Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 13: JESAJA 13


In hfste 13-27 wend Jesaja hom tot profetiese uitsprake aangaande die nasies wat Israel omring. Feitlik almal is ‘n bedreiging vir die realisering van God se Belofte van verlossing in/deur die komende Messias deur Israel. Daarom sal daar oordeel oor almal kom. Dit wys hoe die God van Israel die God oor die hele wêreld en alle nasies is. Hy is soewerein en het die sê oor alles en almal.

Ten tye van Jesaja se profesie oor die vernietiging van Babel, was Babel nog nie die internasionale supermoondheid wat dit later sou word nie. Assirië was toe nog die prominente vyand van Israel. Hoewel Babel dit ook was en nog meer sou word. In hoofstuk 13 laat die Gees egter vir Jesaja sien hoe die Here uiteindelik met Babel sal klaarspeel. In die breër konteks van die Skrif het Babel ‘n simboliese betekenis van opstand teen God (sien Openb 18).

Die profesie aangaande die vernietiging van Babel is uiteindelik vervul toe Persië en Medië as wêreldmoondheid oorgeneem het (vgl Daniël 5). Wat egter opval is hoe die profesie beskryf word as die finale “dag van die Here” met ander woorde die voleinding. Kyk byvoorbeeld hoe Jes 13: 10,13 met Mat 24: 29-30 ooreenstem. Hier is weer eens ‘n voorbeeld van hoe die “profetiese oog” die toekoms inkyk en gebeurtenisse wat kronologies ver van mekaar gebeur, as één gebeurtenis sien. Net soos wat die Messias gesien is in elke nuwe koning in die Dawid-lyn en die “Profeet soos Moses” (Dt 18:15-22) gesien is in elke ware profeet, so is die “Dag vd Here” gesien is in elke historiese gebeurtenis wat daarheen vooruitwys. Die hele Skrif stem af op die dag wanneer die Here “alles sal nuut maak” (Openb 21:5) en daarom sien die profete toekomstige gebeure as “voorprente” dáárvan. Net soos die hele Ou Test gelaai is met sulke “voorprente” van Jesus se éérste koms – byvoorbeeld die uitredding van die volk Israel uit Egipte. In die profete se oë was daar TWEE goed waarvan hulle dóódseker was: Jesus se eerste koms en Jesus se tweede koms! Alhoewel die OT profete hierdie twee komste as één koms gesien het. Maar hulle was absoluut oortuig van die feit dat God soewerein is, dat Hy oor die nasies heers en dat Hy Sy oer-belofte van Genesis 3:15 met pynlike presisie gaan vervul.

Hoe help Jesaja 13 vir óns wat in 2013 in Kaapstad woon en al die dinge gade slaan wat in die wêreld gebeur? Dink bv aan die huidige chaos in Sirië. Die ergste denkbare gebeurtenisse laat ons nie aan die Here twyfel nie, maar oortuig ons juis meer ván Hom omdat ons besef dat Hy met die wêreld op weg is na ‘n finale beslissing. Alles is geboortepyne wat dui op die begin van die nuwe tyd (Mat 24:8). Dit spoor ons aan om die Blye Tyding te versprei waar en wanneer ons kan (vgl 1 Kor 9:22).

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)