Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 3
Toe die Here Moses wou doodmaak
Eks 4: 24-26

‘n Uiters vreemde gedeelte!

‘n Vreemde optrede van die Here. Sopas het Hy Moses by die brandende bos geroep tot ‘n groot taak. Moses was reeds gehoorsaam op pad om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Maar, wanneer hy en sy Midianitiese vrou en 2 seuns langs die pad wil oornag, wil die Here hom skielik doodmaak! Hóé presies, weet ons nie. Dalk het hy tot die dood toe siek geword.

Wat wel duidelik is: dit was die Here se werk. Waarom gebeur dit? Is God wreed? Is Hy wispelturig? Waarom roep Hy Moses die een oomblik vir ‘n groot taak en die volgende oomblik wil Hy hom doodmaak? Die Here het deeglik geweet wat Hy doen. Ten einde Moses te kon gebruik om Israel te bevry uit Egipte, moes Hy Moses eers ‘n klompie goed leer. Hy moes voorberei word.

Laat ons sien wat Moses moes leer: Hy moes leer hoe belangrik gehoorsaamheid is. Moses, as gelowige, was skuldig aan versuim. Hy het versuim om sy tweede seun, Eliëser, te laat besny en so die verbondsteken te ontvang. Ons weet nie waarom nie. Dalk was hy traak my nie agtig oor die Here se verbond.

Hy en Sippora weet egter onmiddelik waaroor die Here wil praat. Waarskynlik was dit juis Sippora wat teen die verbondsteken gekant was. Kyk na haar optrede. Sy is opstandig. Sy “gooi dit voor sy voete.” Op haar aandrang was Moses ongehoorsaam. Hier het ‘n stuk moedswilligheid gesit. So iets takel ‘n mens se geestelike lewe af en maak jou getuienis kragteloos.

Die vraag is ook waarom Moses enigsins met ‘n vrou uit die ongeloof (‘n NIE-Hebreër) getroud was. Hy moes leer om God bo almal te vrees. By die oornagplek moes Moses leer om die Here meer te vrees as enige aardse koning. Want, onthou: hy was glad nie opgewonde oor die Here se roeping by die brandende bos nie. Hy was bang. Hy was bewus van sy eie onwaardigheid en onvermoë. Hy was bang vir Farao. Boonop moes hy gaan met ‘n onpopulêre boodskap. Haat en konflik sou op hom wag. Mensevrees het hom mank geslaan. Hy wou so graag gewild wees. Hy wou nie ‘n standpunt inneem wat hom ongewild maak nie.

Nou moes hy leer om God méér te vrees as mense. Hy moes leer hoe ernstig God oor Sy verbond is. Moses was besig om die Here se Woord en sakrament te verag. Onthou: geen mens het die werklikheid van die Verbond uitgedink nie. Dit kom van die Here af. Hy het dit self so aan Abraham gegee. Genesis 17. Die Here volg ‘n sekere werkswyse met gelowiges en hul kinders. Hy het ‘n Testament waarby Hy hulle insluit. Hy vra nie eers toestemming nie. Soos by ‘n aardse testament, besluit Hy vrymagtig om Homself aan elke gelowige en sy kinders te skenk deur middel van Sy beloftewoord. Hy neem altyd die inisiatief.

Die besnydenis was ‘n sigbare teken waardeur die Here hierdie beloftewoord bevestig het. Daarom het HY beveel dat die kinders dit moes ontvang. Die sigbare teken is die bewys dat die Here Homself regtig aan die gelowige en sy kinders kom verbind uit vrye genade. Dit alles het Moses goed geweet.

Van Abraham se tyd af was dit nie ‘n saak van menslike willekeur nie. Gelowiges was verplig om sorg te dra dat hul kinders hierdie genadeteken ontvang. En wat vandag betref is almal wat aan Christus behoort nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. (Galasiërs 3: 29). 

Hy moes leer wat die krag van die bloed is. Sippora sê: “Waarlik, jy is vir my ‘n bloedbruidegom” (vers 25). Vers 26 sê dan onmiddelik: “Die Here het Moses laat staan.” Hier word Moses se lewe gered deur die krag van die bloed.

Wat beteken “bloedbruidegom”? Sippora bedoel daarmee dat sy haar man nie anders kon behou as deur die bloed van die besnydenis nie. Hier is ‘n baie duidelike profesie van wat op Golgota sou gebeur.

Eintlik ‘n samevatting van die basiese boodskap van die Skrif. Naamlik: dat daar vergifnis kom deur die plaasvervangende sterwe van ‘n onskuldige offer (Hebr 9:22). Dit het niks te make met ‘n bloeddorstige God nie! Dit wys vir ons wat sonde is! Dit wys wat sonde aan die hart van God doen. Die sondaar verdien die dood, maar hierdie dood het op Christus gekom. Nou, is almal wat in Christus is, besny met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, maar ‘n besnydenis van die hart (Kolos 2: 11-12).

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)