Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 18: JESAJA 21


Die Godsprake oor die heidense nasies – wat in hfst 13 begin het – gaan steeds voort. Babel kom weer eens aan die beurt asook Edom (Esau se nageslag) en Arabië. Jesaja het hierdie Godsprake in 714vC uitgespreek, in die tyd toe Israelse leiers oorweeg het om hande te vat met Babilon ten einde teen Assirië te staan. Jesaja motiveer die Here se volk om op Hom alleen te vertrou en nie met heidense nasies saam te span nie omdat hulle ondergang op hande is. Ons vra onsself af: Wat beteken elkeen van hierdie drie Godsprake?

BABEL (Verse 1-10): Die profesie is histories in 539vC vervul toe Persië (v 2 – die Elamiete en Medieërs was deel van die Persiese weermag) Babel verwoes het. Die vernietiging van Babel sal so vinnig gebeur soos warrelwinde in die suide van Babilon beweeg (v 1). Terwyl die koning nog partytjie hou sal die vyand toeslaan (v 5 – vgl Daniël 5). Hulle gode sal nie kan help nie. Die profesie sal egter ook by die wederkoms van Christus ‘n tweede vervulling beleef wanneer die simboliese “Babel” te wete die godlose wêreldsisteem wat in alles anti-Christus was, in ‘n oomblik vernietig word (Openb 14:8; 18:2). Die Here se mense – wat dikwels deur die vyand vertrap word – sál bevry word (v 10). Die atmosfeer van hierdie Godspraak is soos volg: Die Here se mense is altyd die minderheid en word dikwels soos graan op ‘n dorsvloer vertrap deur God se vyande, maar hulle mag met goeie hoop na die Here opkyk, want Sy hartsgeneigdheid is om die bordjies te verhang en wanneer Hy dit doen gebeur dit baie gou.

EDOM (Verse 11-12): Duma was ‘n oase in Noord-Arabië op die kruispad van belangrike roetes omtrent 400km suid van Jerusalem. Seïr is ‘n wisselnaam vir Edom suid van die Dooie See – die tuiste van Esau se nageslag. Esau roep uit: “Hoe lank sal die nag van Assiriese onderdrukking nog duur?” In die ou tyd het leërs wagte op hoë wagposte geplaas wat moes waarsku wanneer vyandige magte aankom. In hierdie Godspraak roep die Edomiete denkbeeldig na Jesaja (die wagter: God se profete was die wagters van die volk) en vra wánneer dit dag sal word, wánneer hulle onderdrukking beëindig sal word. Jesaja antwoord dat die daglig aangebreek het (Assiriese onderdrukking is byna verby) maar “dit is nog nag” bedoelende Babiloniese onderdrukking gaan spoedig volg.

ARABIË (Verse 13-17): Hierdie Godspraak antisipeer Assirië se onderwerping van die noordelike deel van die Arabiese woestyn. Uit Assiriese inskripsies wat ontdek is blyk dat Sargon sowel Sanherib die Arabiere onderwerp het.


Die oorkoepelende boodskap is soos volg:

1 Die God van Israel – die Vader van Jesus Christus – is soewerein oor die nasies van die wêreld.

2 Die nasies is magtig, sterk, aantreklik vir miljoene. Israel is klein en beteken niks in die oë van die wêreld nie. Maar God het die enigste heil wat daar is, in Israel gegee – op Sion. Die enigste heil vir die nasies is om deel van die OT kerk te word, want dáár alleen kan die heil geken word.

3 Die nasies stuur af op ‘n intense verknorsing, maar is onbewus daarvan en verwerp God se heil. Hulle vertroue is op hulleself en hulle gode.

4 Tog laat God nie toe dat die nasies hulle eie sekuriteit en heil uitwerk nie. Hy verydel dit. Wanneer die nasies se koninkryke vernietig word lýk dit asof God Sy rug op hulle gedraai het. Tog is dit juis die aanduiding van Sy bemoeienis en liefde.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)