Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 12: JESAJA 12


In hfst 11 is die koms en verlossing van die Messias belig (sien vorige lesing). Voortvloeiende hieruit volg die verlossingslied in hfst 12. Dit is ‘n wonder hoe die 66 boeke van die Bybel – geskryf deur baie skrywers oor die verloop van etlike duisende jare heen – slegs één konstante Boodskap het en slegs één saligheid beskryf. Jesaja 12 is ‘n goeie kernagtige samevatting van hierdie saligheid wat in 7 hoofpunte saamgevat kan word:

1 Verlossing word nie net deur God geïnisieër nie, Hy is sélf verlossing (v 2): “Hy het my tot heil geword” (OAV). Hy kan gedefinieër word as “verlossing”. Staan ‘n mens voor Hom, staan jy voor die Verlossing! Dit is die grond van ons versekering: Dieselfde God wat ons regter moet wees, is ons verlosser!

2 Ons het verlossing broodnodig vanweë die toorn van God oor sonde (Rom 1:18). Hy sê ondubbelsinniglik NEE vir enigiets wat Sy droom vir die mens vernietig. Sy woede is Sy liefde in weerstand teen ons sonde.

3 Jesaja sien hoe die toorn van God verdwyn en plek maak vir troos (v 2). Dit is iets onmoontlik maar dit gebeur! Hy sê nie eksplisiet hóé so iets kan gebeur nie, maar Hy het dit eintlik reeds in hfst 6 gesê: God se weerstandigheid teen sonde het op ‘n plaasvervangende offerdier neergekom en nou is dit weg. Hy het dit ook in hfst 11 gesê: Die Messias sal ‘n vrederyk tot stand bring.

4 Uit ons oogpunt gesien, vind verlossing deur geloofsvertroue plaas: vers 1c “Ek sal vertrou.” Dit is dan wat alle vrees verdwyn. Dit beteken nie dat geloof die verlossing skep nie, maar geloof ontdek en vertrou op die klaargemaakte heil.

5 Die verlossing bestaan altyd en vir altyd. Dit kan nie verdwyn of minder raak nie. Ons geniet te alle tye vrye toegang tot die fontein van heil (v 3).

6 Dieselfde wonderbare God wie in Homself ons verlossing ís, is ook ons krag vir die lewenspad en ons blydskap wat ons lewens deursuur.

7 Alle mense van alle nasies moet kennisneem van hierdie groot dade van die Here. Dit wat God gedoen het, moet bekend gemaak word aan almal.

Opgesom: Verlossing is van God. Verlossing word deur geloof ontvang. Verlossing droog nooit op nie. Verlossing bewerk krag, sterkte en vreugde in ons daaglikse lewens. Dit loop uit op bekendmaking na buite.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)