Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 17: JESAJA 19-20

Die Godsprake aangaande die heidense nasies word in hfste 19-20 steeds voortgesit. Hierdie keer kom Egipte aan die beurt en in hfst 20 voer Jesaja ‘n “profetiese dramatjie” op om ‘n boodskap aan die Here se volk oor te dra. Hy trek sy bo-kleed uit asook sy skoene as ‘n simbool van die skande en vernedering wat op Israel wag indien hulle met Egipte in ‘n bondgenootskap wil gaan, want Egipte gaan deur Assirië verneder word. God se wil was dat Sy mense in geen alliansie met die heidene gaan nie, maar op Hom vertrou.

Die detail-inhoud van hfst 19 is vir die meeste Skrifverklaarders ‘n kopseer. Ons weet gewoon net nie wat die betekenis van al die detail is nie. Een ding is egter baie duidelik: God het iets wonderlik in Sy hart vir al die nasies. In hfst 19 word selfs in die vooruitsig gestel dat die Here van Egipte praat as “my mense” (v25). En om te dink dat dit Egipte was wat Sy volk aanvanklik so verdruk het.

Soos in die vorige hoofstukke gesien, is dit weer eens God se werksmetode om genesing (vv 16-25) deur middel van oordeel (vv 1-15) te bewerkstellig. Sy tug is nie willekeurig en sinloos nie, maar doelgerig afgestem op Egipte se herstel (v 22). Die dag word voorsien wanneer Egipte en Assirië sáám die Here se Naam sal aanroep (v 23).

Dis uiters moeilik om te bepaal presies wanneer die vervulling van hierdie Godspraak sou plaasvind. Soos gewoonlik vind dit in stadia deur die geskiedenis plaas, maar die finale vervulling moet ons sekerlik in Openbaring 21-22 vind.

Belangrik vir ons doeleindes is om die wonderlike Evangelie (Blye Boodskap) hierin te hoor. Die éíntlike visie wat die Here vir Egipte koester, is nie die straf nie, maar die vernuwing (vv 16-25). Kyk ‘n mens na hierdie paragraaf sien jy die woorde “in daardie dag” aan begin van verse 16, 18, 19, 23, 24. Vyf verskillende aspekte van hoe die restorasie daar sal uitsien. Vergeet ons vir ‘n oomblik van Egipte, sien ons hierin die finale toekoms van al God se mense:

1 DIE VRESE VAN DIE HERE (vv 16-17) – Daar sal respek vir die Here wees

2 EEN TAAL, EEN HERE (v 18) – Dit is die taal van die geloof

3 WARE GODSDIENS (vv 19-22) – Vyf kenmerke van ware godsdiens: 1 Die altaar is sentraal – plaasvervangende offer 2 Gebed 3 God maak Homself bekend 4 Gehoorsame respons 5 Vertroue

4 DIE HARMONIE VAN AANBIDDING (v 23) – Ware éénheid

5 EEN WÊRELD, EEN MENSHEID, EEN HERE (v 24-25)!

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)