Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

VRAAGTEKENGEBEURE IN DIE BYBEL NO 1: Die vervloekte vyeboom

Markus 11: 12-22

 

Daar is 3 redes waarom hierdie gebeurtenis so vreemd is: 

Eerstens: Dis so ongewoon dat Jesus Sy almag op so ‘n manier gebruik. Hy wou juis nooit sensasie maak met Sy wonders nie. Nooit het Hy Sy mag aangewend t.w.v Homself nie. Hier is Hy honger, soek ‘n vy aan die boom, kry niks en vervloek die boom! 

Tweedens lyk dit so onwaardig. Waarom word Hy dan so vreeslik kwaad en dit vir ‘n boom? Ons lees nêrens elders dat Hy ooit ‘n vervloeking uitgespreek het nie. En, AS hierdie sonderlinge woorde uit Sy mond kom, tref dit ‘n BOOM!!

Die derde is die ergste van alles: daar staan: “dit was nie vyetyd nie.” In die lig hiervan lyk Jesus se optrede so onredelik. Dit is so totaal onvanpas by die beeld wat ons van Hom kry uit die res van die Bybel. Hoe moet dit alles verstaan word?

Ook hier het Jesus nie aan Homself gedink nie. Dit was geen egosentriese frustrasie wat Hom oorhaastig die boom laat vervloek nie. Hy doen hier ‘n wonder t.w.v die eer van God en die heil van die sondaar. Dit is ‘n simboliese daad, ‘n gelykenis-in-aksie. Dit dien as ‘n dringende waarskuwing vir die mense van Sy tyd.

Kom ons kyk sorgvuldig na wat daar geskryf staan. Daar staan dat Jesus honger was. Hy wat alles gemaak het. Sonder wie daar nooit graan, skape en beeste sou wees nie, het honger gehad. Hy was eg mens. Hy sien ‘n vyeboom wat baie blare gehad het. Hy soek toe ‘n vy, maar vind niks. Net blare.

Hy sê toe: “Van jou sal niemand tot in der ewigheid vye eet nie.” Die volgende oggend is die boom verdroog van die wortels af. Gewoonlik verdroog ‘n boom van sy blare af. Hier het ons met iets bonatuurliks te make. ‘n Oordeelsdaad van God.

Daar is een kenmerk wat ‘n vyeboom uniek maak. Sy blare en vrugte verskyn gelyktydiglik as die lente kom. Wanneer daar blare is, is daar ook vye. Blare skep die verwagting dat daar vye sal wees. Hier is ‘n uitsondering. Hierdie boom staan reeds vol in die blaar terwyl dit nog nie vyetyd was nie. Dit was Aprilmaand, die laaste week voor Goeie Vrydag.

Normaalweg het vyebome eers in Junie begin dra. Hierdie een is in April reeds vol blare. Hierdie situasie word nou deur Jesus benut om ‘n boodskap oor te dra. Hy is nie onbillik nie. Hier is ‘n vyeboom wat VOORGEE om reeds vrug te hê. Hy is vol blare. So het God Sy Seun na sy volk gestuur. Maar, wat vind Hy by hulle? Niks, net blare!

Die vyeboom is ‘n beeld van Israel, die bevoorregte verbondsvolk. Na die uiterlike was daar baie tekens van godsdiens. Hulle het daarop geroem dat hulle Abraham as vader het. Die tempel was hulle trots. Owerpriesters het lang gebede in die openbaar gedoen en hul gesigte bleek gegrimeer sodat mense kon sien hoe hulle gevas het. Verder het hulle neergesien op nie-Israeliete wat heidene was. Geweldig indrukwekkend, maar van binne vol doodsbeendere en onreinheid.

Toe Jesus in Jerusalem inkom, vind Hy ‘n tempel wat geen gebedshuis meer was nie, maar ‘n handelshuis. Hoe weet ons dat hierdie verklaring korrek is? Ons lees ‘n gedeelte altyd binne sy konteks. Net voor die vyeboomepisode word berig dat Jesus in die tempel gegaan het en alles daar bekyk het. Net ná die vyeboomepisode gaan Jesus weer na die tempel en jaag die handeldrywers uit.

Die inspeksie van die vyeboom en die inspeksie van die tempel gaan dus saam. Die toestand waarin die tempel was (en dus eintlik: die toestand waarin die verbondsvolk was) en die toestand van die vyeboom hou met mekaar verband. Beide die vyeboom en die volk Israel het baie uiterlike vertoon, maar weinig vrug. Die vyeboom het die vloek verdien, nie omdat dit nie vrugte gehad het toe dit NIE vyetyd was nie, maar omdat dit ‘n uiterlike versiering gehad het wat ‘n valse indruk geskep het.

Wat wil Jesus dus met hierdie aksie sê? Hy wys alle skynheilige vormgodsdiens af. Uiterlike vroomheid sonder geloofsvertroue op Christus se dood en opstanding beteken niks! Onthou die vyeblare waarmee Adam sy naaktheid probeer bedek het! Aangeplakte godsdienstigheid sonder wedergeboorte is vervloek! ‘n Uiterlike vertoon sonder ‘n geloof gebou op Christus alleen, is vervloek!

Die belofte waarmee die Here Hom aan Sy verbondsvolk kom verbind, verseker nie outomaties dat almal hemel toe gaan nie. Die belofte moet geglo word. Dit moet persoonlik toegeëien word. Anders is die godsdiens vals. Dan is dit ‘n aangeleerde mensegebod (Jes 29: 13-14).

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)