit haar beskrywing lei Saul af dat dit Samuel moet wees. Samuel vra: “Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom?” Hoe moet ‘n mens dit alles verstaan? Was dit werklik Samuel? Is die praktyk van geeste-oproep ‘n Bybelse praktyk? Is dit van die Here?

Die Skrif verklaar homself. Die res van die Skrif is daaroor duidelik dat die Here alle vorme van waarseêry en oproep van dooies belet en veroordeel. Eksodus 22:18: “Die towerheks mag jy nie laat lewe nie.” Ook Levitikus 19:31, 20:6, 27. Ook Deut. 18:9-14 en Jes. 8:19. Jesus self het ‘n duidelike uitspraak hieroor gegee. In Lukas 16 gee Hy die verhaal van die Ryk man en Lasarus. Daar word verklaar dat Lasarus NIE uit die doderyk na die aarde kan gaan om die broers, wat nog lewe, te gaan waarsku nie.

Die geeste van afgestorwenes kan NIE mense gaan waarsku nie. Die mensdom het slegs die Woord om na te luister. Hoe werk die spiritisme dan? Mediums hou hulle met bedrog besig en die werk van bose geeste. Bose geeste lei die mense om die bos wanneer hulle die afgestorwenes naboots. Daarom skreeu hierdie vrou toe Samuel verskyn! Sy het iets reggekry wat sy nooit regtig kon regkry nie! God het in hierdie geval ingegryp en werklik vir Samuel na Saul gestuur om sy laaste oordeelswoord aan Saul te gee. Dit is nie die medium wat dit hier regkry om vir Samuel “op te roep” nie, maar God self wat hom stuur in Sy vrymag. Daarom is die vrou en Saul so verskrik.

Dit lê in God se vermoë om vir Samuel sigbaar te kon maak. Dink aan die berg van verheerliking waar Moses en Elia sigbaar verskyn het sodat Petrus hulle kon eien. Die feit is egter dat Saul se deelname aan hierdie “seance” net sy ellende vererger het. Hy wat die Here verwerp het, hoor dat die Here hom ook verwerp het. Die volgende dag sou hy ook inderdaad op berg Gilboa sterf.

‘n Mens kan nie aan die gevolge van jou sonde ontkom deur na ‘n ander sonde te vlug nie. Pleks van in wanhoop na ‘n heks te vlug, moes Saul hom tot die Here gekeer het! So het Dawid gedoen! Ons sien ook dat sonde ‘n mens al hoe harder maak indien jy nie daarmee breek nie. Saul het geweet die mediums is duiweldienaars, daarom het hy hulle self verban, maar kyk hoe verhard is hy nou.

Die ernstige boodskap is dat die Here self later nie meer luister na die stem van die mens wat volhardend weier om na Sy stem te luister nie. Dink bv. hoe het Jesus teenoor Herodes geswyg omdat Herodes God se stem stil gemaak het toe hy Johannes die Doper laat onthoof het! (Lukas 23: 8-9). Saul se agteruitgang het nie plotseling plaasgevind nie. Hy het gaandeweg al hoe meer daarteen in opstand gekom dat God oor sy lewe wil regeer. Dit het hom nie meer gepas om alewig te moes wag op Samuel wat die Here se Woord moes oordra nie! Gaandeweg het sy eie wil die plek van God se wil oorgeneem in sy lewe. Later wou hy nie meer ‘n Koning hê nie, hy wou self koning wees. Sodoende kom hy in die Here se pad pleks van in Sy diens!

So ‘n mens vernietig homself. Maar let op: dit gebeur stelselmatig.
Let ook verder daarop: dit gebeur met ‘n verbondsmens, iemand aan wie die Here Homself gaan verbind het!! Hier gebeur die ondenkbare: dat iemand wat deur erflating ‘n multi-miljoenêr is, verkies om van aartappelskille te leef! Binne die verbond is daar dus geen sprake van outomatisme nie. Daar moet ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid wees.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)