Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 10: JESAJA 10


Luister maar na mense se daaglikse gesprekke: Die kern daarvan gaan oor dit wat ons rondom ons in ons wêreld waarneem, wat in die verlede gebeur het en wat ons in die toekoms sien. En dit het gewoonlik te make met ‘n warboel van mense, gebeure, behoeftes en probleme wat eskaleer. Dit wat positief is word gewoonlik oorskadu deur die negatiewe – lyding, onreg en agteruitgang. Ons beleef ons wêreld as ‘n stuk verwarring. Na ons gevoel het die verkeerde mense op die verkeerde tyd die hef in die hand.

Eintlik moet ons gaan staan waar Jesaja gestaan het en sien wat hy gesien het en versterk word deur die openbaring wat hy ontvang het.

Jesaja het na ‘n soortgelyke deurmekaar wêreld van ongeregtigheid gekyk en tog het hy rotsvas gestaan op die realiteit dat God steeds op die troon is – dat Hy oor die uitvoerende gesag beskik.

EERSTENS sien Jesaja dat die ontsettende bedreiging van die immanente Assiriese inval deel was van die wêreldregering wat God besig was om – agter die skerms – uit te voer. Assirië was “gestuur” teen ‘n volk wat toorn verdien.

TWEEDENS het nie Assirië óf Jerusalem het dit só gesien en verstaan nie, maar nogtans was dit die feite. Wat hulle nie kon sien nie, was dat die super-moondheid (Assirië) slegs maar die byl in die hand van die goddelike Houtkapper was – algeheel in Sý diens. En dit terwyl Assirië self hiervan onbewus was.

DERDENS het dit gelyk asof Assirië onoorwinlik was. Maar wat niemand besef het nie was dat hierdie oënskynlik triomfanklike moondheid besig was om sy kop op ‘n blok te sit. Hy was besig om sy eie keel af te sny. Self sou Assirië nooit so iets kon dink nie, maar dit was die feit en dit het later geblyk waar te wees (37:36-38).

VIERDENS Te midde van al die onverklaarbare dinge wat gebeur, al die rampe en probleme – verwyder die Here nooit Sy oë van Sy gelowige “oorblyfsel” nie. Hy hou nooit op om Hom met hulle te bemoei nie. Hy het belowe en Hy sal dit tot uitvoer bring (vv 21-23, 24-27). Dit klop 100% met Christus se woorde aangaande God se eiendom in Markus 13:20,22,27.

Aan hierdie troos kan ons vandag nog vashou wanneer ons – met baie vrae – na die wêreld kyk. God het nie verander nie en Sy kinders is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)