Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 11: JESAJA 11


Die konteks van hfst 11 is steeds dié van die vorige aantal hoofstukke: Die Here praat deur Jesaja met Juda en veral Israel (die noordelike 10 stamme) oor die Assiriese inval wat op hande is. In hfst 10 praat hy daarvan dat die Here die juk wat op Sy volk lê sal verwyder en hulle in vryheid uitlei. Daar sal ‘n gelowige “oorblyfsel” wees. Ook binne die 10 noordelike stamme (nie net in Juda nie) sal daar ‘n getroue oorblyfsel wees. Natuurlik is dit niks anders as ‘n uitvloeisel van Gods verbondsbeloftes nie. Vanuit hierdie “oorblyfsel” moet die Messias voortkom. Maar, dit is ook te danke aan wie die Messias sal wees en wat Hy sal kom doen, wat die oorblyfsel tóé reeds in vryheid uitgelei kon word! Dit is wat hfst 11 sê. Skielik kyk Jesaja 700jr die toekoms in en sien “die loot uit die stomp van Isai” (bedoelende Dawid want Isai was Dawid se pa) wat op die toneel gaan verskyn.

Dit bly verstommend dat – te midde van ‘n aankondiging van komende oordeel oor Sy volk – die Here se hart borrel van genade, verlossing, bevryding, herstel wat deur die komende Messias bewerk sal word. Die fokus van hfste 10-11 is nie die ellende wat Assirië oor die Here se mense gaan bring nie, maar die verlossing wat die Messias sal bewerk! Daaruit leer ons ‘n mondvol van wie/wat/hoe die God van die Bybel werklik is.

Hoewel die koms van die Messias on-indrukwekkend sal wees, sal die vrug van Sy koms baie groot wees. Sy egte mens-wees word uitgedruk in beelde soos “takkie, stomp, loot”. Klein en onaansienlik. Maar daar eindig dit nie. Hy sal ‘n vaandel wees vir die nasies. Nasies sal na Hom vra. Nie net die Israeliete nie. Die doel van Sy koms is versoening, herstel en genesing. Sy Ryk is ‘n vrederyk. Teenoorgesteldes soos wolwe en skape, luiperds en bokkies sal in vrede saamwoon. Dit is natuurlik beeldspraak, maar dit sê iets van die onmoontlike wat moontlik gemaak is.

In 1 Kor 1:30 sê Paulus dat Christus “vir ons” die “wysheid van God” geword het. Mens wonder of Paulus Jes 11:2 gelees het voordat hy dit geskryf het! Jesaja het dit immers 700jr vóór Paulus gesê! Jesaja teken so ‘n wonderlike prent van ons groot koninklike Christus! Die Heilige Gees rus permanent op Hom. Kyk na die Drie-eenheid in vers 2: “Die Gees (Heilige Gees) van die Here (God die Vader) sal op hom (die takkie – Christus) rus”. Die Gees bedien aan Christus wysheid (‘n ware begrip van die lewe) en insig (om iets te sien soos dit regtig is), raad (om te weet hoe om binne elke situasie op te tree), sterkte (die praktiese vermoë, moed, durf), kennis, Godsvrees (eerbied). Paulus voeg dan by dat Christus dit alles VIR ONS geword het. Plaasvervangend dus. Voeg daarby die wonderlike toekoms soos in die res van die hoofstuk aangedui en ons sien ‘n skitterende beeld van Jesus wat ons praktiese lewenswysheid vir elke dag is, wat ons oorwinning is (v 4) en wat ‘n geseënde toekoms vir ons in Sy hand hou. As ons hierdie fokus op Hom het, sal dit meebring dat ons die gewone daaglikse goed binne hulle korrekte plek & perspektief sien.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)